3
Pumatam lapanac ix'alin ixmaca' ju va ixixnita
Ju Jesús aktam tanuchokopa la'ixpujitat'an ju ist'a'israelitanin. Chai ixtanumacha pumatam lapanac ju va ixixnita lakatam ixmaca'. Chai vachu' ix'alin ju anch ju lapanacni ju ixtalhistact'ajun ju Jesús. Va ixtalakts'imputun ni ca'ac'uch'unulh ju avilhchan pa'astacni u jantu. Va ixtapuxconi ta yu laich catapumuc'ani ixtalak'alhin. Pus ju Jesús junilh ju anu' lapanac ju va ixixnita ju ixmaca':
―Ak'ost'a'ulh. At'aich ju ani junta laich catalakts'inan ju lapanacni.
Chai alacjunich ju lapanacni:
―T'as nonat'it. Ja lhijun ni acnavi ju k'ox ju avilhchan pa'astacni u acnavi ju talak'alhin ni jantu ac'aktaiju tam xamati'. Ja lhijun ni acmak'alhtaxtulh ju atsucunti ju avilhchan pa'astacni u aclakts'imakni.
Pus ju lapanacni va sekch tataya. Pus ju acsnich ju Jesús alakts'ilh ju lapanacni ju ixtalakachoko. Talhk'amalh. Chai na amak'aninilh ni na p'as ixjunita ix'alhunut'an. Pus junich ju tak'ank'an:
―Alhit'ach ju mimaca'.
Pus ju anu' lapanac xtaknilh ju ixmaca'. Chai lana tachapunch va. Pus lana tataxtucha ju fariseonin. Ta'alh junta ixtavilanancha ju ixtach'ak'ok'ai ju gobernador Herodes. Ta'alh mach'anxtaminin ju chivinti ixlacata ju Jesús ta yu laich catapumakniya'.
Tatak'aixtoklh lhu ju lapanacni la'ixquilhtu' atants'in
Pus ju Jesús alh la'ixquilhtu' atants'in. Alact'a'alh ju ix'alacmamaka'ui. Chai na lhu tach'ak'ok'alh ju amachak'an xa'estado Galilea chai ju amachak'an ju xa'estado Judea. Vachu' ju amachak'an lak'achak'an Jerusalén chai ju amachak'an ju xalacat'un Idumea. Chai ju lapanacni ju ixtat'ajun lhimak'antacutni lacxcan Jordán chai ixtalakachoko ju lak'achak'anixni Tiro chai Sidón. Na lhu lapanacni tak'asmatlh ni na k'ai lhamak'an xanavi ju Jesús chai talakmilh ju yuchi. Pus ju Jesús alacjuni ju ix'alacmamaka'ui ni catalakasipuxcaulh lacat'icst'i barco ni laich cataju anch ni na ixtatank'asi ju lapanacni ni na ilhu'an. 10 Pus ni na lhu ix'ac'uch'ui ju lapanacni ju Jesús pus ju ali'in ju ixtapacxanta ixtak'ank'at'an va k'asi k'asi ixtalak'an ju Jesús. 11 Chai vachu' ix'alin ju lapanacni ju ixtanun ju lhacaticurulhni la'ixlacatuna'an. Chai ju anu' lhacaticurulhni ixtamispai ju Jesús. Pus ju lapanacni ju ixtapacxanta ju lhacaticurulhni ta'aktsokotanilh la'ix'ucxlacapu' ju Jesús chai ju lhacaticurulhni tapuchivinilh ixquilhni'an ju anuch lapanacni. Na p'as tachivinilh. Tajunich ju Jesús:
―Ju uxint'i ists'alh'at Dios.
12 Para ju Jesús p'as alhimap'aksi ni jantu catajunilh ju lapanacni tichi lapanac ju yuchi.
Ju Jesús asacxtulh ju ixpumacaut'ui'an ixlapanacni
13 Chai ju Jesús ampa junta ixvilhcha lakatam akstijun chai alact'asanilh ju is'asacxtuputun. Chai ju yu'unch talakmilh. 14 Pus asacxtulh pumacaut'ui ix'alacmamaka'ui ni laich ca'alact'a'alhtanatsuculh ju yuchi chai ni laich ca'alacmalakachaya' ixnajunca ju ixchivinti Dios. 15 Vachu' axtaknilh ixtachaput'an ni laich palai catanavi ju lapanacni ju ixtach'apata ixtak'ank'at'an. Chai laich vachu' cataxcoxtuniya' ju lhacaticurulhni la'ixlacatuna'an ju lapanacni. 16 Pus sacxtucalh ju Simón. Chai ju yuchi xtaknichokocalh alakatam ixtapaka'ut. Lhimapaka'ucalh Pitalu'. 17 Chai sacxtucalh ju Jacobo chai ju Xivan. Pus ju Xivan isp'isek'e ixjunita ju Jacobo. Chai ju yu'unch ists'alan ju Zebedeo ixtajunita. Axtaknilh ixlhilakat'ui ixtapaka'ut'an. Alaclhixak'alacalh Boanerges. Ju chunch va nomputun ni na p'as ixtachivinin tachi acsni t'asai ju t'ajin. 18 Chai sacxtucalh ju Tilix chai ju Pilipe chai ju Bartolomé chai ju Mateo chai ju Tumax chai apumatam Jacobo ju ists'alh Alfeo ixjunita. Chai sacxtulh ju Tadeo chai apumatam Simón ju makyu'unch ixjunita ju cananistanin. 19 Vachu' sacxtucalh ju Judas Iscariote ju astan mak'axtaklh ju Jesús.
Tajuni ju Jesús ni la'ixtachaput ju lhacaticuru ju ch'alhcatnan
Astan ju Jesús alact'a'alh ju ix'amamaka'ui lacachaka'. 20 Chai aktam tatak'aixtokpa ju lapanacni. Chai ixlhiyuchi mati' ixjunita ju ispants'iquis'an ju Jesús chai ix'amamaka'ui ni laich catavailh. 21 Pus acsni tak'alhak'asmatlh ju ixlhi'alak'avin ju Jesús ni chunch ixlai pus tamilh inin. Va ixtanajun ni jantu is'ac'atsananta ju Jesús.
22 Vachu' ixta'alin ju lapanacni ju ixtalhatalanininta ju ixlhamap'aksin ju ist'a'israelitanin. Ju yu'unch ixtamintacha ju lak'achak'an Jerusalén. Pus ju yu'unch ixtanajun ni va ixtanun ju Satanás la'ixlacatuna ju Jesús. Chai la'ixtachaput yuchi ju ixtixcoxtui ju lhacaticurulhni la'ixlacatuna'an ju lapanacni. 23 Pus ju acsnich ju Jesús alact'asanilh ju anuch lapanacni chai alacjuni ju chivinti ju ix'apumavasalaniputun tu'u'. Chani ju ajuni:
―Ju Satanás jantu lai catixcoxtulh ixt'alhacaticurulhni. 24 Tachi chun ju k'ai lacat'un junta lhinajun ju tam k'ai ucxtin ni quilhmaclhu cajuncalh chai catalaclasaya' ju sia is'akstu'an pus va ca'aclaya'. 25 Chai ju tatanumanalh lacachaka' ni va catalasachokolh ixlhi'akstu'an pus jantu lai vana lakputam catatsuculh. 26 Chai vana va chun ju lhacaticuru. Ni ca'atixcoxtulh ju ali'in ixt'alhacaticurulhni pus tulai tailhi'an la'ixpu'ucxtin. Alin ix'aclanti ju ixtachaput.
27 Ni xamati' catanuputulh la'ixchaka' pumatam jok'at ju na tachapun chai camaxtuniputulh ju ixtaxtokni tasq'uini ni p'ulhnan camakch'imalh ju anu' jok'at. Acsnica' ju lai camaxtunilh ju ixtaxtokni ni va jantu lai tamacyajui.
Pus chunch ju ajuni ju lapanacni ju Jesús ni ix'amamachakxaniputun ni yuchi ju t'alalhajalh ju lhacaticuru. Yuchi lai lhixcoxtui ju lhacaticurulhni la'ixlacatuna'an ju lapanacni. Chai tailhi'alh ixchivinti. Ajuni:
28 ―Slivasalh ju iclajunau. Tachi chun ju talak'alhin chai va tuchi macxcai chivinti ju tanajun ju lapanacni laich camac'acxanicana'. 29 Para va tichi chavaich ju macxcai chivinti calhichivinilh ju Spiritu Santu jantu tavanan lai catimac'acxanicalh ju anu' alactu'unti. Va camuc'anik'alhicana' ju ixtalak'alhin.
30 Ju Jesús chunch ju ajuni ju lapanacni va ixlaca'atalh ni ixtanajunta ni lhacaticuru ju ixpuch'alhcatnan ju Jesús.
Ixnati chai is'ap'isek'ench talakmin ju Jesús
31 Astan tachincha ju is'ap'isek'en ju Jesús chaich ju ixnati. Tataya makspa' chai talhinaulh ist'asanica ju Jesús. 32 Pus ju lapanacni ju ixtalakavilanalh ixtalakachokoch ju Jesús tajuni:
―Ju minati chai ju mi'ap'isek'en tapuxcoyan makspa'.
33 Para ju Jesús alack'alhtailh. Alacjuni:
―Tis chavaich ju quinati chai qui'ap'isek'en.
34 Chai acsni naulh ju chunch pus ju Jesús alakts'ilh ju ixtalakavilanalh ixtalakachoko ju yuchi chai naulh:
―Ju anich tavilanalh yu'unch ju quinati chai qui'ap'isek'ench. 35 Va tichi chavaich ju canaviniya' ju ixk'achat ju Dios yuchi ju vasalh quimp'isek'e chai vasalh quinati.