^
1 Wathesalonike
Salamu
Shukrani Kwa Ajili Ya Imani Ya Wathesalonike
Huduma Ya Paulo Huko Thesalonike
Paulo Atamani Kuwaona Wathesalonike
Timotheo Atumwa Kwenda Thesalonike
Taarifa Ya Timotheo Ya Kutia Moyo
Maisha Yanayompendeza Mungu
Kuja Kwake Bwana
Kuweni Tayari Kwa Siku Ya Bwana
Maagizo Ya Mwisho, Salamu Na Kuwatakia Heri