19
شٍسٍكِيَ نُن عَننَبِ عٍسَيِ شَ سُمُنيِ
عَننَبِ عٍسَيِ ٣٧‏؛١ ٬ ٣٨
مَنفّ شٍسٍكِيَ تٌ نَ قٍ مّ، عَ نَشَ عَ شَ دٌنمَ عِبْو عَ مَ، عَ بّكِ دُفِ رَفٌرٌ عَ مَ سُننُنيِ كُي، عَ قَ سِفَ عَلَتَلَ شَ بَنشِ كُي. عَ نَشَ عَ شَ بَنشِ شُنيِ عٍلِيَكِمِ، عَ شَ سّبّلِتِ سٍبٍنَ، نُن سّرّشّدُبّ قٌرِيٍ شّي عَمٌسُ شَ دِ عَننَبِ عٍسَيِ شْن، بّكِ دُفِ رَفٌرٌشِ عٍ مَ. عٍ نَشَ عَ قَلَ عَ بّ، شٍسٍكِيَ يِ نَن قَلَشِ، «تٌ قِندِشِ سُننُنيِ، حَشَنكَتّ، نُن بْحّ مَحَاشُ لْشْي نَن نَ. عَ لُشِ عَلْ دِيٍ بَرِ تّمُي بَرَ عَ لِ، كْنْ سّنبّ مُ نَ سْنْن عٍ شَ بَرِ. عِ مَرِفِ عَلَتَلَ نَ عَسِرِيَ مَنفّ شَ شّيرَ شَ مَسٍنيِ مّ عَلَ حِحّ رَ سْتْقٍ رَ، تّمُندٍ عَ عَ حَشَنكَتَمَ نّ عَ شَ نَ وْيّنيِيٍ مَ. عِ شَ عَلَ مَشَندِ عَلَكٌ وٌن مَ مِشِ دْنشْييٍ نَشَ قَشَ.»
مَنفّ شٍسٍكِيَ شَ مِشِيٍ نَشَ سِفَ عَننَبِ عٍسَيِ يِرٍ. عٍسَيِ نَشَ عَ مَسٍن عٍ بّ، «وٌ عَ قَلَ وٌ شَ مَنفّ بّ، عَلَتَلَ يِ مَسٍنيِ نَن تِشِ، ‹عِ نَشَ فَاشُ عَسِرِيَ مَنفّ شَ شّيرَيٍ شَ مَرَ سْتْييٍ شَ قٍ رَ، عَ نَشٍيٍ قَلَشِ ﭑ بّ. ﭑ قَمَ عَ شَشِلِ مَقِندِدٍ شِبَارُي ندٍ رَ، عَ قَ فبِلٍن عَ شْنيِ. ﭑ عَ قَشَمَ سَنتِدّفّمَ رَ مّننِ نّ.›»
مَنفّ شَ شّيرَ تٌ فبِلٍن عَسِرِيَ مَنفّ يِرٍ، عَ نَشَ عَ لِ عَ شَ مَنفّ نُ بَرَ كٍلِ لَكِسِ، عَ نُ نَ لِبِنَ فٍرٍقٍ. نَ تّمُي عَسِرِيَ مَنفّ نَشَ عَ كٌلٌن عَ كُسِ مَنفّ تِرِهَكَ نَ قَقٍ عَ فٍرٍدٍ. نَ كُي عَ مَن نَشَ شّيرَيٍ شّي شٍسٍكِيَ مَ، عَ قَلَقٍ رَ، 10 «وٌ عَ قَلَ يُدَيَ مَنفّ شٍسٍكِيَ بّ، ‹عِ شَ عَلَ، عِ لَشِ نَشَن نَ، نَ نَشَ عِ مَدَشُ دٍ عَ قَلَقٍ رَ، «دَرِ سَلَمُ مُ لُمَ عَسِرِيَ مَنفّ بّلّشّ عِ.» 11 عِ عَ كٌلٌن عَ قَنيِ رَ عَسِرِيَ مَنفّيٍ نَشَن نَبَشِ حَمَنّيٍ بِرِن نَ. عٍ عٍ سْنتْ نّ عَ حَاشِ رَ. عِ تَن قَ قَمَ عِ بَدٍ ﭑ يِ رَ دِ؟ 12 ﭑ بٍنبَيٍ سِ نَشٍيٍ بْنبْ، عٍ شَ عَلَيٍ عٍ رَتَنفَ نّ، عَلْ فٌسَن، شَرَنِ، رٍ سٍقَ، نُن عٍدٍن بْنسْي نَشٍيٍ نَ تٍلِ عَسَرِ؟ 13 شَمَتَ مَنفّ، عَرَثَدِ مَنفّ، سٍقَرَوَيِمِ مَنفّ، هٍنَ مَنفّ، نُن عِوَ مَنفّ نَ مِندٍن؟›»
14 شٍسٍكِيَ نَشَ بَتَاشّ رَ سُشُ شّيرَيٍ يِ رَ، عَ نَشَ عَ شَرَن. نَ دَنفِ شَنبِ، عَ نَشَ تٍ عَلَتَلَ شَ بَنشِ، عَ عَ عِتَلَ عَلَتَلَ يَ عِ. 15 شٍسٍكِيَ نَشَ عَلَتَلَ مَشَندِ، عَ نَشّ، «عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ، نَشَن مَفٌرٌشِ مَلٍكّيٍ تَفِ، عِ تَن نَن نَ دُنِحَ بِرِن مَرِفِ رَ، عِ تَن نَن كٌورٍ نُن بْشِ دَاشِ. 16 عَلَتَلَ، عِ عِ تُلِ مَتِ عَ قَنيِ رَ، عِ شَ سٍنَشٍرِبِ شَ مَسٍنيِ رَ مّ، نَشَن عَ شَ مِشِ شّيشِ عَلَ حِحّ رَ سْتْدٍ. 17 عَلَتَلَ، نْندِ نَ عَ رَ، عَسِرِيَ مَنفّيٍ بَرَ سِ بِرِن سْنتْ، عَ عٍ شَ قٍ شُن نَكَنَ. 18 عٍ نَشَ نٍيٍ شَ عَلَيٍ وٌلِ تّ عِ، عٍ عٍ كَنَ. عَ نْندِ كِ مَ، نَ كُيٍيٍ مُ قِندِشِ عَلَ رَ، بَرِ مَ عِبُنَدَ مَ نَن نٍيٍ يَءِلَنشِ وُرِ نُن فّمّ رَ. 19 يَندِ، مُشُ مَرِفِ عَلَتَلَ، عِ شَ مُشُ رَتَنفَ سٍنَشٍرِبِ مَ، عَلَكٌ دُنِحَ بِرِن شَ عَ كٌلٌن، عَ عِ تَن نَن كٍرٍن نَ عَلَ رَ.»
20 عَوَ، عَمٌسُ شَ دِ عَننَبِ عٍسَيِ نَشَ شّيرَ شّي مَنفّ شٍسٍكِيَ مَ، عَ نَشّ، «عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَتَلَ يِ نَن مَسٍنشِ، ‹ﭑ بَرَ عِ شَ مَشَندِ سُشُ عِ نَشَن تِشِ عَسِرِيَ مَنفّ سٍنَشٍرِبِ شَ قٍ رَ. 21 عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن يَ عَ شِلِ مَ،
سِيٌنِ تَا قَمَ يٌدٍ عِ مَ،
دَرِ سَلَمُ تٌقَنيِ قَمَ عِ مَبٍرٍدٍ.
22 عِ ندٍ كٌنبِشِ، عِ ندٍ مَبٍرٍشِ؟
عِ سْنشْشِ ندٍ مَ؟
عِ بَرَ عِ يّتّ عِفبٌ عِسِرَيِلَ سّنِيّنتْي مَ.
23 عِ شَ شّيرَيٍ بَرَ مَرِفِ رَ سْتْ.
عِ بَرَ عَ قَلَ، «ﭑ تَن بَرَ تٍ هَن لِبَن فٍيَيٍ قَرِ
ﭑ مَ فِسٍيٍ كُي.
ﭑ سّدِرّ وُرِ عِتٍشِيٍ قْن،
ﭑ سِثِرّ وُرِ تٌقَنيِيٍ سّفّ قْتْنيِ دّحّشِ كُي.
24 ﭑ تِفِيٍ فٍ حَمَنّيٍ مَ، ﭑ عٍ يٍ مِن.
ﭑ نِلِ شُرٍ سّنكِنّيٍ بِرِن شْرِ مَ نّ ﭑ سَنيِيٍ رَ.»›»
 
25 عَلَتَلَ نَشّ، «عِ مُ عَ مّشِ بَ،
عَ ﭑ بَرَ يِ قٍيٍ نَتّ نُ عَ رَكُيَ،
كَقِ ﭑ عِ دَا تّمُي؟
ﭑ قَ نَ عٍ رَبَقٍ نّ.
عِ تَن قِندِشِ تَا سّنبّمَيٍ سْنتْمَ نَن تُن نَ،
26 نَ تَا مِشِيٍ سّنبّ مُ نَ عٍ شَ تِ وٌ كَنكٍ.
فَاشُي نُن يَافِ نَن تُن عٍ سْتْمَ.
عٍ لُمَ عَلْ حٌوفٍ شَرٍ، عَلْ سّشّ نَشَن نَ بَنشِ كْن نَ،
عَلْ مّنفِ بِلِ نَشَن شَرَ مَ بٍينُن عَ شَ بٌفِ.
27 كْنْ ﭑ عِ دْشْ تّمُي، عِ مِنِ تّمُي سِفَقٍ رَ فٍرٍ سٌدٍ، عِ قَ تّمُي، ﭑ نَ بِرِن كٌلٌن.
عِ مَن نَ ﭑ مَتَندِ، ﭑ نَ قَن كٌلٌن.
28 عِ تٌ بَرَ ﭑ مَتَندِ نَ كِ، عِ عِ يّتّ عِفبٌ ﭑ مَ،
ﭑ نَ ﭑ مَ شُرُندّ فبَكُمَ نّ عِ حْي رَ،
ﭑ نَ ﭑ مَ كَرَقٌي سْتِ عِ دّ كُي،
ﭑ عِ رَفبِلٍن عِ كٍلِدٍ.»
 
29 عَلَتَلَ نَشّ، «شٍسٍكِيَ، تْنشُمَ نَن يَ عِ بّ؛
تٌوقَرٍ وٌ سَنسِ شْرِ يٌلٌنشِ نَن دٌنمَ.
تَمُنَ وٌ سَنسِ بَلِ نَن دٌنمَ.
كْنْ تَمُنَ بٌورٍ، وٌ سَنسِيٍ نَن دٌنمَ وٌ نَشٍيٍ سِمَ وٌ عٍ شَبَ،
وٌ وّنِ مِن نَشَن كٍلِمَ وّنِ بِلِيٍ مَ، وٌ نَشٍيٍ سِمَ.
30 يُدَ بْنسْييٍ نَشٍيٍ كِسِمَ،
نٍيٍ لُمَ نّ عَلْ وُرِ بِلِ
نَشَن عَ سَنكٍ نَ بْشِ بُن مَ،
عَ قَ عَ بٌفِ رَ مِنِ عَ قُفٍ بِرِ رَ.
31 بَرِ مَ مِشِ ندٍيٍ رَتَنفَمَ نّ قَشّ مَ دَرِ سَلَمُ،
سِيٌنِ مِشِ ندٍيٍ كِسِمَ نّ.
عَلَتَلَ سّنبّمَ عَ مَقُرَ مَ نّ نَ بِرِن نَبَدٍ.»
 
32 نَ كُي، عَلَتَلَ يِ مَسٍنيِ نَن تِشِ عَسِرِيَ مَنفّ شَ قٍ رَ،
«عَ مُ سٌمَ يِ تَا كُي،
عَ مُ شَلِ يٌ وٌلِمَ بٍ،
عَ مُ تِمَ وٌ كَنكٍ عَ شَ وُرٍ لٍقَ رَ،
عَ مُ بّندّ مَتٍمَ تُفَنقٍ رَ وٌ شَ تّتّ رَ.
33 عَ فبِلٍنمَ عَ قَ كِرَ نَن نَ،
عَ مُ سٌمَ يِ تَا كُي!
عَلَتَلَ شَ مَسٍنيِ نَن نَ كِ.
34 ﭑ يِ تَا مَكَنتَمَ نّ،
ﭑ عَ رَكِسِمَ نّ ﭑ شِلِ نُن ﭑ مَ كٌنيِ دَوُدَ شَ قٍ رَ.»
35 نَ كْي رَ عَلَتَلَ شَ مَلٍكّ نَشَ مِنِ، عَ سَ عَسِرِيَكَ وُلُ كّمّ تٌنفٌ سٌلٌمَسَشَن نُن سُولِ قَشَ. عَ دْنشْييٍ تٌ كٍلِ فّيسّفّ، عٍ نَشَ نَ قُرٍيٍ تٌ عٍ يَ مَ. 36 نَ كُي، عَسِرِيَ مَنفّ سٍنَشٍرِبِ نَشَ فبِلٍن عَ شْنيِ نِنٍوٍ. 37 لْشْي ندٍ، عَ تٌ نُ نَ سَلِقٍ عَ شَ عَلَ نِسِرِ شَ بَنشِ كُي، عَدَرَ مٍلٍكِ نُن سَرٍ سٍرِ نَشَ عَ قَشَ سَنتِدّفّمَ رَ، عٍ عٍ فِ عَرَرَتِ بْشِ مَ. عٍسَرِشَدٌنِ نَشَ تِ مَنفّ رَ عَ بَبَ سٍنَشٍرِبِ حْشْي رَ.