22
Naꞌll broeꞌ anglenꞌ nadaꞌ yeo ganꞌ yolle nis da lloeꞌ beꞌnnachenꞌ yel nban zejlikane. Nisenꞌ naken ka yej kes le nyan kwis. Naꞌ ll-llojen ganꞌ llia Dios naꞌ, ren Jesucristo beꞌnnenꞌ zaꞌkrebeꞌ ka xhiꞌr daꞌo. Naꞌ kllol nez xhen ke yellenꞌ, naꞌ llop laꞌte lloaꞌ yeonꞌ zjazó yay da lloeꞌ yel nban. Naꞌ llbian daxhix chllinn (12) ras rao to iz, lloeꞌn daxhix tbeꞌo weje, naꞌ beꞌnn yell kaꞌ llonrén akeꞌ xhlaꞌyenꞌ llin, nench wayonen beꞌnn llaꞌa yeolol yell kaꞌ biteze da llak akreꞌ. Naꞌ billbi da xhinnj gaꞌt da llwie Dios, naꞌ yel llnebiaꞌ ke Diosenꞌ ren ke Jesucristo, beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌo so akeꞌ yellenꞌ. Naꞌ beꞌnn kaꞌ bxenraꞌll Leꞌen weꞌrao akeꞌ Leꞌe. Naꞌ reꞌe akreꞌ Xanllo Diosenꞌ, naꞌ yoj reꞌen roxhga akeꞌ. Naꞌ billbi xchol gake. Naꞌ beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa naꞌ, billbi beniꞌ ke no da llseniꞌ, naꞌ billbi will yallj akreꞌ, le beniꞌn nechj Xanllo Dios naꞌn, wseniꞌn ke akeꞌ. Naꞌ nnebiaꞌrén akeꞌ Leꞌe ke chnare.
Ba rez yed Jesucristonꞌ da yobre
Naꞌll goll anglenꞌ nadaꞌ:
—Yeolol diꞌll ki ba benroꞌn naken da li, gak kon kanꞌ ba bnetoꞌ naꞌ. Xanllo Dios naꞌ llsenieꞌ lo yichjraꞌlldaꞌo beꞌnne lloeꞌ ak xtiꞌlleꞌn, naꞌ llzejnieꞌreꞌ leakeꞌ akrenꞌ nne akeꞌ, Leꞌen bseꞌleꞌ nadaꞌ zadzejnieꞌraꞌ beꞌnn llon xchin Dios, nench wroeꞌ akreꞌ da kaꞌ ba zaꞌa aken.
Naꞌll bne Jesúsenꞌ:
—Le zaꞌtiaꞌ. Nbaraz ke beꞌnn kaꞌ byejleꞌ ke xtiꞌllaꞌn, nyojen leꞌ yich ki.
Nadaꞌ, Juan, benraꞌ, naꞌ breꞌraꞌ da ki ba bzojaꞌ ni. Naꞌ bayoll benraꞌ, naꞌ breꞌraꞌ naꞌ, jazoaꞌ xhibaꞌ xhniaꞌ anglenꞌ, beꞌnnenꞌ broeꞌ nadaꞌ da ki, naꞌ gokraꞌllaꞌ weꞌraweꞌ. Bixha anglenꞌ bneꞌe:
—Bi gonoꞌ kaꞌ, nadaꞌ nakaꞌ to beꞌnn wen xchin Dios kanꞌ naksoꞌ rweꞌ, naꞌ kanꞌ nake beꞌnn lwelljoꞌ kaꞌ ba brej Diosenꞌ lloeꞌ xtiꞌlleꞌn, naꞌ kanꞌ nak yeolol beꞌnn kaꞌ llejleꞌ da kaꞌ nyoj leꞌ yich ni. Benxhen Dios naꞌ.
10 Leskaꞌ golleꞌ nadaꞌ:
—Bi wkwaꞌchoꞌ diꞌll kaꞌ ba bzojoꞌn, le da ba zo rez gaken. 11 Naꞌ beꞌnn kaꞌ llon da xhinnj, nnao aklleꞌ yesoꞌneꞌn, naꞌ beꞌnn kaꞌ llasoꞌn da nak zdoꞌ, yesoꞌnlleꞌn. Naꞌ beꞌnn kaꞌ llon da wen, nnao aklleꞌ gon akeꞌ da wen naꞌ llon akeꞌn. Naꞌ beꞌnnenꞌ ba ben kwineꞌ rallnaꞌa Diosenꞌ, bit yellojeꞌ lo naꞌa Diosenꞌ.
12 Jesúsenꞌ bneꞌe:
—Le zaꞌtiaꞌ, naꞌ wayoaꞌ beꞌnnach kon ka ba ben totoeꞌ. 13 Nadaꞌ nakaꞌ ka tiꞌch diꞌll nell, naꞌ naktiaꞌ ka tiꞌch diꞌll ganꞌ llayollen, nadaꞌ nakaꞌ ka to beꞌnn bxe bi da bxieꞌ, naꞌ wasyollteꞌn, naꞌ naktiaꞌ ka to beꞌnn zej raote, naꞌ ka beꞌnn zej xhante.
14 Nbaraz ke beꞌnn kaꞌ ba bayib xharaꞌn akeꞌn. Leakeꞌn gak gao akeꞌ daxhix danꞌ llbia rao yay danꞌ nsaꞌa yel nban zejlikanenꞌ, naꞌ gak choꞌ akeꞌ yellenꞌ. 15 Zan ka nak beꞌnn kaꞌ llon da zban, beꞌnn llon txhen yel wallaꞌa, beꞌnn llon da nen ke xpeꞌr akeꞌ, naꞌ beꞌnn wen xhia, naꞌ beꞌnn llonliraꞌll lwaꞌa ake, naꞌ yeolol beꞌnn lloeꞌ diꞌll wenraꞌlle, naꞌ llawé akreꞌ wzenay akeꞌ diꞌll wenraꞌlle, yeolol beꞌnn kaꞌ bi gak choꞌ akeꞌ lo yell kiaꞌn.
16 —Nadaꞌ Jesús ba bseꞌlaꞌ angl kiaꞌn, nench badzenreꞌ rweꞌ yeolol da kaꞌ ba bzojoꞌ naꞌ. Naꞌ llayaꞌl weꞌon beꞌnn kaꞌ lldope ll-llay llonliraꞌll nadaꞌ. Nadaꞌ nakaꞌ xhiꞌnn dialla rey David, naꞌ nakaꞌ ka berj rsire.
17 Naꞌ Spíritu ke Diosenꞌ, naꞌ leskaꞌ lliꞌo nxenraꞌll-llo Jesúsenꞌ, llelloeꞌ:
—Le yobte yedoꞌ.
Naꞌ beꞌnnenꞌ llenenꞌ, nneꞌe:
—Dachga.
Naꞌ beꞌnnenꞌ llbilraꞌlleꞌ, yedchgueꞌ, naꞌ noteze beꞌnn lleꞌnreꞌ, yeꞌjchgueꞌ nis danꞌ lloeꞌ yel nban zejlikane, naꞌ bibi saꞌkren.
18 Naꞌ llasnisraꞌ reꞌ llzenay kanꞌ ne yich ni, ke da kaꞌ za gak, naꞌ chaꞌ no wzanlle ka danꞌ llia leꞌ yich ni, Dios naꞌkze gonlleꞌ yel ziꞌ keꞌe, ka danꞌ nyoj leꞌ yich ni. 19 Naꞌ chaꞌ reꞌ yekaꞌre danꞌ llia leꞌ yich ni, Dios naꞌ yelaneꞌ rarenꞌ leꞌ yich keꞌen, ganꞌ llia ra beꞌnn kaꞌ de yel nban zejlikane ke, naꞌ bi gak yeyoꞌre yell keꞌen, naꞌ bibi da wen gak keré danꞌ nyoj leꞌ yich ni.
20 Naꞌ Jesús, beꞌnnenꞌ bzejnieꞌ nadaꞌ yeolol da kaꞌ bzojaꞌ naꞌ, neꞌe:
—Da likze le zazaꞌtiaꞌ da yobre.
Kaꞌn gakchga. Le yobte yedoꞌ Xantoꞌ, Jesús.
21 Xanllo Jesucristonꞌ gakrenchgueꞌ yeololtere. Kaꞌn gakchga.