4
Beꞌnn llaꞌa yebá llon akeꞌ Diosenꞌ xhen
Bde naꞌ, breꞌdaꞌoraꞌ nyarj leꞌ yebánꞌ, naken ka to lloaꞌ yoꞌ ke beꞌnne. Naꞌ benraꞌ da yobre bnne beꞌnn bne da nelle zillj kwis, kaꞌkze bell to trompet, golleꞌ nadaꞌ:
—Byep ganꞌ zoaꞌ ni, nench naꞌ wroeꞌraꞌ rweꞌ da kaꞌ za gak.
Naꞌll le bente Spíritu ke Diosenꞌ breꞌdaꞌoraꞌ yebá ganꞌ llia beꞌnnenꞌ llnebieꞌ. Naꞌll le breꞌteraꞌ beꞌnnenꞌ llia llnebiaꞌn, nakeꞌ llaktit kaꞌkze llaktit yej kese danꞌ nziꞌi jaspe ren danꞌ nziꞌi cornalina. Naꞌ to da nak ka to bchit byechjen ganꞌ llieꞌ llnebieꞌn, naꞌ naken llaktit ka llaktit to yej danꞌ nziꞌi esmeralda. Naꞌ kwit Diosenꞌ ganꞌ llieꞌ naꞌ, zjalliꞌ ye tapalloa (24) beꞌnn nak beꞌnn brao, beꞌnn llnebiaꞌreneꞌ. Nak akeꞌ raꞌll lliche, naꞌ zjandoꞌs yichj akeꞌn twej corona de ya chaꞌo da nziꞌi oro. Naꞌ ganꞌ llia Diosenꞌ, llep yes llak llakia naꞌ llachj. Naꞌ rawe ganꞌ llieꞌ naꞌ, zjaniꞌt galle yiꞌ da llaꞌlnninne, yiꞌ gall kaꞌ nak aken Spíritu ke Dios. Naꞌ doxhen rawe ganꞌ llieꞌ naꞌ, nllirj to da llaktit da nak ka yej kes, naꞌ nlaꞌn ka ga de nis xhen.
Naꞌ zjaniꞌt ye tap beꞌnn nechj akeꞌ Leꞌe. Naꞌ zjallia da zan yejrao akeꞌ do koꞌll akeꞌ do rao akeꞌ. Beꞌnn nellenꞌ nakeꞌ ka to bell yiꞌxe, naꞌ beꞌnn wllope naꞌ, nakeꞌ ka to belle, naꞌ beꞌnn wyonne naꞌ, nak lloaꞌraweꞌn ka beꞌnnach, naꞌ beꞌnn wdape naꞌ, nakeꞌ ka to bsia ba ze rao lla. Naꞌ beꞌnn tap kaꞌ, zjazó xir akeꞌ xop wejenꞌ, naꞌ zjallia zan yejrao akeꞌ do lo xir akeꞌ do lo koꞌll xir akeꞌ. Naꞌ do lla do yer llasné akeꞌ:
Naklaꞌyeꞌ, naklaꞌyeꞌ, naklaꞌyeꞌ,
Xanllo Diosenꞌ beꞌnnenꞌ nap le zeraoze yel wak xhen.
Ba zokzeꞌ, naꞌ zokzeꞌ kanꞌ za xe yellriote, naꞌ zokzeꞌ ke chnare.
Naꞌ yoꞌy ras kat beꞌnn tap kaꞌ lloeꞌ akeꞌ diꞌllenꞌ kanꞌ nak Dios beꞌnnenꞌ llia llnebiaꞌn, beꞌnnenꞌ zaꞌk kwis, beꞌnnenꞌ zo ke chnare, naꞌ llon akeꞌ Leꞌe xhen, naꞌ lloeꞌ akeꞌ yel llioxken keꞌe, 10 naꞌll beꞌnn tapalloa kaꞌ, llaꞌt akeꞌ slloaꞌre rao Diosenꞌ, llon akeꞌ Leꞌe xhen ganꞌ llieꞌ naꞌ, naꞌ llniꞌt corona ke akeꞌn xhnieꞌn, llasné akeꞌ:
11 Xa Dios, zaꞌkoꞌ wxenraꞌlltoꞌ rweꞌ,
sotoꞌ gaptoꞌ rweꞌ baraꞌnne naꞌ,
weꞌtoꞌ diꞌll ke yel wak xhen koꞌon,
le rweꞌn benoꞌ yeolol bi da de,
naꞌ rweꞌn byazraꞌlloꞌ kaꞌ, naꞌllenꞌ niꞌt aken, naꞌ gok aken.