12
Maknicalh ju Jacobo chai t'alhnucalh ju Pitalu'
Ju acsnich avilhchan ju k'ai ucxtin Herodes tsuculh amamak'alhk'ajnini' ju ali'in ju ixtalhilaca'anta Jesús. Ju yuchi lhinaulh ixmaknica ju Jacobo ixlak'au ju Xivan. Maknicalh lacaspada. Chai acsni lakts'ilh ni na k'oxich talhiula ju israelitanin pus vachu' lhinaulh ixch'apaca ju Pitalu'. Pus ju acsnich xac'atan ixjunita acsni ixta'ui ju xkapavati ju jantu ixtalhiyajuta ju xat'in. Pus acsni tach'in navicalh ju Pitalu' lana t'alhnucalh. Chai quilhmakt'at'i taropajni ju ixtalhist'ac'a. Pumat'at'in ju xalhcayocanta. Ju k'ai ucxtin ixnajunta ni astan ca'ixmaxtulh chai la'ix'ucxlacapu'an ju lapanacni ca'ixmak'osaspitlh chai ca'ixlhinaulh ixmaknica. Ixnajunta ni acsnich ju chunch ixlalh acsni ixtapasata ju anu' c'atan acsni ixta'ui ixborrego'an ju israelitanin ixpupastaccan ju anu' atats'isni acsni tatak'alhtaxtulh la'ix'aninti'an ju xalack'ajin ists'alan ju mak'aniya ixlacpa'itni'an. Pus ju taropajni na k'ox ixtalhist'ac'a ju Pitalu' junta ixt'alhnucanta. Para ju lapanacni ju ixtalhilaca'anta Jesús va tachi ixtatapainini ju Dios ixlacata ju yuchi.
Ju Dios maxtulh ju Pitalu' lacapulach'in
Pus ju anu' atats'isni acsni ixnajunta ju Herodes ni camaxtuya' ju Pitalu' ni catuncunach pus ju Pitalu' ilhtatai. Pictutamin ixtamanalh ju taropajni. Chai ju Pitalu' ixmakch'icanta lacalakat'ui cadena. Chai ju ali'in ju ixtalhist'ac'a ixtayanalh la'ixquilhtalacxtut ju pulach'in. Pus lana chincha pumatam ix'anquilh ju k'ai ucxtin Dios chai na putuncujun va ju lacapulach'in. Pus ju anquilh piclalh ju Pitalu' la'ixpak'axti'. Macuju chai chanich juni:
―Ak'ost'a'ulhch vats'alhti.
Pus ju cadena ju ixpumakch'icanta lacpatajunilh la'ixmaca' ju Pitalu'. Chai ju anquilh chani junich ju Pitalu':
―Alak'oxit'ich ju micinturón. Ach'ant'anut'ich ju minch'anxt'ak'an.
Chai chunch ju navilh ju Pitalu'. Chai junichokocalh ju Pitalu':
―Amak'anch'it'ich ju mimakatanut. Aq'uinch'ak'ok'ach.
Pus ju Pitalu' t'ataxtulh ju anquilh. Ch'ak'ok'alh. Para ju yuchi jantu isc'atsai ni vasalh cava ju tuchi ixnavi ju anquilh. Ju yuchi va ixnajunch ni ca va aklak'avanalh. 10 Pus tatapasalh junta ixtayanalh ju taropajni ju alhistacnin chaich ju alacatam junta ixtayanalh ju alhistacnin. Chai tacha'alh laxamalhtich si tsasnat junta putaxtucan lacapulach'in. Pu'ancan ju lak'achak'an. Chai ju anu' malhtich va is'akstu talhtek'a chai ju yu'unch tataxtulh. Ta'alhtanalh tus tacha'alh junta k'ank'at'iyui ti chai ju acsnich ju anquilh lana macaulh ju Pitalu'. 11 Ju acsnich chilh ju ix'atalacpast'ac'at ju Pitalu' chai ju yuchi chani naulh:
―Ju chavai icmachakxai ni slivasalhch ni xamalakachayachilh ju ix'anquilh ju qui'ucxtin Dios chai quimak'alhtaxtulh la'ixmaca' ju Herodes chai jantu chunch actitapasaya' ju chavai tachi ju ixtalacasq'uin ju ali'in quint'a'israelitanin.
12 Acsni pastaclh ju chunch ju Pitalu' pus alh la'ixchaka' ju Malia ixnati ju Xivan ju vachu' ixjuncan Marcos. Ju anch na lhu ixtatak'aixtokta. Ixtat'ajun t'achivinin ju Dios. 13 Chai acsni salh ju xamalhtich lacak'ex ju ixvi lacati pus taxtuchilh pumatam atsi' ju Rode ixjuncan. Va ismispaputun tichi chavaich ju ixya. 14 Chai ju yuchi ni k'asmatnilh ixchivinti ju Pitalu' pus lana mispalh ni yuchi. Para ni na ixk'achan pus jantu lhimalhtek'ak'o ju malhtich. Lana ats'alatanuchokolh lacachaka'. Quixtaklh ju chivinti ni Pitalu' ixya lacamalhtich. 15 Para ju yu'unch va ixtajunich:
―Va lak'ach'ap'ui ju uxint'i.
Para ju yuchi p'as ixnajun ni vasalh yuchi. Pus ju acsnich ju yu'unch ixtanajunch:
―Ca va yuchi ju anquilh ju lhist'ac'a ju Pitalu'.
16 Pus ju Pitalu' tailhi'alh isaca ju malhtich. Chai acsni xcayama tamalhtek'anilh talakts'ilh chai talhamak'aninilh. 17 Para ju yuchi atamacyonilh ni va sekch catataya. Chai tsuculh ajunini' tachi ju navilh ju k'ai ix'ucxtin'an Dios acsni maxtulh lacapulach'in. Chai alacjuni ni catamac'atsanilh ju Jacobo chaich ju ali'in ju ixtalhilaca'anta Jesús. Chai acsni nonk'o ju ani ju Pitalu' pus taxtulh. Ampa lhilacatam.
18 Acsni tunculhch jantuch va ti lacats'unin alilh ju ixtalhanti'an sia yu'unch ju taropajni tuchi amapasalh ju Pitalu'. 19 Pus ju Herodes lhinaulh ixpuxcajuca ju Pitalu' para jantu talhitaju. Ju acsnich ju Herodes mak'osaspitlh ju alhistacnin chai ni jantu lai xatajuni tuchi xatapasai pus lhinaulh ix'amaknica. Chai astan ju Herodes taxtulh ju xa'estado Judea. Alhch ju lak'achak'an Cesarea. Anch ju tolhcha.
Nilh ju Herodes
20 Pus ju amachak'an Tiro chai Sidón anch ixta'i ju ixvaiti'an la'ixt'un ju k'ai ucxtin Herodes. Para ju acsnich ju Herodes na ix'axcajich. Pus ju yu'unch talakmilh ju Herodes chai tanavilh ix'amigo'an ju Blasto. Ju yuchi xak'ai ixjunita ju anch la'ixpu'ucxtin Herodes. Pus tat'atak'oxilh ju chivinti ju yuchi ni yuchach ju catapaininilh ju k'ai ucxtin ni cacaplich ju ixtalhk'amti. 21 Pus ju Herodes lhca'ula lakatam avilhchan acsni ca'alact'achivina'. Chai acsni chilh ju anu' avilhchan pus ju Herodes lakch'i ju pumpu' tachi ixtalakch'i ju ucxtinin. Chai tavi lacak'ai chaka'. Tsuculh akt'asajunu'. 22 Pus ju ixtalhavat'an lapanacni p'as tachivinilh. Tanajunch:
―Yuchi ju Dios ju chivinin. Jantiyu' va quint'alapanac'an.
23 Pus ju acsnich pants'iquis pumatam ix'anquilh ju k'ai ucxtin Dios lana xtaknilh ju ixtak'ank'at ju Herodes ni lai xalak'a'i ni tajunilh ju lapanacni ni Dios ixjunita. Jantu xalak'ayai ju tucan Dios. Pus na lhu xatanui ju tsapu la'ixpajan chai yuchach ju xamakni.
24 Para ixchivinti Dios ixmakpitsik'ocanta chai na lhu ju taquiclaca'ilh.
25 Pus ju Bernabé chaich ju Saulo tatasp'itcha ju lak'achak'an Jerusalén acsni tamak'axtaklh ju tumin ju ix'amalhi'anican. Tat'amilh ju Xivan ju vachu' ixjuncan Marcos.