Jaona
1
I Norizañey taolo t’ie Nitoly
Tam-pifotorañe añe t’i Tsara, le nindre aman’ Añahare i Tsaray* Rzt 8:22-25 vaho Andrianañahare i Tsaray. Ie taman’ Andrianañahare amy fifotorañey. Ie ty nañamboarañe ze he’e; aa naho tsy ie, ndra loli’e tsy ho teo ze eo Efe 3:9; Kol 1:16; Heb 1:2; Heb 11:3; 2Pe 3:5; Sab 33:6. Tama’e o haveloñeo Haveloñe: fiaiñe (ze hene maha ondaty); le nañazavàñe ondatio i haveloñey; mireandreañe añ’ieñe ao i Hazavàñey, le tsy nahatindry aze i ieñey.
Ty Mpiaolo’ i Norizañey
Teo t’indaty nirahen’ Añahare, Jaona ty tahina’e. Pok’ eo re ho valolombeloñe hitalily i Hazavàñey, soa te hatokisa ze kila ondaty. Tsy t’ie i Hazavàñey, f’ie ro hitaroñe i Hazavàñey.
Ty Falai’ Ondatio aze
Ie ty Hazavañe to mañazava ze hene ondaty mizilike an-tane atoy. 10 Tami’ ty voatse toy re naho ie ty nañamboarañe ty voatse toy, fe tsy nahafohiñ’ aze ty voatse toy. 11 Nivotrak’ amo Azeo re, fe tsy rinambe’ o Azeo.
Ty Natokisa’ Ondatio i Norizañey
12 Fe ze hene nandrambe aze ro nimea’e lily ho anan’ Añahare, ze miato amy tahina’ey, 13 ie tsy nareñen-dio, tsy nisatrie’ o nofotseo, tsy nisafirie’ ondaty, fa i Andrianañahare.
Ty Nisamahañe aze ho Ondaty
14 Ninjare nofotse i Tsaray, ie namoroñe ty sokemitraha’e aman-tika atoy. Nioni’ay ty enge’e, i volonahetse mañeva ty maha bako-tokañe nampiarenen-dRae azey, ie fonitse hasoa naho ty hatò. 15 Nita­lily aze t’i Jaona ie nikoi-dava ty hoe: Ie i nanoeko ty hoe, I manonjohy ahiy ro ambone te amako amy t’ie taoloko. 16 Songa nandrambe amy halifora’ey tika: hasoa an-kasoa. 17 Toe i Mosè ty nanolorañe Hake, le Iesoà Norizañey ty nitotsaha’ ty falalañe naho ty hatò. 18 Tsy eo ty nahatrea an’Andrianañahare ndra mbia’ mbia; i bako tokañe añ’ arañan-dRae’ey, Ie ty mitaroñe§ Jao 5:37; 6:46; 1Jn 4:12.
Talily i Jaona Mat 3.1-12; Mar 1.2-8; Lke 3.3-16
19 Zao ty enta’ i Jaona te nirahe’ o Jiosio ty mpisoroñe naho nte-Levy hirik’e Ierosaleme añe hañontane aze, ty hoe: Ia v’iheo? 20 Niantoke re, tsy nitety, fa ninà’e ty hoe: Tsy zaho i Norizañey. 21 Aa hoe ty ontane’ iareo: Ia arè? i Elia v’iheo? le hoe re: Tsy ie raho, I mpitokiy hao? le hoe re: Aiy! 22 Le hoe ty nanoa’ iareo: Ia v’iheo, hahatoiña’ay o nañirak’ anaio? Akore ty anoñona’o ty vata’o? 23 Hoe re:
Zaho ty fiarañanaña’
i mikoik’ am-patrambey añey, Vantaño ty lala’ i Talè,
amy nisaontsie’ Isaia mpitokiy.* Ies 40:3
24 Toe irake boak’ amo Fariseoo iereo, 25 ie nañontane ty hoe: Akore t’ie mampilipotse, ihe tsy i Norizañey, tsy i Elia, tsy i Mpitokiy? 26 Tinoi’ i Jaona ty hoe: Mampilipotse an-drano raho, fe mijohañe añivo’ areo ao ty tsy fohi’ areo; 27 i manonjohy ahy nanoeñe aolokoy; tsy sazo ahy ty hañaha i talin-kana’ey. 28 Nanoeñe e Betania alafe’ Iordaney zay amy fampilipora’ i Jaonay.
Milipotse vaho Alipotse Mat 2.13-17; Mar 1.9-11; Lke 3.21, 22
29 Tamy loakandroy, nioni’e te nitotofa’ Iesoà, le hoe re: Heheke o Vik’ añondrin’ Añahare mpañaha hakeo’ ty voatse toio Mat 1:21; Tit 2:14; 1Jn 3:5,8. 30 Ie i nitaro­ñekoy ty hoe: Manonjohy ahy t’indaty ambone te amako amy t’ie taoloko. 31 Tsy napotako re: fe ty hampiboahañe aze am’ Israele ty nivo­trahako atoy hampilipotse an-drano.
32 Le hoe ty nitaroñe’ i Jaona: Nahatrea i Arofoy raho, nizotso hoe deho boak’an-dindìñe ey nipetake ama’e. 33 Ninofiko re, fe nanao ty hoe amako i nañitrik’ ahy hampilipotse an-dranoy: Ty isa’o izotsoa’ i Arofoy vaho mipetak’ ama’e, ie ty mandipotse amy Arofo Masiñey. 34 Le nahatrea raho vaho mitaroñe te Ie i Anak’ Andrianañaharey.
O Mpiama’e Valoha’eo
35 Nijohañ’eo mindre ami’ty mpiama’e roe t’i Jaona te loak’ andro. 36 Aa ie nahaisake Iesoà nañavelo, le hoe re: Heheke o Vik’ añondrin’ Añahareo! 37 Jinanji’ i mpiama’e roe rey i saontsi’ey le nañorike Iesoà. 38 Nitolike t’Iesoà, nahavazoho t’ie nañorike vaho nanoa’e ty hoe: Ino ty ipaia’ areo? Le hoe iereo tama’e: O Raby, toe: Talè, aia ty imoneña’o? 39 Le nanoa’e ty hoe: Antao, hañisake: Aa le nimb’eo iereo nahaisake i nimoneña’ey le nitambatse ama’e ao amy àndroy, ie va’e tami’ty ora faha-folo Ora faha-10: folak’ andro maleme.
40 Ty raik’ amy roe nahajanjiñe i Jaona naho nanonjohy aze rey le i Andrea, rahalahi’ i Simona Petera; 41 Tendrek’ aze hey t’i Simona rahalahi’e le nanoa’e ty hoe: Nioni’ay t’i Mesia, toe: i Norizañey. 42 Nindese’e mb’amy Iesoà mb’eo, le ie nivazoho Iesoà le nanoe’e ty hoe: Ihe ro Simona ana’ i Jaona. Hatao Kefasy rehe, toe: vato)§ Grika Petros (Petera); Heb Kefà : Vato.
i Filipo naho i Natanaela
43 Ie amy loak’ androy te homb’ e Galilia ao t’Iesoà, le nitendreke i Filipo vaho nanoa’e ty hoe: Oriho raho. 44 Nte-Betsaida t’i Filipo, ty rova’ i Andrea naho i Petera. 45 Nirendre’ i Filipo t’i Natanaela vaho nanoa’e ty hoe: Fa nifanjo amy sinoki’ i Mosè amy Hake naho amo Mpitokioy zahay, Iesoà nte-Nazareta, ana’ Iosefe! 46 Hoe t’i Natanaela tama’e: Mete iboahan-draha soa hao ty Nazareta? Antao hisary, hoe t’i Filipo ama’e.
47 Ie nivazoho’ Iesoà t’i Natanaela nitotok’ aze, le hoe re ty ama’e: Heheke, ty toe ana’ Israele, ty tsy am-pamañahiañe! 48 Le hoe ty nanoa’ i Natanaela: Aia ty naharofoana’o ahy? Tinoi’ Iesoà ty hoe: Ihe mbe tsy kinai’ i Filipo le nitreako ambane’ i sakoañey. 49 Aa le tinoi’ i Natanaela ty hoe: O Raby, Anan’ Añahare rehe; Ihe ro Mpanjaka’ Israele. 50 Le ty hoe ty natoi’ Iesoà aze: Amy te nanoako t’ie nahatrea azo ambane’ i sakoañey hao ro nampiantok’ azo? Mbe ho oni’o ty lombolombo’e. 51 Le tinovo’e ty hoe: Eka! to t’itaroñako te mbe ho oni’ areo ty fisokafa’ i likerañey naho ty fionjonañe naho ty fizotsoa’ o anjelin’ Añahareo amy Ana’ ondatiy* Fot 28:12.

*1:1 Rzt 8:22-25

1:3 Efe 3:9; Kol 1:16; Heb 1:2; Heb 11:3; 2Pe 3:5; Sab 33:6

1:4 Haveloñe: fiaiñe (ze hene maha ondaty)

§1:18 Jao 5:37; 6:46; 1Jn 4:12

*1:23 Ies 40:3

1:29 Mat 1:21; Tit 2:14; 1Jn 3:5,8

1:39 Ora faha-10: folak’ andro maleme

§1:42 Grika Petros (Petera); Heb Kefà : Vato

*1:51 Fot 28:12