15
Angl kaꞌ yoꞌ rao naꞌa akeꞌ galle yel ziꞌ da zerao gak
Naꞌ breꞌraꞌ leꞌ yebánꞌ to da yel wan xhen da nak zi yebánello. Breꞌraꞌ galle angl beꞌnne gon akeꞌ gall yel ziꞌ, nench yeyoll wroeꞌ Diosenꞌ ka goneꞌ danꞌ llaklleꞌe beꞌnn kaꞌ llon da xhinnjenꞌ. Leskaꞌ breꞌraꞌ to da nllirj da nak ka yej kes, naꞌ nlaꞌn ka ga de nis xhen, naꞌ nchixen yiꞌ. Lloaꞌ nisdaꞌo naꞌ, zjazellá beꞌnn kaꞌ bzoe bi bxenraꞌll akeꞌ bell xiꞌon, naꞌ lwaꞌa danꞌ nak ka lebaꞌ, naꞌ bi beꞌe akeꞌ latje wzoabaꞌ leakeꞌ sen kebaꞌn, naꞌ ka to nbab rabaꞌ naꞌ. Naꞌ zjanoꞌx akeꞌ tweje danꞌ ne arpa da beꞌe Diosenꞌ leakeꞌ. Naꞌ lloeꞌxhen akeꞌ Dios llol akeꞌ to da bsede da Moisésenꞌ beꞌnn Israel kaꞌ, beꞌnnenꞌ ben xchin Dios kanaꞌ. Leskaꞌ llol akeꞌ to da naken da bsede xhiꞌr daꞌo leakeꞌ, nen:
Xa, Dios, yeolol danꞌ benoꞌ ren yel wak xhen koꞌo naꞌ,
naken da wen kwis, naꞌ da nak zi yebánello.
Yeolol danꞌ llonoꞌn zejen lixheje, naꞌ naken da zaꞌke.
Rweꞌn llnebiaꞌo yeolol yell kaꞌ.
Nono llraꞌ beꞌnn bi llayaꞌl llebe rweꞌ, Xantoꞌ.
Nono zo beꞌnn bi llayaꞌl wxenraꞌll rweꞌ.
Toze rweꞌ nakoꞌ beꞌnn nak laꞌy.
Naꞌ beꞌnn llaꞌa yeolol yell, yed akeꞌ raoꞌn wxenraꞌll akeꞌ rweꞌ,
le ba breꞌe akreꞌ danꞌ ba benoꞌ, naꞌ ba nnez akreꞌ zejkzen lixheje.
Bde benraꞌ da naꞌ, naꞌll bwiaꞌ, naꞌ breꞌraꞌ byarj yebánꞌ ganꞌ lloeꞌrao akeꞌ Diosenꞌ, latj laꞌy zeje diꞌll Dios naꞌn ze gannaꞌ. Naꞌ breꞌraꞌ gall angl kaꞌ, blloj akeꞌ ganꞌ lloeꞌrao akeꞌ Diosenꞌ yebá naꞌ, zjanoꞌx akeꞌ da gon akeꞌ galle yel ziꞌ yellrio ni. Angl kaꞌ nak akeꞌ raꞌll lliche xhiꞌre, raꞌll chaꞌo ga zeraoze, naꞌ yeololeꞌ ngoꞌ lloaꞌ lchoꞌ akeꞌ twej baydon da nak de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro. Naꞌ breꞌraꞌ beꞌnn tap kaꞌ zjallia xirenꞌ, niꞌt akeꞌ rao Diosenꞌ, naꞌ toeꞌ beꞌe angl gall kaꞌ twej leo daꞌo de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, da zjayoll ballaꞌte da llon yel ziꞌ rao yellrionꞌ, naꞌ zejen da llon Dios beꞌnnenꞌ zo ke chnare ke beꞌnn kaꞌ bi llzenay keꞌe. Naꞌ doxhen ganꞌ llaꞌa akeꞌ yebánꞌ, lloeꞌrao akeꞌ Diosenꞌ blleꞌ ka llén xhen ni ke yel nbaraz ke Diosenꞌ, da nsaꞌa yel wak xhen keꞌe naꞌ, naꞌ nono gok choꞌ ganꞌ lloeꞌrao akeꞌ Leꞌen, le bi nna yeyoll gak yel ziꞌ kaꞌ gallenꞌ danꞌ nsaꞌa angl gall kaꞌ.