14
Ju Pablo chai ju Bernabé ixtavilanancha ju lak'achak'an Iconio
Pus ju Pablo chaich ju Bernabé acsni tacha'alh ju lak'achak'an Iconio pus k'aixtam tatanucha la'ixpujitat'an ju ist'a'israelitanin. Chai ni na k'ox ju xa'amavasalani ju lapanacni ju chivinti ixlacata ju Jesús pus na lhu talhilaca'alh ju yuchi. Na lhu ju israelitanin chai ju jantu israelitanin. Pus ju acsnich ju israelitanin ju jantu ixtalaca'i ta'amaktalhk'amanalh ju yu'unch ju jantu israelitanin ixtajunita. Tat'alaxcailich ju ixtalhilaca'anta Jesús. Pus ni na lhu xatalhilaca'an ju Jesús pus ju Pablo chaich ju Bernabé mak'anch tatavi ju anch chai ixtamasui ju chivinti ixlacata ju k'ai ix'ucxtin'an Jesús chai lana jantu ixtatalhanan. Va ixtalhilaksi ju Dios ni yuchi ju ca'a'aktaijuyach. Chai ju Dios axtaknilh ju Pablo chai ju Bernabé ixtachaput'an ni lai xatanavi ju tu'u' ju laich catapuc'atsalh ju lapanacni ni vasalh Dios ju xa'alacmalakachayachilh chai ixtanavi ju lhamak'an. Ju chunch laich catac'atsaya' ju lapanacni ni slivasalh tachi ju ixtanajun ju Pablo chaich ju Bernabé acsni alacjuni ni na alacmapaini ju lapanacni ju Dios. Para ju amachak'an anch quilhmact'ui ixtajunita. Ju ali'in ixtach'ak'ok'ai ju israelitanin ju jantu ixtalhilaca'anta Jesús. Chaich ju ali'in ixtach'ak'ok'ai ju ixtamalakachan ju Jesús. Pus ju israelitanin chaich ju yu'unch ju jantu israelitanin ixtajunita chaich ju xalack'ajin ucxtinin k'aixtam tatai'ula ixlacchivinti'an ni catamamaxanilh ju Pablo chai Bernabé. Ixtanajun ni ca'alacat'alhmayach. Para acsni tac'atsa ju Pablo chaich ju Bernabé pus lana ta'ats'alalh. Ta'alh ju lak'achak'an Listra chai ju lak'achak'an Derbe ju xalacat'un Licaonia. Vachu' talacaputoc'alh ju ali' lak'achak'anixni ju vanin ixvi. Ju anchach vachu' alacjuni ju lapanacni ni laich catatak'alhtaxtulh chai jantu catita'alh ju lacajipi.
Alacat'alhmacalh ju Pablo ju lak'achak'an Listra
Pus anch ju lak'achak'an Listra ixvi pumatam lapanac ju va ixch'antak'alhita tus la'ixpulak'au. Jantu tavanan lai ix'alhtanan. Pus ju yuchi k'asmatnilh ixchivinti ju Pablo chai ju Pablo machakxalh ni ixlaca'i ju anu' lapanac ni lai palaich canavi ju Dios. 10 Pus yuchi p'as lhixak'ala. Chanich juni:
―Sokch at'ai ju laminch'aja'.
Pus ju anu' lapanac alhtujnutaya chai tsuculh alhtanan. 11 Pus ju acsnich ixtalhavat lapanacni talakts'ilh ju tuchi ixnavita ju Pablo chai talact'asalh. Pus ju yu'unch ixtachivinin ju lhilicaonia. Chai la'ixchivinti'an chani ixtanajun:
―Ju diosnin quintalakmintanch para tatalacasuta tachi ju va lapanacni.
12 Ixtanajun ni ma yuchi ju isdios'an Júpiter ju Bernabé chai ju Pablo ma yuchi ju isdios'an Mercurio ni yuchach ju palai lhu ixchivinin ju Pablo. 13 Pus ju amachak'an anch ixtayajuta ju ixpujitat'an lacamacni chai anch ixtalak'ayai ju isdios'an ju Júpiter ixjuncan. Pus ju xapali anch alakmilh ju Pablo chaich ju Bernabé chai lhimilh ju vacax ju ixpixtumuc'acanta ju xanti. Ju yuchi chaich ju lapanacni va ixtanajunch ni catamakniniya' ju Pablo chaich ju Bernabé ni ixtanajun ni diosnin ixtajunita. 14 Para acsni tac'atsa ju ixtamalakachan ju Jesús yu'unch ju Pablo chaich ju Bernabé tuchi ixtanaviputun ju lapanacni pus lana tak'exlh ixpumpu'an. Chunch ixtalai ju israelitanin acsni na macxcai ixtalhiulai ju tu'u'. Chai ju Pablo chai ju Bernabé talak'alh ju lapanacni chai p'as ix'axak'alai. Chai chani alacjuni:
15 ―Quint'alapanacni t'as ni va naviyat'it ju ani. Ju quijnan vachu' va lapanacni icjuntau tachi ju uxijnan. Chai yuchi iclhimintau ju ani ni va iclajumputunau ni amac'a'unt'it ju ani taxtokni ju jantu tu'u' ixtapalhni chai alhilac'ap'it'itch ju Dios ju lak'ajunta. Yuchi ju navilh ju lact'iyan chai ju lacat'un chai ju alama chai tachi chun ju alin ju anch. 16 Ju mak'anchich ju Dios alaca'inilh chux ju lapanacni ni catatsuculh tachi ju k'achanich k'antam k'antam. 17 Para akts'iya ixmacamin ju tu'u' ju catalhimispalh ju lapanacni ni t'ajun ju yuchi. Ju yuchi ix'anavini k'ox ju lapanacni. Ju yuchi macamin ju xcan ju minacha lact'iyan. Chai quintalalhavaniyan ju qui'ach'ananti'an chai va tachi quintaxtakniyan quivaiti'an chai quink'achat'an laqui'alhunut'an. ―Chunch ju ajuni ju lapanacni ju Pablo.
18 Para mas ix'ajuni chunch ju Pablo chaich ju Bernabé na xcayama tamalaca'inilh ju lapanacni ni jantuch ca'amakninicalh ju vacax.
19 Para ju acsnich tamilh ju israelitanin ju jantu ixtalhilaca'anta Jesús. Ju yu'unch ixtamintacha ju lak'achak'anixni Antioquía chai ju Iconio. Chai ju yu'unch tamaktalhk'amalh ju ixtalhavat lapanacni chai talacat'alhma ju Pablo. Chai ni ixtanajunta ni nitach pus taxak'amaxtulh lacamacni lak'achak'an. 20 Para ju ali'in ju vachu' ixtalhilaca'anta Jesús acsni talacaxc'avitnu ju Pablo pus ju yuchi k'ostavi. Chai alact'atanuchokolh ju lak'achak'an. Chai acsni tuncunchokolh pus ju Pablo t'a'alh ju Bernabé ju lak'achak'an Derbe.
21 Chai ju anch tajunilh ju lapanacni ni laich catatak'alhtaxtulh chai jantu cata'alh ju lacajipi ni catalhilaca'alh ju Jesús. Chai na pumalhu talhilaca'alh ju yuchi. Chai astan ju Pablo chai ju Bernabé taminchokolh ju lak'achak'an Listra chai ju lak'achak'an Iconio chai ju Antioquía. 22 Chai ju lakatamin lakatamin lak'achak'an junta xatatapasatilai ixta'a'aktaijui ju lapanacni ni palai lai catalhilaca'alh ju Cristo. Chai vachu' ajuni ni jantu tavanan catamacaulh ju ixti Dios. Chai ajuni ni akts'iya tasq'uini ni camak'alhk'ajnanau ni tanuputunau junta lhinajun ju Dios. 23 Chai tasacxtulh ju lapanacni ju catalhinona' la'ixtalhavat ju talhilaca'anta ju Jesús. Chai acsni tat'achivinilh ju Dios chai tatascajalh pus tajunilh ju lapanacni ni ix'ucxtin'an Dios ju ca'alaclhist'ac'a' ni talhilaca'anta ju yuchi.
Ju Pablo chai ju Bernabé ta'anchokolh ju Antioquía laxat'un Siria
24 Pus tataxtulh ju anch ju Pablo chai ju Bernabé chai tatapasatilalh ju xalacat'un Pisidia chai ta'alh ju xalacat'un Panfilia. 25 Chai tajunilh ixchivinti Dios ju amachak'an Perge chai astan ta'ampa tus tacha'alh ju lak'achak'an Atalia. 26 Anchach ju tajucha lacabarco chai ta'anchokolh ju lak'achak'an Antioquía junta ixtataxtuta acsni tatai'ula ju ixlhich'alhcat'an. Chai acsni tuca' ixtatai'ulata pus ju lapanacni ju ixtalhinajun la'ixpujitat'an ju amachak'an anch tatapaininilh ju Dios ju na amapaininin ni yuchi ju ca'a'aktaiju la'ixlhich'alhcat'an. Pus ju chavai ju Pablo chai ju Bernabé ixtanavik'ota chai ixtaminchokota. 27 Chai acsni tacha'alh ju anch pus tamak'aixtokk'o chux ju yu'unch ju ixtalhilaca'anta Jesús chai ju Pablo chaich ju Bernabé alacjuni tachi chun ju taxtokni ju xa'alact'anavi ju Dios ju yu'unch. Vachu' ajuni ni xalak'a'ini ju Dios ni vachu' catalhilaca'anilh ju Jesús ju jantu israelitanin tajunita. 28 Pus ju Pablo chaich ju Bernabé na lhu avilhchan alact'atavi ju vachu' ixtalhilaca'anta Jesús ju amachak'an anch.