8
Ju Saulo alhimakch'apulh ju ixtalhilaca'anta ju Jesús
Ju Saulo na lhik'achalh acsni maknicalh ju Stipan.
Chai ju acs avilhchan vachu' na amamak'alhk'ajnicalh ju amachak'an Jerusalén ju ixtalhilaca'anta ju Jesús. Pus ixlhiyuchi ta'akpitsik'o. Ta'alh ju xa'estado Judea chai ju Samaria. Va yu'unch ju ixtamalakachan ju Jesús ju jantu xatataxtui. Pus ju ali'in lapanacni ju ixlhichux ix'alhunut'an ixtalhilaca'anta ju Dios taquimacnulh ju Stipan. Chai slivasalh na ixtalhik'alhun. Para ju Saulo tailhi'alh ixmamak'alhk'ajnica ju ixtalhilaca'anta ju Jesús. Ju yuchi ixtanui lak'achak'anixni chai ix'axak'amaxtui ju jok'atni chai t'acunin chai alacquimak'axtakcalh lacapulach'in.
Ajuncan ju amachak'an Samaria ixchivinti Dios
Para tachi chun ju ta'akpitsilh ixtalacquilhunt'ajun ixchivinti Dios vanta anchach ixtacha'an. Pus pumatam sia yu'unch Pilipe ixjuncan. Ju yuchi alh lakatam lak'achak'an laxa'estado Samaria chai alacjunich ju amachak'an anch ixlacata ju yuchi ju ixnoncan camalakachatachilh Dios. Pus tatak'aixtoklh ju lapanacni chai ixlhichux ix'alhunut'an tak'asmatnilh ju tuchi ixnajunch ju Pilipe. Vachu' ixtalakts'inch ju lhamak'an ju ixnavi. Ju anch na lhu ix'alin ju lapanacni ju ixtanun ju lhacaticurulhni la'ix'alhunut'an. Chai acsni alack'ajicalh pus ju lhacaticurulhni ts'au ixtalact'asai chai ixtataxtui la'ixlacatuna'an ju lapanacni. Chai na lhu palai ix'anavicanta ju va ixtalaclhtuculunta chai ju ali'in ju jantu lai ixta'alhtanan. Pus yuchi na ixtalhik'achan ju amachak'an Samaria.
Para ixt'ajun ju anch pumatam lapanac ju ixjuncan Simón. Ju yuchi alhicujnu' ixjunita ju anuch lak'achak'an tus mak'anchich. Chai na ix'a'okxchok'oi ju amachak'an anch. Ju yuchi ixtalacasui tachi ju tam xak'ai. 10 Pus tachi chun ju lapanacni na ixtaquiclaca'ini ju ixchivinti. Mas yu'unch ju ask'at'an chai ju palai lack'ajin. Va ixtanajunch ni Dios ju xaxtakni ju k'ai ixtachaput. 11 Na ixtaquiclaca'itach ni na mak'anch ju xa'alac'okxchok'olhit'ajun la'ix'alhicujnut. 12 Para acsni quilacha ju Pilipe chai ajuni ni Dios lhinomputun la'is'atsucunti'an ju lapanacni chai ajuni ixlacata ju Jesús ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios pus taquiclaca'ilh ju jok'atni chai ju t'acunin chai ta'akpaxlich. 13 Chai vachu' laca'ilh ju Simón chai akpaxlh. Chai t'a'alhtanatsuculh ju Pilipe. Chai na ixlhamak'aninin acsni ixlakts'in ju k'ai lhamak'an ju ixnavi ju Pilipe chai acsni ixnavi ju tu'u' ju lai catapuc'atsalh ju lapanacni ni vasalh Dios ju xamalakachayachilh.
14 Pus ju ixtamalakachan ju Jesús ju ixtavilanancha Jerusalén acsni tak'asmatlh ni ixta'amaklhtayananta ju ixchivinti Dios ju amachak'an Samaria pus alacmalakachacancha ju Pitalu' chai ju Xivan. 15 Chai ju yu'unch acsni tacha'alh tatapaininilh ju Dios ixlaca'atalh'an ju amachak'an anch ni laich catanu vachu' la'ix'alhunut'an ju yu'unch ju Spiritu Santu. 16 Pus tuca' ixtanui ju Spiritu Santu la'ix'alhunut'an ju yu'unch. Va yuchi ni ixta'akpaxtach ni ixtanajun ni ixtalhilaca'amputun ju ix'ucxtin'an Jesús. 17 Pus ju acsnich ju Pitalu' chai ju Xivan tamokslanilhch ixmaca'an la'ixlacatuna'an ju yu'unch chai lanach tanu la'ix'alhunut'an ju Spiritu Santu.
18 Pus ju Simón acsni amaklakts'ilh ju ixtamalakachan ju Jesús ni ixtamokslai ixmaca'an la'ixlacatuna apumatam chai lana tanulh ju Spiritu Santu la'ix'alhunut pus ak'alhtasunilh ju tumin. 19 Chai chani ajuni:
―Aq'uixt'akninch vachu' junima tachaput. Ju chunch va tichi chavaich ju acmokslaniya' ju quimaca' la'ixlacatuna catanuya' ju Spiritu Santu la'ix'alhunut.
20 Para ju Pitalu' chanich juni:
―Ju uxint'i chai ju mintumin ap'ina'it'it lacajipi ni laich na'un ni laich tamocan lacatumin ju tu'u' ju xt'ak'a ju Dios. 21 Ju uxint'i jantu lai at'imaknavit'i ju ani ixlhich'alhcat ju Dios. Chai jantu lhijun ni anavit'i ni jantu salaka ju mi'alhunut la'ixmacni Dios. 22 Pus ju chavai amac'auch ju macxcai mi'atalacpast'ac'at. At'ap'aininin ju ucxtin Dios ni camac'acxanin ju macxcai mi'atalacpast'ac'at ju alin lami'alhunut. 23 Ju quit'in icc'atsai ni na t'alasai ju ixtaxtokni Dios ju uxint'i. Chai ju mi'alactu'unti tachi ju va tach'in navitan. ―Chunch ju junicalh ju Simón.
24 Pus ju acsnich ak'alhtayanalh ju Simón. Chanich ajuni:
―Asq'uinit'it ju uxijnan ju qui'ucxtin'an Dios ju quilacata ni jantu chun actapasalh tachi ju quilajunau.
25 Pus ju Pitalu' chai ju Xivan alacjuni ju lapanacni tuchi ixtalakts'in ju ixnavi ju Jesús chai alacjuni ixlacata ju k'ai ix'ucxtin'an Jesús. Chai acsni tataxtulh ju anch tatapasatilalh lakatamin lakatamin lak'achak'an tus tacha'alh ju lak'achak'an Jerusalén. Para acsni ixtapasatilai ju lakatamin lak'achak'an ju alin ju xalacat'un Samaria ix'ajuni ju amachak'an anch ta yu laich putak'alhtaxtucan ni jantu ancan ju lacajipi.
Ju Pilipe chai ju amachaka' Etiopía
26 Chai acsni tapasalh ju ani taxtokni pus pumatam ix'anquilh ju k'ai ucxtin Dios xak'ala ju Pilipe chai chani juni:
―Ju chavai ap'inchich ju lhisur. Ap'up'it'i ju xati lak'achak'an Gaza ju tach'apai ju lapanacni acsni taminacha ju lak'achak'an Jerusalén. ―Chunch ju juni.
Pus ju anu' ti yuchach ju tapasata junta jantu xamati' t'ajun. 27 Pus ju Pilipe taxtulh. Alh. Chai anch ju lacati ixtaimai pumatam lapanac amachaka' Etiopía. Pus ju yuchi xak'ai ixjunita laxalacat'un Etiopía junta xa'ucxtin ixjunita ju chako'ulh ju Candace ixjuncan. Chai ju anu' lapanac yuchi ju ixmalhistacni ju ixtumin ju anu' k'ai ucxtin. Ju yuchi ixquilak'ayata ju Dios ju lak'achak'an Jerusalén. 28 Chai ju chavai va ix'anchokoputun la'ixchaka'. Chai acsni ix'anta la'ixcarro ju ixak'amai ju caballo pus ixt'ajun lakts'ini' ju alhiqui ju ists'okta ju Isaías ju mak'aniya lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios. 29 Pus ju Spiritu Santu chani junilh ju Pilipe:
―P'as ap'it'i. Vanin at'aimat'i ju anu' carro.
30 Chai ju Pilipe acsni vanin lak'alh ju carro pus k'asmatlh ni ixt'ajun nona' tachi ju ists'okta ju Isaías. Chai chani juni:
―Ja mach'akxaich tuch'i lakts'in.
31 Pus ju acsnich ju yuchi chani juni:
―Tas aclhimachakxalh ni mati' xamati' ju aquimavasalanilh.
Chai ju acsni tapaininilh ju Pilipe ni cat'atajulh ju la'ixcarro.
32 Pus ju laca'ats'oknut junta ixt'ajun lakts'ini' chani ixnajun:
Tachi ju tu'u' borrego ni lhi'ancan junta camaknicana' pus chunch vachu' ca'ulhtucana' ju yuchi.
Chai tachi ju tu'u' sa'ask'at'a borrego ni jantu t'asai mas sitcanch pus chunchach vachu' ju yuchi.
Lana jantu tu'u' canona'.
33 Na catamamaxaniya' chai catamakniya' mas mati' ju ixtalak'alhin.
Chai tis chavaich ju lai canona' ni ca'alina' ju catach'ak'ok'aya' ni camak'osunicana' ju is'atsucunti ju ani lacat'un.
Chunch ju najun junta ixt'ajun lakts'ini' ju anu' lapanac.
34 Pus ju anu' xak'ai sacmilh ju Pilipe:
―Lamapainin aq'ui'unch. Tis chavaich ju lhichivinin ju lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios. Ja is'akstu ju lhichivininchokoi u apumatam.
35 Pus ju acsnich ju Pilipe tsuculh amavasalanini'. P'ulhnan amavasalanilh tuchi ixnomputun ju chivinti ju ixt'ajun lakts'ini' chai astan junilh ali' ixlacata ju Jesús. 36 Chai acsni ta'alh ju lacati pus tacha'alh junta ixma ju xcan. Chai ju anu' xak'ai chani juni ju Pilipe:
―Alakts'ich ju xcan. Ja jantu lai ac'akpaxlh.
37 Pus ju Pilipe chanich juni:
―Ni lac'a'ich ju ixlhichux ju mi'alhunut pus laich calaya'.
Chai ak'alhtayanalh ju anu' xak'ai. Chanich juni:
―Iclaca'ich ni ists'alh Dios ju Jesús ju ixnoncan camalakachatachilh Dios.
38 Pus ju acsnich ju anu' xak'ai lhinaulh ixch'apayajuca ju ixcarro. Chai ju yuchi chai ju Pilipe k'aixtamch t'ataju lacxcan chai ju Pilipe makpaxa ju anu' lapanac. 39 Chai acsni tatacutchokolh ju lacxcan pus ju iSpiritu Santu ju qui'ucxtin'an Dios lana lacatam sok'o lhi'alh ju Pilipe. Chai ju anu' xak'ai jantu lakts'inchokolh tavanan. Para acsni xa'anchokoi ju lacati pus na ixk'achan. 40 Pus ju Pilipe lhitajucancha ju lak'achak'an Azoto. Chai acsni taxtulh ju anch tapasatilalh lakatamin lakatamin lak'achak'an tus cha'alh ju lak'achak'an Cesarea. Para acsni ixtapasatilai ju lakatamin lak'achak'an pus ix'ajuni ju lapanacni ta yu laich cataputak'alhtaxtulh ni jantu cata'alh ju lacajipi.