6
Sey gall kaꞌ llaꞌa loe ganꞌ ndoben naꞌ
Ka nak sey gall kaꞌ, breꞌraꞌ beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌon bxhoxhjeꞌ sey nellenꞌ, naꞌ beꞌnn tap kaꞌ zjallia xirenꞌ, toeꞌ bnneꞌe zillj kwis kaꞌkze ga llachj to yiꞌwziꞌo, bneꞌe:
—Da, naꞌ wia da ni.
Naꞌ ka bwiaꞌ naꞌ, breꞌraꞌ to kabay lliche, naꞌ beꞌnnenꞌ llia koꞌllbaꞌ naꞌ noꞌxeꞌ to arco. Naꞌ bzoa akeꞌ to corona yichjeꞌ ka to beꞌnn brao, naꞌ ba zejeꞌ zjatilreneꞌ beꞌnn kaꞌ llwie leꞌen, naꞌ wa lljeneꞌ leakeꞌ gan.
Beꞌnnenꞌ nak xhiꞌr daꞌo naꞌ, bxhoxhjeꞌ sey wllopenꞌ, naꞌ benraꞌ bnne beꞌnn wllopenꞌ llia xir naꞌ, bneꞌe:
—Da, naꞌ wia da ni.
Naꞌll blloj ye to kabay, naꞌ nakbaꞌ ba xhna, naꞌ beꞌnnenꞌ llia koꞌllbaꞌ naꞌ, gok rallneꞌe goneꞌ bill chaꞌa beꞌnn kaꞌ llaꞌa yellrionꞌ nbaraz yesoꞌt lwelljeꞌ, naꞌ beꞌe akeꞌ leꞌe to spad xhen.
Naꞌ beꞌnnenꞌ nak ka xhiꞌr daꞌo naꞌ, bxhoxhjeꞌ sey wyonnenꞌ, naꞌll benraꞌ bnne beꞌnn wyonnenꞌ, beꞌnnenꞌ llia xir naꞌ, bneꞌe:
—Da, naꞌ wia da ni.
Naꞌll bwiaꞌ, naꞌ breꞌraꞌ to kabay gasje, naꞌ beꞌnnenꞌ llia koꞌllbaꞌ naꞌ, noꞌxeꞌ to xhgoꞌnse. Naꞌll benraꞌ bnne to beꞌnne do ganꞌ llaꞌa beꞌnn tap kaꞌ, beꞌnn kaꞌ zjallia xir naꞌ, golleꞌ beꞌnnenꞌ llia koꞌll kabay gasjenꞌ, lleꞌe leꞌe:
—Byej jalliayiꞌ nbaz trigonꞌ ren xhoaꞌ danꞌ nziꞌi cebada nench naꞌ bi gaken wen, naꞌ gaken win, naꞌ xop ya nbaz trigonꞌ saꞌken ka to raxhj akeꞌ da gon akeꞌ gan ke tlla llin, naꞌ xop ya xhoaꞌ cebadanꞌ saꞌken ka to raxhj akeꞌ da gon akeꞌ gan tlla llin, zan bi wlleyiꞌo ceitenꞌ ren xis uva.
Naꞌ beꞌnnenꞌ nak xhiꞌr daꞌon, bxhoxhjeꞌ sey wdapenꞌ, naꞌ benraꞌ bnne beꞌnn wdapenꞌ llia xirenꞌ, bneꞌe:
—Da, naꞌ wia da ni.
Naꞌ bwiaꞌ, naꞌ breꞌraꞌ to kabay gache, naꞌ beꞌnnenꞌ llia koꞌllbaꞌn nzieꞌ Yel Got, naꞌ beꞌnnenꞌ nziꞌi Latj Ganꞌ Llaꞌa Beꞌnn Wat, zejeꞌ naweꞌ leꞌe, naꞌ gok rallneꞌe raꞌt yellrionꞌ nench naꞌ bxieꞌ wdile, naꞌ gat beꞌnn zan, naꞌ beneꞌ win. Naꞌ beneꞌ yillweꞌ nench wasaꞌt ye zanlleꞌ, naꞌll beneꞌ wasaꞌt beꞌnn zanlle kone ba znia zjallaꞌa yellrio betbaꞌ leakeꞌ.
Naꞌ beꞌnnenꞌ nak xhiꞌr daꞌon bxhoxhjeꞌ sey gaꞌye, naꞌ breꞌraꞌ ganꞌ llaꞌa beꞌnn kaꞌ yebánꞌ, naꞌ xhan bkoy naꞌ, breꞌraꞌ beꞌnn kaꞌ basoꞌt akeꞌ, ni ke danꞌ bzenay akeꞌ xtiꞌll Diosenꞌ, naꞌ danꞌ beꞌe akeꞌ diꞌll, bne akeꞌ nxenraꞌll akeꞌ Jesucristo naꞌ. 10 Naꞌ beꞌnn wat kaꞌ bnne akeꞌ zillje, ne akeꞌ:
—Xa Dios, rweꞌ nakoꞌ beꞌnn nak laꞌy kwis, naꞌ llontezoꞌ kon kanꞌ bneꞌo naꞌ. ¿Batxhanꞌ gonoꞌ yel koxchis ke beꞌnn kaꞌ zjallaꞌa yellrionꞌ, beꞌnn kaꞌ bet netoꞌ naꞌ? ¿Batenꞌ wasaꞌkziꞌ akoeꞌ danꞌ brarj akeꞌ xchentoꞌ naꞌ?
11 Naꞌll beꞌe xha totoeꞌ da llich da gok akeꞌ. Naꞌ lleꞌe leakeꞌ yeziꞌraꞌll aklleꞌ ye choll chak yezaꞌa beꞌnn llayaꞌl yesaꞌt kanꞌ got beꞌnn kaꞌ bxenraꞌll Cristonꞌ, beꞌnn nak ka biꞌch ake.
12 Naꞌ beꞌnnenꞌ nak xhiꞌr daꞌon, bxhoxhjeꞌ sey wxhopenꞌ, naꞌ bwiaꞌ, naꞌ le bxhoꞌte to da xhen, le gokte willenꞌ gasje ka to raꞌll gasje da llak beꞌnn zo yel wan, ni ke danꞌ de yel got keꞌe naꞌ, naꞌ doxhen beꞌon bayaken xhna kaꞌkze llen. 13 Naꞌ berj kaꞌ bexj akten rao yellrio, ka llyinnj no higo llia rao yay, kate dá to beꞌ xhen da llchinnj len. 14 Naꞌ leꞌ yebá naꞌ, bayaktekzen ka to yich da ndoblol, naꞌ yaꞌ kaꞌ yeololen, no yellrio daꞌo kaꞌ zjalliꞌ lo nisdaꞌon, bchaꞌa xhichne ake. 15 Naꞌ yeolol beꞌnn llaꞌa yellrionꞌ, yeolol beꞌnn wnebiaꞌ, yeolol no xan beꞌnn wakaꞌa ya, yeolol beꞌnn brao beꞌnn wniaꞌ ak, yeolol beꞌnn llon xchin beꞌnne, naꞌ ren nollre yezikre beꞌnne, yeololeꞌ bkwaꞌch akeꞌ do xhan broj, do radj yej xhen da zjallia rao yaꞌ kaꞌ. 16 Naꞌ lle akeꞌ yaꞌ kaꞌ ren yej kaꞌ:
—Lewkaꞌchga bdinnj, bixen wkwaꞌchen netoꞌ nench bi reꞌe Diosenꞌ netoꞌ, beꞌnnenꞌ llia llnebiaꞌn, nench ke gonn beꞌnnenꞌ nak xhiꞌr daꞌo da saꞌkziꞌtoꞌ. 17 Le ba bllin lla saꞌkziꞌ yeolol beꞌnne, naꞌ nono soe ke danꞌ gaken.