JU CHIVINTI IXLACATA JU CRISTO JU TS'OKLH JU MARCOS
1
Ju Xivan ju amakpaxana' ix'amalani ju lapanacni ju lacamacni
Chani ju xatai'ulai ju amalaninti ixlacata ju Jesucristo ists'alh Dios.
Pus ju Isaías ju anu' mak'aniya lapanac ju ixnajun ixchivinti Dios chani ju ts'oklh ixlacata ju Jesús:
Ju Dios ma najun ni acsni tuca' min ju yuchi ju ani lacamunutpa' pus is'akstu ju Dios ma camalakachatachilh ju ixlapanac.
Chai ju yuchi ma ca'alacjunach ju lapanacni ni catalak'oxilh ju ix'atalacpast'ac'at'an ni camina' ju ix'ucxtin'an.
Chai ju anu' ixlapanac ma p'as cachivina' ju makat lacamacni.
Ma ca'alacjuna' ju lapanacni ni catalak'oxilh ju ix'atalacpast'ac'at'an ni camina' ju ix'ucxtin'an.
Ma chach salaka va ju ix'alhunut'an.
Pus yuchi lhimilh ju Xivan. Yuchi ju anu' ixlapanac Dios ju lhichivinilh ju Isaías. Chai ju yuchi ix'amakpaxanan ju lacamacni chai ix'alacjuni ju lapanacni:
―Amac'a'unt'it ju mi'alactu'unti'an chai a'akp'axt'it. Ju chunch catamac'acxaniyan ju mi'alactu'unti'an ju Dios. ―Chunch ix'ajuni ju lapanacni.
Pus ju amachak'an ju xa'estado Judea chai ju amachak'an ju lak'achak'an Jerusalén ixtalak'an ju Xivan ni ixtak'asmatniputun ju ixchivinti. Chai ju Xivan amakpaxak'o ju anuch k'ai xcan Jordán acsni ixtanajun ni catamacona' ju ix'alactu'unti'an.
Ju ixpumpu' ju Xivan ispaksiucanta ix'apamat camello. Chai lakatam tak'aixt'ak'an ixtank'aijucalh. Chai ix'ui ju tu'u' tachi ju silek chai ju xat'axcat lacaq'uivin. Ju yuchi chani ix'alacjuni ju lapanacni:
―Mintacha astan ju palai xak'ai. Palai jantu ju quit'in. Ju quit'in jantu tu'u' ju quintapalhni. Jantu laich actich'anxk'otlh nin mas va yuchi ju samusni ixch'anxt'ak'an. Pus ju quit'in lacaxcan ju iclamakpaxau. Para ju yuchi cataxtakniyan ju Spiritu Santu ju catsucuyach lami'alhunut'an.
Ju Jesús makpaxacalh
Pus ju acsnich ju Jesús mincha lak'achak'an Nazaret laxa'estado Galilea chai ju Xivan vachu' makpaxa ju yuchi lacak'ai xcan Jordán. 10 Chai ju Jesús acsni tacutlh ju lacxcan lana lakts'ilh ju lact'iyan ni talhtek'a. Chai lakts'ilh ni milh ju Spiritu Santu tachi ju tu'u' lak'axk'avan. Chai lakmilh ju yuchi. 11 Chai lana chivincancha ju lact'iyan chai k'asmatcalh ju lacat'un junta ixya ju Jesús. Chai chani junicalh ju Jesús:
―Ju uxint'i quints'alh'at. Slivasalh na icmapainiyan. Na iclhik'achananch.
Ju lhacaticuru ix'amalactu'uniputun ju Jesús
12 Pus ju Spiritu Santu lana k'ai lhi'alh ju Jesús lacamacni. 13 T'up'uxam avilhchan tolhcha lacamacni ju Jesús. Chai ju anch na ix'alin ju maktilin. Chai ju lhacaticuru navilh ju talacmask'atinti ni ts'a ma laich ca'ixmalactu'uni ju Jesús. Chai ju astan ju anquilhnin talhiminilh ju ixvaiti ju Jesús.
Ju Jesús tai'ula ixlhich'alhcat ju xa'estado Galilea
14 Acsni t'alhnucalh ju Xivan pus astan ju Jesús alh ju xa'estado Galilea. Ix'alacjuni ju lapanacni ni lhinomputun ju Dios la'is'atsucunti'an. 15 Chani ix'alacjuni:
―Vaninch minta ju avilhchan acsni calhinona' ju Dios. Tamch alacp'ast'act'it lami'alhunut'an chai alac'a'it'it ju chivinti junta najun ta yu laich ap'ut'ak'alht'axt'uya'it'it. ―Chunch ix'alacjuni.
Ju Jesús at'asanilh ixpumat'at'i'an ju ixch'apanin pamata ixtajunita
16 Chai ju Jesús ix'alhtanan la'ixquilhtu' ju xa'atants'in Galilea acsni alakts'ilh ju Simón ju vachu' ixjuncan Pitalu' chai isp'isek'e ju Tilix ixjuncan. Va ixtat'ajun munin ixch'okxni'an laca'atants'in ni ixch'apanin pamata ixtajunita. 17 Chai ju Jesús alacjuni:
―Aquilach'ak'ok'auch. Chai tachi ju ixmak'aixt'ok'at'it ju pamata pus vana va chun aclaxtakniyau ju lhich'alhcat ni amak'aixt'ok'a'it'it ju lapanacni ju aquintalhilaca'ana'. ―Chunch ju alacjuni.
18 Pus lana tamacaulh ixch'okxni'an chai tach'ak'ok'alh ju yuchi.
19 Chai ni alhtanampa alacats'unin ju Jesús pus alakts'ilh ju Jacobo chai isp'isek'e ju Xivan ixjuncan. Ists'alan ju Zebedeo. Ju yu'unch ixtatajumanalh la'ixbarco'an. Va ixtat'ajun lacyonin ixch'okxni'an. 20 Pus lana alact'asanilh ju Jesús. Chai ju yu'unch tamacaulh ju ixpai'an ju Zebedeo ixjuncan. Tat'amacaulh ju ixlapanacni ju lacabarco. Chai ju Jacobo chai ju Xivan tach'ak'ok'alh ju Jesús.
Ju lhacaticuru ixtanun la'ixlacatuna pumatam lapanac
21 Astan ju Jesús chai ju ixlapanacni tatanucha ju lak'achak'an Capernaum. Chai cha'alh ju avilhchan pa'astacni acsni lhik'alhts'aulh ju lhamap'aksin ni catach'alhcatnalh ju lapanacni. Pus ju acsnich ju Jesús alh la'ixpujitat'an ju ist'a'israelitanin. Alh amamaka'unu'. 22 Pus ju lapanacni ju ixtavilanalh va talhamak'aninilh ta yu xa'amalaninin ni ix'alacmap'aksinin tachi tam xak'ai. Jantu chun tachi ju ixta'amalaninin ju yu'unch ju na ixtalhatalanininta ju ixlhamap'aksin'an. 23 Pus ju anu' la'ixpujitat'an ix'alin pumatam lapanac ju ixtanun ju lhacaticuru la'ixlacatuna. Pus ju anu' lapanac lana ts'au t'asalh acsni lakts'ilh ju Jesús. 24 Chai ju lhacaticuru puchivinilh ixquilhni ju lapanac acsni chani naulh:
―Tijuch ju quilamintau lhilakts'inin ji Jesús amachaka' Nazaret. Ja va quilamintauch maca'anin lacajipi. Icc'atsai tichi chavaich'at. Ju uxint'i salaka ists'alh Dios'at chai yuchi ju malakachachan ju ani.
25 Pus ju Jesús k'ailh ju lhacaticuru. Junich:
―Va sekch ju uxint'i. At'axt'uch ju la'ixlacatuna ju lapanac. ―Chunch ju juni.
26 Chai ju anu' lhacaticuru lana tin lhineklh ju lapanac. Lhtucu lhtucu ucxuntama. Ts'au t'asalh chai taxtulh lana. 27 Pus tachi chun ju lapanacni va talhamak'aninilh chai talasacmilh sia yu'unch. Talaclajunich:
―Tijuch nu' ju ani. Tis sast'i atalaninti nu' ju ani. Ju ani ya lapanac alin ixtachaput ni lai lhijuni ju lhacaticurulhni chai taquiclaca'i. ―Chunch ju talaclajuni.
28 Pus lana c'atsak'ocalh ixlacata ju Jesús tachi chun ju lak'achak'anixni ju alin ju xa'estado Galilea.
Ju Jesús c'uch'u ixput'ichako'ulh ju Pitalu'
29 Pus ju Jesús chai ju ix'amamaka'ui tataxtucha ju la'ixpujitat'an ju ist'a'israelitanin. Tacha'alh la'ixchaka'an ju Simón chai Tilix. Ixta'ank'ota vachu' ju Tiyacu chai ju Xivan. 30 Pus ixput'ichako'ulh ju Simón ixma la'ixputaman. Na ixch'apata ju iscacat. Pus lana tajunilh ju Jesús ni na ixtak'ank'ai. 31 Pus ju Jesús lana lak'alh junta ixma ju tak'ank'an. Ch'apanilh ju ixmaca' chai mak'ostola. Lana macaulh ju iscacat chai lana taya chai tsuculh alacmavana' ju Jesús chai ix'amamaka'ui.
Na lhu lapanacni palaich anavi ju Jesús
32 Chai acsni tok'oxalhch lacats'unin acsni ancha ju avilhchan pus tachi chun ju tak'ank'anin alhimincalh junta ixvi ju Jesús. Vachu' alhiminicalh tachi chun ju ixtanun ju lhacaticuru la'ixlacatuna'an. 33 Pus tachi chun ju lapanacni tatak'aixtoktayak'o laxamalhtich ju ixchaka' ju Simón. 34 Chai ju Jesús na lhu palaich anavi ju tak'ank'anin mas na tijlhu tak'ank'at ixtapacxanta. Vachu' ak'ailh ju lhacaticurulhni. Ajunilh ni catataxtulh la'ixlacatuna'an lhu ju lapanacni. Chai tataxtulh. Para ju Jesús jantu xa'alacasq'uini ni catachivinilh ju lhacaticurulhni va ixlacata ni istamispai ju Jesús. Chai ju yuchi va jantu ixlacasq'uin ni catajunilh ju lapanacni tichi chavaich ju yuchi.
Ju Jesús amalaninilh ju xa'estado Galilea
35 Na vats'isin k'ostavi ju Jesús. Ists'istaca' acsni taxtulh va is'akstu. Alh ju lacamacni. Anch ju t'achivincha ju Dios. 36 Pus ni tunculh ju Simón chaich ju ali'in ta'alh puxconin. 37 Chai acsni talhitajucha ju Jesús tajuni:
―Chux ju lapanacni tapuxcoyan.
38 Para ju Jesús alacjuni:
―Ca'auch ju lak'achak'anixni ju vanin vi ni laich camasunitachau vachu' ixchivinti Dios ni yuchi ju iclhiminta ju quit'in.
39 Pus ju Jesús ixlac'aktanut'ajun ixlhilakapok'ai ju xa'estado Galilea. Ix'amalaninin la'ixlacpujitat'an ju xalapanacni anch. Chai ix'alacxcoxtuni ju lhacaticurulhni la'ixlacatuna'an lhu ju lapanacni.
Ju Jesús c'uch'u pumatam lapanac ju ixpacxanta ju jantu k'oxiya ts'its'i
40 Pus pumatam lapanac ixpacxanta ju macxcai ts'its'i ju ixpuch'i'an. Chai ju yuchi lakmilh ju Jesús. Ta'aktsokotanilh. Juni:
―Ni va xaq'uinc'uch'up'ut'uch cava pus laich xaq'uinc'uch'ut'i.
41 Pus ju Jesús na mapainilh ju tak'ank'an. Lana mokslanilh ixmaca' la'ixlacatuna ju tak'ank'an chai junilh:
―Iclacasq'uinch. Palaich'at ju chavai.
42 Chai acsni naulh ju chunch ju Jesús pus lana vats'alhti lacmacaxnilh ju ists'its'i ju anu' lapanac. 43 Chai ju Jesús na map'aksi chai malakachalhch la'ixlacpujitat'an ju ist'a'israelitanin. Junich:
44 ―Ak'asmat'ich ju icjunan. Tun xamati' t'i'un tu'u'. Inchich talacasunini' ju pali. Chai axt'akchich ju milhak'ailakts'in tachi ju najunta ju Moisés lacalhamap'aksin. Ju chunch catac'atsayach ju lapanacni ni salaka ju milacatuna. ―Chunch ju junicalh ju tak'ank'an ixjunita.
45 Para ju anu' tak'ank'an ixjunita acsni taxtucha ju la'ix'ucxlacapu' ju Jesús lana lacquilhuntsuculh tuchi ixtapasata. Chai ni xatac'atsak'ojui ju lapanacni pus ju Jesús jantu lai ixtanui ju tu'u' lak'achak'an va la'ix'ucxlacapu'an ju lapanacni. Va lacamacni ixtolacha. Chai ju anch na lhu lapanacni ixtalakcha'an ju vaklhun ixtamintacha.