17
Tatalhk'amalh ju amachak'an Tesalónica
Pus ju Pablo chai ju Silas tatapasacha ju lak'achak'an Anfípolis chai ju lak'achak'an Apolonia. Astan tacha'alh ju lak'achak'an Tesalónica. Chai ju anch ix'alin ixpujitat'an ju ist'a'israelitanin. Pus ju Pablo tavilh ju anch ju lak'achak'an lakat'utu semana. Chai tachi ju akts'iya ixlai acsni jinta' ixcha'an ju yuchi pus alh la'ixpujitat'an chai lakat'utu avilhchan pa'astacni amasunilh ju lapanacni ixchivinti Dios. Chai la'ixchivinti Dios ju ts'okcanta anch ju ix'apumavasalanich ju lapanacni ni akts'iya istasq'uinich ni camak'alhk'ajnalh ju anu' ju ixnoncan camalakachatachilh Dios. Chai canilh chai astan cata'acxtuchokolh junta ixmacnucanta. Chai ix'alacjuni:
―Ju anu' Jesús ju iclajunau ju uxijnan yuchach ju ixnoncan camalakachatachilh ju Dios.
Pus ju ali'in israelitanin talhilaca'alh ju Jesús chai tach'ak'ok'alh ju Pablo chai ju Silas. Vachu' na lhu griegonin ju na ixtalak'ayai ju Dios talhilaca'alh ju Jesús. Chai vachu' na lhu chakolun ju xalack'ajin ixtajunita talhilaca'alh ju yuchi. Para ju israelitanin ju jantu ixtalhilaca'anta Jesús talhaccha'anilh ju Pablo chai ju Silas ni na lhu ixtach'ak'ok'ai. Chai tamak'aixtoklh ju lapanacni ju k'ai ixtajunita ju jantu ixtach'alhcatnan ni va ixtamalhekninch. Pus na lhu tatak'aixtoklh chai na ixtalact'asai. Pus ta'alh la'ixchaka' ju Jasón chai tap'astu ixtatanuputun ni va ixtapuxcajui ju Pablo chai ju Silas. Va ix'amaxtuputun ni laich ix'amak'axtaknilh la'ixtalhavat lapanacni. Para jantu alhitajucalh ju anch. Pus taxak'amalhi'alh ju Jasón chai ju ali'in ju ixtalhilaca'anta Jesús lacapu'ucxtin. P'as ixtalhichivinin ju Pablo chai ju Silas. Ixtanajun:
―Vanta anchach ju ta'an ju anu' lapanacni tat'ajun juninin ju lapanacni ni jantu catach'ak'ok'alh ju k'ai qui'ucxtin'an César. Chai ju chavai tamilh ju ani. Chai ju ani Jasón a'ulata ju yu'unch la'ixchaka'. Pus ju yu'unch lana jantu tu'u' talhiulai ju ixlhamap'aksin ju César ju lhinajun laquilak'achak'an'an. Ju yu'unch tanajun ni alai yuchi ju k'ai ucxtin pumatam ju Jesús juncan.
Pus acsni tak'asmatlh junima chivinti pus ju lapanacni chai ju xalack'ajin ucxtinin ju anu' lak'achak'an na tatalhk'amalh. Pus ju Jasón chai ju ali'in taxtaknilh tumin ju ucxtinin. Chai ju ucxtinin alacjuni ni ca'axtaknichokocana' ju ixtumin'an acsni tavanan catataxtulh ju anu' lak'achak'an ju Pablo chai ju Silas. Pus acsnica' ju amacajuncalh ju Jasón chai ju ali'in.
Pablo chai Silas ixtavilanancha ju lak'achak'an Berea
10 Pus ju acsnich atats'isni ju lhi'alak'avin la'ixmacni Jesús lana tamalakachalh ju Pablo chai ju Silas ni cata'alh ju lak'achak'an Berea. Chai acsni tavanan tacha'alh ju anch ta'alh la'ixlacpujitat'an ju ist'a'israelitanin. 11 Pus palai k'ox ixjunita ju ix'alhunut'an ju amachak'an Berea. Palai jantu ju amachak'an Tesalónica. Pus ju amachak'an Berea na ixtak'asmatputun ju ixchivinti Dios chai chux avilhchan ixtalakts'in ixchivinti Dios ju ts'okcanta. Va istac'atsaputun u vasalh tachi ju ixtanajun ju Pablo chai ju Silas u jantu. 12 Pus na lhu israelitanin talhilaca'alh ju Jesús. Vachu' na lhu ju griegonin talhilaca'alh chai sia yu'unch ix'alin ju chakolun chai ju papanin ju xalack'ajin ixtajunita ju anu' lak'achak'an. 13 Para acsni tamachakxalh ju israelitanin amachak'an Tesalónica ni ixt'onacha vachu' ju lak'achak'an Berea amalanini' ixchivinti Dios ju Pablo pus ta'alh ju anch chai tamaktalhk'amalh ju lapanacni. 14 Pus ju acsnich ju ixlhi'alak'avin la'ixmacni Jesús lana tamalakachalh ju Pablo ni ca'alh la'ixquilhtu' alama. Para ju Silas chai ju Timoteo tatavilhca' ju lak'achak'an Berea. 15 Chai ju yu'unch ju tat'a'alh ju Pablo ni catamacuvilaya' ju lacati talhicha'alh ju lak'achak'an Atenas. Chai acsni ixtaminchokoputun ju yu'unch pus ju Pablo alacjuni ni catajunantach ju Silas chai ju Timoteo ni vats'alhti catalak'alh ju Pablo. Pus taminchalh ju ixt'a'alhtanin ju Pablo.
Ju Pablo ixvi ju lak'achak'an Atenas
16 Pus ju Pablo acsni ix'alacpacxan ju Silas chai ju Timoteo ju lak'achak'an Atenas na amak'aninilh acsni lakts'ilh ni na lhu taxtokni ix'alin ju ixtalakts'in tachi ju isdiosnin ju amachak'an anch. 17 Pus yuchi va tsa ixlhi'an la'ixpujitat'an ju ist'a'israelitanin chai ix'alact'achivinin ju yu'unch chai ju ali'in lapanacni ju vachu' ixtalak'ayai ju Dios. Vachu' chux tuncujun ix'alact'achivinin ju lapanacni ju ix'alacpakxt'ok'a ju laclhitamau. 18 Chai ju ali'in ix'amamaka'un ju Epicúreo chai ju ix'amamaka'un ju Estoico ixtat'achivinin ju Pablo. Pus ju ali'in sia yu'unch ixtalaclajuni:
―Va k'aya najun ju anu' lapanac ju na lhu chivinin.
Chai ju ali'in ixtanajun:
―Ju yuchi tachi ju va ixnonach ni alin atumpa dios.
Chunch ixtanajun ni va ix'ajuni ju Pablo ixlacata ju Jesús chai ix'ajuni ni lai lok'onchokocan mas nitach. 19 Pus tak'ailhi'alh ju Pablo junta ixtatak'aixt'ok'a ju xalack'ajin junta Areópago ixjuncan. Chai tajuni:
―Icc'atsaputunau tis talakxtuch ju ani sast'i atalaninti ju na'un. 20 Pus ju tuchi quilamak'asmatniuch tachi ju va sast'i atalaninti iclhiulayau. Chai icc'atsaputunau tuchi ju nomputunch ju ani. ―Chunch ju tajuni ju Pablo.
21 Pus tachi chun ju amachak'an Atenas chai ju amachak'an alacatam lacat'un ju anch ixtat'ajun jantu tu'u' atumpa ixtanavi. Va yuchi ni ixtanajun u ixtak'asmat'a ju tu'u' sast'i atalaninti.
22 Pus ju acsnich ju Pablo taya la'ixlacaitat junta ixtatak'aixtokta ju xalack'ajin junta Areópago ixjuncan chai chani ajuni:
―Quint'alapanacni amachak'an Atenas iclalakts'inau ni slivasalh na t'alhoniyat'it ju midios'an. 23 Pus ju quit'in icquipixiyalhnalh junta alin ju midiosnin chai iclhitajulh lacatam junta mokslayat'it ju ixlhak'ailakts'in ju midios'an chai ju anch chani ju ts'okcanta: “Ix'anuch ju anu' dios ju jantu icmispayau”. Pus ju anu' ju t'alhoniyat'it ju uxijnan mas jantu misp'ayat'it yuchach ju iclajunau ju quit'in.
24 Yuchach ju navilh ju lacamunutpa' chai tachi chun ju taxtokni ju alinch. Chai yuchach ju xa'ucxtin lact'iyan chai ju ani lacat'un. Pus ju yuchi jantu lai tanui ju lacpujitat ju va yajutach lapanac. 25 Ju yuchi jantu tasq'uini ni va cach'alhcatnanilh ju va tam lapanac tachi ju va camaktasq'uinilh tu'u' ni yuchach tucan ju quintaxtaknik'ojun ju qui'atsucunti'an chai qui'axanit'an chai tachi chun ju taxtokni ju maktasq'uiniyau.
26 Ju Dios navilh ju p'ulhnan lapanac chai si ix'apapanatnich juntau tachi chun ju quijnan'an ju t'onau ju ani lacamunutpa'. Chai Dios ju quinta'ulatan ju ani lacamunutpa'. Chai yuchi ju quintalhcanitan ju qui'atsucunti'an chai yuchach ju najun ta'anchach ju catsucuya' pumatamin pumatamin. 27 Chunch ju navilh ju k'ai ucxtin Dios ni laich catac'atsa ju lapanacni ixlacata ju yuchi chai catamispalh. Catalhitaju ni jantu vasalh makat t'ajun ju yuchi laqui'alhunut'an. 28 La'ixmacni yuchi ju t'onau chai alin ju quintac'atsan'an. Tachi ju tanaulh ju ali'in mak'aniya atalaninin ju mint'achivinti'an ixtajunita. Ju yu'unch tanaulh ni is'ask'at'an Dios juntau. 29 Chai ni is'ask'at'an Dios juntau pus jantu k'ox ni canonau ni chunch junita ju Dios tachi ju tu'u' lhinavicanta oro u plata u chiux tachi ju talacxuclak'oxi ju lapanacni la'ixmaca'an chai tachi ju k'oxich talhiulai. 30 Pus ju mak'anchich ju Dios va ch'ixlh ju ixlhitonto'an ju lapanacni. Para ju chavai k'asi alacjuni tachi chun ju lapanacni ixlhilacaputs'un ju lacamunutpa' ni catamacaulh ju ix'alactu'unti'an. 31 Ni lhca'ulata ju yuchi ju avilhchan acsni sok calakts'intanuyach tachi chun ju lapanacni pus yuchi lhinajun ju Dios ni catamacaulh ju ix'alactu'unti'an. Chai ju yuchi sacxtutach pumatam ju canona' tichi chavaich ju catak'alhtaxtuya' chai tichi chavaich ju camamak'alhk'ajnicana'. Chai apumavasalanilh tachi chun ju lapanacni ni chunch ju catapasaya' ni macxtuchokolh ju anu' lapanac junta ixmacnucanta. ―Chunch ju ajuni ju lapanacni ju Pablo.
32 Pus acsni tak'asmatlh ni lai macxtuchokocan junta macnucan pus ju ali'in va talhits'i'ilh. Chaich ju ali'in ixtanajun:
―Aclak'asmatnichokopalauch aktam ixlacata ju ani ju na'un.
33 Pus ju acsnich ju Pablo taxtulh junta ixtatak'aixtokta ju lapanacni. 34 Pus ju ali'in ju tak'asmatnilh ixchivinti ju Pablo talhilaca'alh ju Jesús chai tach'ak'ok'alh ju Pablo. Ju sia yu'unch yuchi ju Dionisio ixjuncan. Ju yuchi pumatam xak'ai ixjunita sia yu'unch ju ucxtinin ju ixtatak'aixt'ok'a junta Areópago ixjuncan. Vachu' ix'alin pumatam chako'ulh ju Dámaris ixjuncan chaich ju ali'in lapanacni.