4
Ju Pitalu' chai ju Xivan lacapu'ucxtin
Acsni ixtat'achivinin ju lapanacni ju Pitalu' chai ju Xivan pus lana ts'anan tamink'o ju ixpalijni'an ju ist'a'israelitanin'an chai ju saduceonin chai ju ix'ucxtin'an ju taropajni ju ixtach'alhcatnan lacak'ai ixpujitat'an. Na ixtatalhk'aman ju yu'unch ni ix'amalanican ju lapanacni chai ix'ajuncan ni ta'acxtuchokolh ju Jesús junta ixmacnucanta chai ixlhiyuchi c'atsacan ni akts'iya catata'acxtuchokotachilh ju tanitach. Pus lana tach'apalh ju Pitalu' chai ju Xivan. Chai ni na ixtok'oxatach chai jantu lai tu'u' tanavilh ju acsnich pus alact'alhnucalh. Ixtanajun ni catalhi'ana' lacapu'ucxtin ni catuncunach. Para akts'iya na lhu ju tak'asmatlh ju chivinti talaca'ilh. Chai chux ju ixtalhilaca'anta ju Jesús cha'alh tachi lakaquis milh jok'atni. Jantu aputek'ecalh ju chakolun chai ju ask'at'an.
Acsni tuncunchokolh tatak'aixtoklh ju lak'achak'an Jerusalén ix'ucxtin'an ju israelitanin chai ju xalacpa'itnich ju israelitanin chai ju na ixtalhitamaka'utach ju ixlhamap'aksin'an ju ist'a'israelitanin. Vachu' ixvi ju Anás ju xak'ai pali ixjunita. Chaich ju Caifás, Xivan, Alejandro chai ju ali'in ixlhi'alak'avin ju xak'ai pali. Chai ju acsnich talhinaulh ixmaxtuca lacapulach'in ju Pitalu' chai ju Xivan. Alacyajucalh la'ixlacaitat ju lapanacni ju anch ixtavilanalh chai alacsacmicalh tichi chavaich ju xa'axtakni ju ixtachaput'an ni laich palai xatanavi ju anu' lapanac. Vachu' asacmicalh tichi chavaich ju xa'ajuni ni chunch catalalh. 8-9 Pus ju acsnich ju Spiritu Santu lana soko xtaknilh ju Pitalu' ju chivinti ju canona'. Chai chani ju ajuni ju yuchi:
―Xalack'ajin ju ani lak'achak'an chai ju lhinonat'it sia quijnan'an ju israelitanin juntau ju chavai icchivimak'ancantau va ixlaca'atalh ju k'ox amapaininti ju icnavinitau pumatam tak'ank'an. Chai ju uxijnan va c'ats'ap'ut'unat'it tijuch ju palai xapujun ju tak'ank'an. 10 Pus ac'ats'at'itch chux ju uxijnan chai chux ju ali'in israelitanin ni la'ixtachaput ju Jesucristo amachaka' Nazaret palaich xapujun ju ani lapanac ju ya lami'ucxlacapu'an. Yuchach ju anu' Jesucristo ju maq'uilht'at'it lacacurus para ju Dios malok'oni la'ix'aninti. 11 Ju uxijnan chun unt'at'it tachi ju ixyonin chaka' ju tamak'alh ju anu' chiux ju astan valh ju chiux ju mak'astumuc'acanta chaka' junta ts'okcanta tuchi c'atach ju yocanta. Ju uxijnan mak'ant'at'it ju Jesús mas yuchi ju palai maktasq'uinican laqui'atsucunti'an. 12 Pus matich apumatam ju lai aquintamak'alhtaxtun. Tachi chun ju lapanacni ju ani lacamunutpa' va yuchach ju quintaxtaknitan ju Dios ni lai aquintamak'alhtaxtun. ―Chunch ju ajuni ju xalack'ajin ju Pitalu'.
13 Pus ju xalack'ajin acsni talakts'ilh ju Pitalu' chai ju Xivan ni jantu lana ixtatalhanan chai ixtac'atsai ni jantu tu'u' ixtapalhni'an ixjunita chai jantu tavanan ixtaquilata lacascuela pus na talhamak'aninilh. Acsnica' ju tapastaclh ni ixtat'a'ucxunt'ajun ju Jesús. 14 Chai ni talakts'ilh ni anch ixya ju anu' lapanac ju palaich ixnavicanta pus jantu lai xatamuc'ani tu'u' ixtalak'alhin'an ju Pitalu' chai Xivan. 15 Pus lana alactixcoxtucalh pants'iquis lacapu'ucxtin. Chai va is'akstu'an ju xalack'ajin tatsuculh lacchivinin. 16 Chani ixtalaclajunich:
―Tas cat'alayauch ju ani lapanacni ni slivasalh k'ai lhamak'an ju tamalacasuta ju yu'unch chai jantu lai catinompalau ni jantu tanavita. Tac'atsak'o ju amachak'an ju lak'achak'an Jerusalén. 17 Para ni jantu palai lhu catac'atsaya' ju tuchi xatanavi ca'ajuniu ni jantu xamati' catajunilh tu'u' ixlacata ju Jesús. Chai ni tu'u' catajunilh xamati' pus is'akstu'an tac'atsai.
18 Pus at'asanichokocalh. Ajunicalh ni jantuch lai vana catajunilh tam xamati' nin cata'amasuninilh ixlacata ju Jesús. 19 Pus ju acsnich ju Pitalu' chai ju Xivan tak'alhtailh ju ucxtinin. Chanich tajuni:
―Ana'unt'itch. Tasmalhch ju palai k'ox calhiulaya' ju Dios. Ni aclaquiclaca'iu ju uxijnan u yuchi ju Dios ju acquiclaca'iu. 20 Para ju quijnan jantu tavanan actimacaju ju va jantuch acnaju ju tuchi iclakts'intauch ju navilh ju Jesús chai ju tuchi ick'asmat'auch ju naulh ju Jesús. ―Chunch tajuni ju Pitalu' chai ju Xivan.
21 Pus ju ucxtinin chani ajuni:
―Va yuchi ni amasunip'alat'it la'ixtapaka'ut ju Jesús.
Chai acsni tajuni ju chunch lana amacaulh. Pus ju ucxtinin lana jantu lai xatalhitajui ta yu laich ca'amamak'alhk'ajni va ixlaca'atalh ju lapanacni. Tachi chun ju lapanacni ixtanajun ni yuchach ju xak'ai ju Dios ni lai palai xanavi ju anu' lapanac. 22 Pus ju anuch lapanac ju navinicanta lhamak'an ni palaich ixnavicanta ixtapasatach t'up'uxam c'ata.
Tapaininicalh ju Dios ni ca'a'aktaiju ni jantu catatalhanalh
23 Pus ju Pitalu' chai ju Xivan acsni amacajuncalh lana talak'anchokolh ju ali'in ju ixtalhilaca'anta ju Jesús. Chai tanonk'o tuchi ix'ajuni ju xalack'ajin palijni chai ju ucxtinin. 24 Chai ju yu'unch acsni tak'asmatlh ju ixchivinti'an pus va ch'anxtam tat'achivinilh ju Dios. Chani tajuni:
―Qui'ucxtin uxint'i ju Dios'at. Uxint'i ju navit'a ju lact'iyan chai ju lacat'un chai ju alama chai tachi chun ju taxtokni ju alin. 25 Ju David mak'aniya milapanac ixjunita. Pus ju miSpiritu Santu juni ni ma chani cats'ok'ulalh laca'alhiqui:
Ma va k'aya talucununch ju lapanacni ju jantu israelitanin tajunita.
Chai ju israelitanin ma va k'aya tapast'ac'a ju taxtokni ju jantu lai tanavi.
26 Ju xa'ucxtinin ju ani lacamunutpa' ma va lakatam tava.
Chai ju xalack'ajinch ma tatak'aixtokta.
Ma va tat'alaxcayan ju uxint'i ji ucxtin Dios chai ju noncan amalak'ach'at'ach'it'a.
Ma chunch ju naulh ju David.
27 Chai ji quimpai Dios slivasalh ni tatak'aixtoklh ju ani lak'achak'an ju Herodes chaich ju Poncio Pilato chaich ju yu'unch ju jantu israelitanin chai ju ali'in quint'a'israelitanin quinc'an. Va tat'alaxcailh ju mints'alh Jesús ju na salaka ix'alhunut. Chai yuchi ju sacxt'ut'ach ju uxint'i. 28 Chai ni chunch ju talalh pus uctaxtulh tachi ju akts'iya ixna'unt'a ju uxint'i chai tachi ju isp'ast'act'a ni catapasaya'. 29 Pus ju chavai ji qui'ucxtin alakts'ich ju tuchi quintajunan ju aquinta'ulhtuyan. Para ju quijnan ni milapanacni icjuntau pus aquila'aktaijuch ni laich ac'ajunau ju lapanacni ju minchivinti chai jantu actalhananau. 30 Chai aquilaxtakniuch ju mintachaput ni laich palai acnaviyau ju tak'ank'anin chai lai acnaviyau ju lhamak'an chai ju tu'u' ju lai catapuc'atsaya' ju lapanacni ni vasalh milapanacni icjuntau. Chux ju ani acnaviyau la'ixtachaput ju mints'alh Jesús ju na salaka ix'alhunut. ―Pus chunch ju tatapaininilh ju Dios.
31 Chai acsni tat'achivink'olh ju Dios pus tataclh ju anu' chaka' junta ixk'aixtokcan chai ixchux'an ju anch ixtavilanalh axtaknik'o palai lhu ixtachaput ju Spiritu Santu chai tatailhi'alh ixnajunca ixchivinti Dios chai jantu ixtatalhanan.
Ju lapanacni ju ixtalhilaca'anta Jesús tala'aktaijulh la'ismaktasq'uinit'an
32 Chai tachi chun ju ixtalhilaca'anta Jesús va lakatam ixjunita ix'alhunut'an chai va lakatam ixjunita ixtac'atsan'an. Chai jantu xamati' ixnajun:
―Ju qui'alinta va qui'anu' qui'akstu.
Para tachi chun ju taxtokni ixtalaxtakni tachi ju ixmaktasq'uini pumatam pumatam. 33 Pus ju ixtamalakachan ju Jesús lacak'ai tachaput tatailhi'alh ix'ajunica ju lapanacni ni vasalh lok'onchokolh ju ucxtin Jesús junta ixmacnucanta. Chai ju Dios axtaknilh k'ox is'atsucunti'an ixchux'an. 34 Pus jantu xamati' ju sia yu'unch ju ixmaktasq'uini tu'u'. Para tachi chun ju ixpacxanta ju ixlacat'un'an u ixchaka'an tast'alh chai talhimink'o ju ixtapalh ju is'ast'anti'an. 35 Pus yu'unch ju ixtamalakachan ju Jesús ju axtaknicalh ju anu' tumin chai ju yu'unch taxtaknilh ju ix'alin ixmaktasq'uinit'an. 36 Chunch ixtalai ju lapanacni tachi ju lalh ju José. Ju yuchi vachu' ixlhilaca'anta ju Jesús chai ju ixtamalakachan ju Jesús Bernabé ixtalhimapaka'uta. Ju chunch va nomputan ni na lai ixmak'ank'achai xamati'. Pus ju yuchi ix'apapanatnich ixjunita ju mak'aniya lapanac ju Leví ixjuncan. Chai amachaka' Chipre ixjunita. 37 Pus ju yuchi st'alh ju ixlacat'un chai lhimilh ju ixtapalh. Alacxtaknilh ju ixtamalakachan ju Jesús.