14
Danꞌ bel beꞌnn to gayoa tapayon mir kaꞌ
Ka bwiaꞌ naꞌ breꞌraꞌ beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌon, zelleꞌe rao yaꞌ danꞌ nziꞌi Sión, naꞌ ren to gayoa tapayon mir (144,000) beꞌnn yobre. Nyoj roxhga akeꞌn ra xhiꞌr daꞌon ren ra Xeꞌe. Naꞌ benraꞌ llak llakia yebánꞌ, ka ga de yeo xhen, naꞌ ka nen kat llachj yiꞌwziꞌo, naꞌ ka ga llaꞌa beꞌnn zan, llsill akeꞌ danꞌ ne arpa to chiꞌze. Naꞌ bel akeꞌ to da kobe rao Diosenꞌ, naꞌ rao beꞌnn tap kaꞌ zjallia xir naꞌ, naꞌ rao beꞌnn brao tapalloa kaꞌ (24) ganꞌ llia Dios naꞌ. Nollre no beꞌnne gok gol len, zerao beꞌnn to gayoa tapayon mir kaꞌze, gok bsed akeꞌ danꞌ bel akeꞌn, leakeꞌn basrá Cristonꞌ chak nna niꞌt akeꞌ yellrio. Beꞌnn kaꞌ bel akeꞌn nak ake beꞌnn bi jatil noꞌre, bdapchiꞌi kwin akeꞌ nench gok akeꞌ yall rao Diosenꞌ. Nao aktezeꞌ xhiꞌr daꞌon gateze zejeꞌ, naꞌ basreꞌe leakeꞌ nench nak akeꞌ beꞌnn keꞌe, naꞌ beꞌnn ke Dios. Naꞌllenꞌ nak akeꞌ ka to da llarap akeꞌ da nelle, da beꞌe akeꞌ Diosenꞌ ren xhiꞌr daꞌon. Gaga beꞌe akeꞌ diꞌll wenraꞌlle, naꞌllenꞌ bibi doꞌl de ke akeꞌ rao Dios.
Da bdixjweꞌ chonn angl kaꞌ
Naꞌll breꞌraꞌ ye to angl leꞌ yebánꞌ deꞌe rao lla. Naꞌ bdixjweꞌreꞌ Diꞌll Wen ke Diosenꞌ da bi te ke rao beꞌnn zjallaꞌa yellrio, ren beꞌnn wde wdere yell xhen, naꞌ wde wdere yell daꞌo, naꞌ wde wdere dialla ke beꞌnnach, naꞌ beꞌnn llak wde wdere diꞌll da de yellrio. Bnneꞌe zillje, lleꞌe leakeꞌ:
—Lelleb Diosenꞌ, naꞌ leweꞌxheneꞌ, le ba bllin lla goneꞌ yel koxchis ke beꞌnnach. Lewxenraꞌll Dios beꞌnnenꞌ ben yebánꞌ, naꞌ yellrio, naꞌ nisdaꞌo, naꞌ do ga llar nis.
Ye to angl zaꞌa koꞌllre, bneꞌe:
—Ba bllin lla kweyiꞌ yellenꞌ nziꞌi Babilonia danꞌ nak da brao. Ba bllin lla kweyiꞌ yell ke beꞌnn kaꞌ bkwas akeꞌ kaꞌle ke Diosenꞌ, naꞌ bpe akreꞌ, naꞌ bkoꞌyel akreꞌ yeolol beꞌnne bnao ake llon akeꞌ kanꞌ llon leakeꞌ naꞌ, naꞌ nnello gok akeꞌ ka beꞌnn bzollreꞌ, le benrén akeꞌ leꞌe txhen rao da xhinnj keꞌen.
Naꞌll ye to angl zej koꞌlltere beꞌnn wyonne, naꞌ bnneꞌe zillje, naꞌ bneꞌe:
—Chaꞌ no beꞌnne wxenraꞌlle bell xiꞌon ren lwaꞌa kebaꞌ naꞌ, naꞌ weꞌe akeꞌ latje so akeꞌ sen ke bell xiꞌon roxhga akeꞌ o naꞌa akeꞌ, 10 Diosenꞌ ba bllieꞌ biaꞌa saꞌkziꞌ akeꞌ ganꞌ llaꞌlnninn danꞌ nziꞌi azufre rao beꞌnn kaꞌ nak angl ke Dios, naꞌ rao beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌo naꞌ. 11 Ke chnare chas llén ke yiꞌ ganꞌ saꞌkziꞌ beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll bell xiꞌon ren lwaꞌa kebaꞌ naꞌ, naꞌ beꞌnne zjazó sen kebaꞌn roxhga akeꞌ o naꞌa akeꞌn, bi yeziꞌraꞌll akeꞌ ke yel llzaꞌkziꞌn do lla do yere. 12 Ke len naꞌ llayaꞌl gakxhenraꞌll-llo, lliꞌo nakllo rallnaꞌa Diosenꞌ, naꞌ llzoallo diꞌll danꞌ nllieꞌ biaꞌa gonllo naꞌ, naꞌ bi llbej yichjllo danꞌ nxenraꞌll-llo Jesúsenꞌ.
13 Naꞌll benraꞌ to beꞌnn zo yebánꞌ naꞌ bneꞌe:
—Bzoj da ni: “Nbaraz ke beꞌnn kaꞌ nxenraꞌll Xanllonꞌ llinte lla gat akeꞌ.”
Naꞌ Spíritu ke Diosenꞌ nen:
—Da li kwisenꞌ nniꞌt akeꞌ nbaraz, le yeziꞌraꞌll akeꞌ rao xchin akeꞌ, naꞌ xchin akeꞌ da kaꞌ ben akeꞌ naꞌ, len wroeꞌn yeolol da wen da ba ben akeꞌ.
Yetop Diosenꞌ beꞌnne bi llzoa xtiꞌlleꞌ saꞌkziꞌ akeꞌ
14 Naꞌll bwiaꞌ da yobre, naꞌ breꞌraꞌ to bej lliche leꞌ yebánꞌ, naꞌ koꞌll bej naꞌ llia to beꞌnne nake ka Beꞌnnenꞌ Gorj Radj Beꞌnnach. Naꞌ nzoeꞌ to corona de ya chaꞌo danꞌ nziꞌi oro, naꞌ noꞌxeꞌ to ya da látit lloeꞌ danꞌ nziꞌi hoz. 15 Naꞌ blloj ye to angl loe ganꞌ lloeꞌrao akeꞌ Diosenꞌ yebá naꞌ, naꞌ bnneꞌe zillje, llalwilleꞌ beꞌnnenꞌ llia koꞌll bejenꞌ:
—Bxhiꞌi ya da látit koꞌon, naꞌ barap, le ba bllin lla yetopoꞌ danꞌ bllia rao yellrionꞌ, le ba byechen.
16 Naꞌ beꞌnnenꞌ llia koꞌll bejenꞌ, le beꞌxteꞌ ya danꞌ látit rawenꞌ, naꞌ batopeꞌ danꞌ bllia rao yellrionꞌ.
17 Naꞌll blloj ye to angl loe ganꞌ lloeꞌrao akeꞌ Diosenꞌ yebánꞌ, naꞌ leskaꞌ noꞌxeꞌ ye to da látit rawe. 18 Naꞌll blloj ye toeꞌ beꞌnn yoꞌ rallneꞌe yiꞌ da llaꞌle kwit bkoy ganꞌ lloeꞌrao akeꞌ Diosenꞌ. Naꞌ angl naꞌ bnneꞌe zillje, naꞌ balwilleꞌ beꞌnnenꞌ noꞌx ya da látitenꞌ, naꞌ lleꞌe leꞌe:
—Ba we uvas danꞌ llia rao yellrionꞌ. Bachoyen kone ya koꞌo danꞌ nlátit naꞌ, nench yetopllon.
19 Naꞌll bachoy anglenꞌ uvas danꞌ llia rao yellrionꞌ kone ya danꞌ látit keꞌe naꞌ, danꞌ noꞌxeꞌ naꞌ, naꞌll batopeꞌn bzaꞌleꞌn to lo da nak ka chaꞌ xhen ga llsi akeꞌn lloj xise. Zeje diꞌll Dios naꞌ, batopeꞌ beꞌnn kaꞌ bi bzoa xtiꞌlleꞌn, naꞌ broeꞌ leakeꞌ ga saꞌkziꞌ akeꞌ yellayrao akeꞌ. 20 Naꞌ ganꞌ bxhaꞌkziꞌ akeꞌn naken lloaꞌ yell, naꞌ lo danꞌ nak ka chaꞌ xhen ganꞌ blleꞌe uvas kaꞌ, brarj llen xhen danꞌ nak xchen akeꞌ naꞌ, naꞌ bllinen ka to sibe lloaꞌ kabay, naꞌ bllirjen chonn gayoa mir (300,000) metr.