Kagày
1
Tamy taom-paha-roe’ i Daria­vese* Dareavase: mampaharendre-batañe mpanjakay, amy volam-paha-eneñey, amy valoha’ i volañey, le niheo amy Zerobabele Zerobabele: renetane e Bavele ana’ i Sealtiele Sealtiele: hinalaly ama’E, he natolo’E mpifehe’ Iehodà naho am’ Iehosoa§ Iehosoa: mpandrombake; mpamotsotse ana’ Iehotsadake* Iehotsadake: natroatse; i mpihevey mpisorombey ty tsara’ Iehovà añamy Kagày Kagay; Sabadidake; takataka miavake mpitokiy, nanao ty ti-hoe:
Hoe ty nafè’ Iehovà’ i Màroy,
Manao ty hoe ondaty retoañe, Mboe tsy tondroke i àndroy, ty andro hamboareñe ty anjomba’ Iehovà. Niheo eo amy zao añamy Kagày mpitokiy ty tsara’ Iehovà nanao ty hoe: Sam-piagaregaña’ areo amo akiba’ areo soa tinemetseo hao henaneo, ie mangoakoake ty anjomba toy? Aa le hoe ty nafè’ Iehovà’ i màroy, Itsakoreo o sata’ areoo: Bey ty tinongi’ areo fa kede ty nivokareñe; mikama fe tsy ànjañe; minoñe fe tsy etsake; misikiñe fe tsy mafana; vaho mandrambe tambe an-koroñe loadoake ty mpitoroñe. Hoe ty nafè’ Iehovà’ i Màroy, Vetsevetseo o sata’ areoo.
Mionjona mb’amy vohitsey mb’eo naho añandeso hatae le amboaro i anjombay hahafale ahy, hahazoako engeñe, hoe t’Iehovà. Mipay maro nahareo fe tsy ampeampe ty oniñe; naho endese’ areo moly le tiofeko añe. Akore arè? hoe t’Iehovà’ i Màroy: Toe napoke ho kòake i kivohokoy, ie songa milay mb’añ’akiba’e mb’eo. 10 Toe ie ty añajà’ i likerañey zono, naho itambozora’ i taney havokarañe. 11 Nitokavako hasalikoañe ty tane toy naho o vohi­tseo naho o vare-boleo naho o divaio naho o menakeo naho o famokara’ ty tane toio, naho ondatio naho o hareo vaho ze fonga fitoloñam-pitàñe.
12 Aa le jinanji’ i Zerobabele, ana’ i Sealtiele, naho Iehosoa, ana’ Iehotsadake, mpisorom-bey, naho ze sehanga’ ondaty iaby ty fiarañanaña’ Iehovà Andrianañahare’ iareo naho o tsara naboa’ i Kagày mpitoky, namantoha’ Iehovà Andrianañahare’ iareoo, vaho nañeveñe am’ Iehovà ondatio. 13 Le nitaroñe’ i Kagày ira’ Iehovà am’ ondatioy ty nafe’ Iehovà: Ama’ areo raho, hoe t’Iehovà. 14 Nitroboe’ Iehovà amy zao ty arofo’ i Zerobabele, ana’ i Sealtiele, mpifele’ Iehodà naho ty arofo’ Iehosoa, ana’ Iehotsadake, mpisorom-bey naho o tro’ ondaty sehanga’e iabio, ie niheo mb’eo nitoloñe amy anjom­ba’ Iehovà’ i Màroy, Andrianañahare’ iareoy, 15 amy andro faha-roapolo-efats-ambi’ i volam-pah-ene’ i taom-paharoe’ i Dariavese mpanjakaiy.

*1:1 Dareavase: mampaharendre-batañe

1:1 Zerobabele: renetane e Bavele

1:1 Sealtiele: hinalaly ama’E, he natolo’E

§1:1 Iehosoa: mpandrombake; mpamotsotse

*1:1 Iehotsadake: natroatse; i mpihevey

1:1 Kagay; Sabadidake; takataka miavake