16
Leo gall kaꞌ naꞌ yel ziꞌ kaꞌ gok yellrionꞌ
Benraꞌ bnne to beꞌnn zillj kwis, zoeꞌ ganꞌ nak latj laꞌyenꞌ, lleꞌe angl gall kaꞌ:
—Lelljak lelljararje danꞌ yoll lo leo kerénꞌ rao yellrionꞌ, naꞌ gonaꞌ saꞌkziꞌ akeꞌ.
Naꞌll byej angl nellenꞌ, jararjeꞌ danꞌ yoll lo leo keꞌen rao yellrio, naꞌ yeolol beꞌnn kaꞌ zjazó sen ke bell xiꞌon, naꞌ nxenraꞌll akeꞌ lwaꞌa danꞌ nak ka lebaꞌ, bllia akeꞌ weꞌe xhen weꞌe zban, naꞌll bra akeꞌ kwis.
Naꞌll jararje angl wllopenꞌ danꞌ yoll lo leo keꞌen lo nisdaꞌon, naꞌ bayak nisdaꞌon llen ka llen ke beꞌnn wat, naꞌ wasaꞌt yeolol ba llaꞌa lo nisdaꞌon.
Naꞌll jararje angl wyonnenꞌ danꞌ yoll lo leo keꞌen lo yeo kaꞌ, naꞌ yeolol ga llar nis, naꞌ leskaꞌ bayaken llen. Naꞌll benraꞌ bnne angl beꞌnnenꞌ llap nis danꞌ de rao yellrionꞌ, lleꞌe Diosenꞌ:
—Rweꞌn nakoꞌ Dios beꞌnn nak lixheje, ba zokzoꞌ ka za xe yellriote, yel beꞌnn li koꞌo ba nchoybiaꞌo da kaꞌ llak ni. Le beꞌnn llaꞌa yellrio ni, ba basoꞌteꞌ beꞌnn kaꞌ beꞌe xtiꞌlloꞌn, naꞌ ba basoꞌteꞌ nollre beꞌnn bxenraꞌll rweꞌ. Naꞌllenꞌ ba benoꞌ yeꞌj akeꞌ llen ni, danꞌ brarj akeꞌ xchen beꞌnn kaꞌ. Naꞌ kaꞌ llayaꞌlkze gak ke akeꞌn kanꞌ llak ke akeꞌ nnaꞌ.
Naꞌll benraꞌ bnne to beꞌnne lloaꞌ bkoyenꞌ, bneꞌe:
—Xa Dios, rweꞌn napoꞌ le zerawe yel wak xhen, llonoꞌ danꞌ llayaꞌl gonoꞌ, naꞌ llonoꞌ da zej lixheje kat bi da llchoybiaꞌo ke beꞌnne.
Naꞌll jararje angl wdapenꞌ danꞌ yoll lo leo keꞌen rao willenꞌ, naꞌ bzey willenꞌ beꞌnnach kaꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ byey akeꞌ, naꞌ bi bayat akreꞌ ni ke bayoeꞌxhen akzeꞌ Dios, yezikre blliayiꞌll akeꞌ Diosenꞌ, beꞌnnenꞌ beꞌe latje llak da ki.
10 Naꞌll jararje angl wgaꞌyenꞌ danꞌ yoll lo leo keꞌen ganꞌ lliꞌ bell xiꞌon llnebiaꞌbaꞌn, naꞌ doxhente bayak xchol ganꞌ llnebiaꞌbaꞌn, beꞌnnach kaꞌ to llyiꞌnn roll akeꞌ katkenꞌ llallayrao akeꞌn. 11 Naꞌ bi bsan akseꞌ bill gon akeꞌ da xhinnjenꞌ, blliayiꞌll aklleꞌ Diosenꞌ beꞌnnenꞌ llia yebá naꞌ, laꞌkze llallayrao akeꞌ.
12 Naꞌll jararje danꞌ yoll lo leo ke angl wxhopenꞌ lo yeo xhen danꞌ nziꞌi Eufrates, naꞌ bayoꞌj yeonꞌ nench byarj to nez ga te beꞌnn wnebiaꞌ kaꞌ zaꞌk do ganꞌ llraꞌ willre.
13 Naꞌ breꞌraꞌ chonn daxiꞌo da nak ak ka loll bcheko. Ton bllojen lo lloaꞌ bel xiꞌon zo gall yichj naꞌ, ye ton bllojen lo lloaꞌ bell xiꞌo naꞌ, naꞌ ye ton blloj lo lloaꞌ beꞌnnenꞌ lloeꞌ diꞌll wenraꞌll naꞌ, nench nxenraꞌll akeꞌ bell xiꞌo naꞌ. 14 Naꞌ daxiꞌo ki ben aken yel wak da babane beꞌnne, naꞌ jatop aken yeolol beꞌnn wnebiaꞌ kaꞌ zjallaꞌa do gateze yellrio ni, nench tilrén akeꞌ Dios beꞌnnenꞌ nap le zerawe yel wak xhen kat llin lla. 15 Naꞌ Xhiꞌnn Diosenꞌ bneꞌe:
—Ba rez yedaꞌ da yobre, ka llin to beꞌnn wan llillize. Nbaraz ke beꞌnn kaꞌ zjaniꞌt bez akeꞌ nadaꞌ kat yedaꞌ, llon akeꞌ ka beꞌnn llap xharaꞌn, nench ke ta akeꞌ gal yid akeꞌ, naꞌ reꞌe beꞌnn kaꞌ yel zdoꞌ ke akeꞌn.
16 Naꞌll daxiꞌo kaꞌ batop akeꞌ beꞌnn kaꞌ nak wnebiaꞌ llaꞌa yellrio ni, to latj ganꞌ nziꞌi Armagedón diꞌll Hebreo.
17 Naꞌll jararj angl wgallenꞌ danꞌ yoll lo leo keꞌen rao lla, naꞌll benraꞌ bnne Diosenꞌ latj laꞌyenꞌ zillje, ganꞌ zoeꞌ lloeꞌrao akeꞌ Leꞌe yebá ganꞌ llieꞌ naꞌ, bneꞌe:
—Ba gok da llayaꞌl gak.
18 Naꞌ byep yes, gok llakia, naꞌ gochj, naꞌ bxhoꞌ. Bxhoꞌlle da xhenll ka to llxhoꞌkze chak ba bllaꞌa beꞌnn yellrio ni. 19 Naꞌ yell danꞌ nakll da brao yellrionꞌ goken chonnre, leskaꞌ blleyiꞌ yezikre yell da zjalliꞌ rao yellrio ni. Diosenꞌ jadinraꞌlleꞌ yell Babilonianꞌ, naꞌ ka da xhinnj kaꞌ basoꞌneꞌ nench naꞌ wsaꞌkzieꞌ leakeꞌ. 20 Naꞌ ka da xhen naꞌ bxhoꞌn, barante yeolol yellrio danꞌ zjalliꞌ lo nisdaꞌon, naꞌ yeolol yaꞌ ak. 21 Naꞌ blleꞌ yej seꞌd yele rao yellrionꞌ, da nak ka do tap rrob wej btekon beꞌnne. Naꞌll blliayiꞌll beꞌnn kaꞌ Diosenꞌ ke danꞌ ballayrao akeꞌn, ke nak yej seꞌd xhen kaꞌ bsaꞌkziꞌ leakeꞌn.