5
Ju Ananías chai ju Safira ta'alactu'unulh
Para ix'alin vachu' apumatam lapanac ju Ananías ixjuncan. Chai ju ix'amachaka' Safira ixjuncan. Pus ju yu'unch tast'alh ju ixlacat'un'an. Chai ju Ananías ch'apalh lacats'unin ju anu' tumin. Jantu axtaknik'o ju ixtamalakachan ju Jesús mas ixmalacasui tachi ju vasalh ixtakk'ota. Vachu' c'atsalh ju ix'amachaka' tuchi ixnavich ju ixpapa. Para ju Pitalu' chanich juni ju Ananías:
―Ananías tajuch ni va xalac'a'it'i ni catanu lamintanquilhacni ju lhacaticuru. Yuchach ju xamapast'ac'aniyan ni laich xalhit'a'aklht'amai ju Spiritu Santu ni laich xamak'ai lacats'unin ixtapalh ju milacat'un. Acsni tuca' ist'ai ju milacat'un ja jantu mi'anu' ixjunita. Ju astan ja jantu lamimaca' ixmamat'a ju tumin. Pus tajuch ni va xap'ast'ac'a lami'alhunut ni laich xanavi ju chunch. Jantu anau ni lapanacni ju xalhit'a'aklht'amai. Alai Dios ju xalhit'a'aklht'amai.
Pus ju Ananías acsni k'asmatlh junima chivinti ta'aktalh. Lana lhtucu nilh. Chai tachi chun ju tak'asmatlh ju tuchi ixtapasata na k'ox talactalhanalh. Pus ju va paitat lapanacni ju anch ixtavilanalh tataya. Tapach'ilh lacapumpu' ju lijunto. Tamaxtulh lacachaka'. Taquimacnu.
Pus ni tapasalh tachi lakat'utu hora lana tanucha ix'amachaka' ixjunita. Ju yuchi jantuca' isc'atsai tuchi ixtapasatach. Pus ju acsnich ju Pitalu' chani juni:
―Aq'ui'unch. Ja chunch xalhist'ayat'it ju milacat'un'an.
Chai ju anu' chako'ulh naulh:
―A. Chunch.
Chai ju Pitalu' chani jumpa:
―Jantu k'ox xalayat'it ni va ch'anxtam ju xap'inat'it ni va islakts'imp'ut'unat'it ni tu'u' catanaviyan ju iSpiritu Santu ju k'ai ucxtin Dios. Vanin lacamalhtich taminchokota ju xataquimacnui ju mimpapa. Chai catamaxtuyanch vachu' ju uxint'i.
10 Pus lana tin tamacha junta ixya ju Pitalu' ju anu' chako'ulh chai nilh. Chai acsni tatanuchokocha ju ixtaquimacnuta ju ixpapa pus talakts'ilh ni nitach chai tamaxtulh. Taquimacnu vanin junta tamama ju ixpapa. 11 Pus tachi chun ju ixtalhilaca'anta ju Jesús chai tachi chun ju ali'in ju tak'asmatlh ju tuchi xatapasai lana na talactalhanalh.
Na lhu lhamak'an navicalh chai ju tu'u' ju lai catapu'alacpastacnalh ju lapanacni
12 Chai ju ixtamalakachan ju Jesús na lhu ixtanavi ju lhamak'an chai ju tu'u' ju laich ca'ixtapuc'atsalh ju lapanacni ni vasalh ixlapanacni Jesús ixtajunita. La'ix'ucxlacapu'an ju lapanacni ju tanavi. Chai tachi chun ju ixtalhilaca'anta Jesús va ch'anxtam ixtatak'aixt'ok'a la'ixquilhtalacxtuch ju k'ai ixpujitat'an ju israelitanin. Ju anuch ixquilhtalacxtuch ix'anu' Salomón ixjuncan. 13 Para ju ali'in lapanacni jantu xamati' ju ixtatalacasuputun ni makyu'unch cava ni na ixtatalhoni. Chunch ixtalai mas na k'ox ix'alhichivincan ju yu'unch ju ixtalhilaca'anta ju Jesús. 14 Para akts'iya na lhu ju chakolun chai ju jok'atni talhilaca'alh ju ucxtin Jesús. 15 Chai ixtamamai ju tak'ank'anin lacatijixni. La'ixputaman'an u la'ixt'ak'at'an ju ix'apumacan. Ixtanajun ju lapanacni ni mas va ixmak'antsast'ilit ju Pitalu' calakcha'anilh acsni catapasayach pus palaich catapujuna'. 16 Vachu' tamilh ju amachak'an lak'achak'anixni junta va lhivaninch ju lak'achak'an Jerusalén. Ixtalhiminch ju tak'ank'anin chai ju ixtanun ju lhacaticuru la'ixtanquilhacni'an. Chai tachi chun ju yu'unch pektu palai anavicalh.
Alhimakch'apucalh ju Pitalu' chai ju Xivan
17 Pus ju acsnich talhaccha'anilh ixtachaput'an ju xak'ai pali chai ju lapanacni ju xa'alact'avi ju ixtalhilaca'anta ju ixlhamap'aksin'an ju saduceonin. 18 Pus lana lhinaulh ix'ach'apaca ju ixtamalakachan ju Jesús chai lhinaulh ix'alact'alhnucalh lacapulach'in. 19 Para ju anu' atats'isni pumatam ix'anquilh ju k'ai ucxtin Dios malhtek'a ju xamalhtich lacapulach'in. Amaxtulh ju Pitalu' chai ju Xivan chai chani ajuni:
20 ―A'inchit'itch lacak'ai ixpujitat'an ju mint'a'israelitanin'an. A'una'it'itch ju lapanacni chux ju chivinti ixlacata ju ani sast'i atsucunti.
21 Pus ju Pitalu' chai ju Xivan acsni tak'asmatnilh ju ixchivinti ju anquilh talaca'i. Na vats'isinca' tatanucha lacpujitat chai tatsuculh amalaninin.
Pus vachu' ju acsnich ju xak'ai pali chai ju ixtamak'anta yuchi tamak'aixtoklh ju xalacpa'itni ju israelitanin. Yu'unch ju ixtalhinajun ju anch. Lhinaulh ix'at'asanica ju ixtamalakachan Jesús lacapulach'in. 22 Para ju pulasiyajni acsni tacha'alh lacapulach'in jantu xamati' talhitaju. Va chunch tatasp'itchokocha. Taquijunilh ju ucxtinin. 23 Chani tajuni:
―Acsni iccha'auch ju lacapulach'in k'ox ixvilhnilh ju xacandado. Chai ju xa'alhistacnin anchach ixtayanank'o laxamalhtich. Para acsni tavanan icmalhtek'au jantu xamati' iclhitaju ju pulacni. ―Chunch tajuni ju ucxtinin.
24 Pus acsni tak'asmatlh ju ani chivinti ju xak'ai tucan pali chai ju xa'ucxtin taropajni ju ixtach'alhcatnan lacak'ai ixpujitat'an ju israelitanin chai ju ali'inch xalack'ajin palijni va talhamak'aninilh. Talaclajuni ju sia yu'unch:
―Tijuch nu' ju nomputun ju ani.
25 Pus ju acsnich lana chincha pumatam ju qui'amac'atsanininchilh tuchi alinch. Chani ajuni ju ucxtinin:
―Ju anuch lapanacni ju xat'alhnut'at'it pus ju chavai tatanumanalh lacak'ai quimpujitat'an. Tat'ompalai alacmasuninin ju lapanacni.
26 Pus ju acsnich ju xa'ucxtin taropajni ju ixtach'alhcatnan lacak'ai pujitat alact'a'alh ju pulasiyajni. Para va lhik'ox talhimilh ju Pitalu' chaich ju Xivan ni va ix'atalhonican ju lapanacni. Ju taropajni ixtanajunta ni jantu va k'ox ju ca'ix'alhimilh pus jantu xcai ni ixta'alacat'alhmanalh ju lapanacni. 27 Pus acsni alhimincalh a'ulacalh junta ixtavilanalh ju ucxtinin. Chai ju acsnich ju xak'ai pali chani ajuni:
28 ―Ja jantu xaclajunau ni jantuch vana laich amasut'itch ixlacata ju Jesús. Para ixlaquilhtu malaniyat'it chux ju amachak'an Jerusalén ju mi'atalaninti'an ju uxijnan. Chai vachu' quilamuc'aniputunau ju quijnan quintalak'alhin quinc'an ixlacata ix'ac'alhni ju anu' lapanac.
29 Pus ju acsnich ju Pitalu' chai ju ali'in ixtamalakachan Jesús ta'ak'alhtayanalh. Chani tajuni:
―Akts'iya tasq'uini ni p'ulhnan acquiclaca'iu ju Dios. Jantiyu' ju va quint'alapanac. 30 Ju uxijnan maknit'it ju Jesús acsni maquilht'at'it lacacurus. Para ju Dios ju ixtalhilaca'an ju mak'aniya quilacpa'itni'an macxtuchokolh junta ixmacnucanta. 31 Chai ju chavai ju yuchi la'ixtachaput ulalh ju Jesús k'ai ucxtin chai yuchi ju lai aquintamak'alhtaxtuyan laqui'alactu'unti'an. Ju chunch tachi chun ju quint'a'israelitanin'an ni catamacaulh ju ix'alactu'unti'an tachi ju icmacontauch ju quijnan pus vachu' camac'acxanicana' ju ixtalak'alhin'an ju yu'unch. 32 Pus ju quijnan k'oxich iclakts'iuch acsni tapasalh ju ani taxtokni chai ju Spiritu Santu ju axtaknican tachi chun ju taquiclaca'ini ju Dios vachu' amavasalani la'ix'alhunut'an ni vasalh chunch ju tapasalh. ―Chunch ju ajunicalh ju ucxtinin.
33 Pus ju ucxtinin acsni tak'asmatlh ju ani chivinti lana na tatalhk'amalh. Na ix'amakniputun. 34 Para ix'alin sia yu'unch ju ucxtinin pumatam lapanac ju Gamaliel ixjuncan. Ju yuchi ixlhilaca'ani ju ixlhamap'aksin'an ju fariseonin chai ismasui ju ixlhamap'aksin ju Moisés. Chai chux ju lapanacni ixtanajun ni na k'ox lapanac ixjunita ju yuchi. Pus ju yuchi taya chai naulh ni ca'amaxtucalh makspa' lacats'unin ju ixtamalakachan ju Jesús. 35 Chai chani alacjuni ju ixt'a'ucxtinin:
―Quint'a'israelitanin alakts'int'itch ju uxijnan tuch'i anavip'ut'unat'it ju ani ya lapanacni. 36 Ap'ast'act'it ni ix'alin ju mak'anchich pumatam lapanac ju Teudas ixjuncan. Ju yuchi ixnajun ni xak'ai ixjunita. Chai ixt'alasaputun ju k'ai ucxtin. Chai na lhu tava ju ixlapanacni. Tachi lakat'at'i cientos. Para ju taropajni tamakni ju yuchi. Chai tachi chun ju ixtach'ak'ok'ata ju yuchi chux amakpitsik'ocalh. Chai anchach ju tamactalh. 37 Chai astan ix'alin pumatam amachaka' Galilea ju Judas ixjuncan. Acsni ixt'ajun ju yuchi pus ixt'oncan ats'ok'ulana' ju lapanacni. Pus na lhu lapanacni tach'ak'ok'alh ju yuchi. Para vachu' maknicalh chai tachi chun ju ixtach'ak'ok'ai amakpitsik'ocalh. 38 Pus yuchi iclalhijunau ju chavai ni amac'a'unt'it ju ani ya lapanacni. Jantu xtu'u' a'ulht'ut'it. Pus ju ani ixlhich'alhcat'an ni va xanavin lapanacni junita pus jantu tu'u' calhitapala'. 39 Para ni ix'anu' ju Dios pus jantu lai at'ilak'alhit'it. Pus ni va amamact'ap'ut'unat'it jantu xcai ni Dios ju at'alasat'it. ―Chunch ju ajunicalh ju ucxtinin.
40 Pus ju ixt'a'ucxtinin taquiclaca'inilh ju ixchivinti. Alact'asanicalh ju ixtamalakachan ju Jesús. Chai talhinaulh ixlakanekmaca. Alhimap'aksicalh ni jantu catatailhi'alh ix'amalaninti'an ixlacata ju Jesús. Chai astan amacajuncalh. 41 Pus ju ixtamalakachan ju Jesús acsni tataxtucha lacapu'ucxtin na talhik'achalh ni tu'u' xa'alhiulai ju Dios ni xalacasq'uin ni ca'amamaxanicalh ixlacata ju Jesús. 42 Chai chux avilhchan lacak'ai ixpujitat'an ju ist'a'israelitanin'an chai lak'achak'anixni va tachi ixta'amalani ju lapanacni ni Jesús yuchi ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios.