5
Mara Gerasenes Matea
(Mt 8.28–34; Lk 8.26–39)
Iesu peresi na nona tamlohi la hoso na jara Gerasenes. Lara la hoso na jarauta hin jara atu, tamlohi matea tanume lumiha sasati matuvana la lo toho hinia mo malue na taptap, mo sinai mo tapaia. Tamlohi nike mo lo toho na taptap, ale tea i sopo er̃i pesia hin te asi teni te jen. Hina purongo vara la pesi na limana peresi na palona na jen teni te aen, mo rotorotora mo kamekamera. Tea i sopo er̃i vaia i toho malum. Na rani peresi na vutepongi hatehateahi, mo lo ulo r̃alihi na taptap peresi na vutivuti atu, ale mo lo tangi mo lo hasena tai na epena na vatu.
Ale mara mo hite Iesu mo pa lo toho asau, mo maro vano isana mo jovi papaohi na nahona. Ale mo tangi na leo tavera matea mara, “Iesu Natun God Aulu Jea, engko te nom sava isaku? Na usiho na hijan God vara o sopo vailejilejiau!” Mo pa verea sohena matan Iesu mo lo verea isana mara, “Tanume lumiha sasati, o malue isan tamlohi nike nakerihi!”
Iesu mo usia mara, “Eh, engko hijam hare?”
Tanume sasati atu mo r̃aramia mara, “Hijaku enia Legion, matan kamam kama vao tavera jea!” 10 Tanume sasati atu mo usia r̃ilangi isan Iesu vara i sopo levuti nar̃ihira na jara Gerasenes.
11 Ale vao tavera mata poi matea la lo susua na pahisan vuti atu. 12 Ale tanume sasati atu la usia r̃ilangi isan Iesu lara, “O r̃ule kamam kama vano isana poi, o tinar̃ihi kamam kama unu hinira.” 13 Ale Iesu mo tinar̃ihira. La tanume lumiha sasati atu la malue isan pa tamlohi atu, la vano la unu isan la poi atu, evira korong mo tikeli tari vaha rua (2000). Ale vao poi atu la solesole usuri pesapesa atu la jovi sivo na tasi ale la pute enira mo isoiso.
14 Tavuin la poi atu la rovo la sahe la verea na lolon taon tavera atu peresi na jara r̃alihi ea. Ale tamlohi la maro la mai vara la hitea vara sava natu mo masese atu. 15 Ale la mai isan Iesu, pani lara la hite pa tamlohi atu sei tanume sasati la lo sohonia mo lo sakele ea ale mo ru na ruru, ale r̃omina mo mele r̃uhu moiso, matahu mo sohonira. 16 Ale la haratu sei la lo hite na sava mo masese la sorahi na sava mo masese isan tamlohi atu sei tanume sasati la lo toho hinia peresi la poi atu. 17 Ale la tapulo usia r̃ilangi isan Iesu vara i malue na jarara.
18 Iesu mo pa lo vele na boti, pa tamlohi atu sei tanume sasati la lo sohonia mo usia r̃ilangi isan Iesu vara i pa usuria. 19 Pani Iesu mo sopo tinar̃ihia pani mo verea isana mara, “O mule, o vano isana tapalam ale o verea na sava Moli God mo vaia matam, ale sohena sava mo r̃omopoiho mo tavera jea.” 20 Ale pa tamlohi atu mo mele hilu ale mo tapulo vereuli na sava Iesu mo vaia matana hin la taon atu mo sangavulu sei la tovia Decapolis. Ale tamlohi tari la mar̃urahi tavera hinia.
Venatun Jairus
(Mt 9.18–26; Lk 8.40–56)
21 Ale Iesu mara mo mele hilu mo hoso na tavalun tasi atu, vao tamlohi tavera jea matea la mai la turu r̃alihia na pahisa tasi. 22 Tamlohi tavera matea na ima lotu nona tavtavuin Israel hin jara atu hijana Jairus, mo mai mara mo hite Iesu mo papaohi sivo na palona. 23 Jairus mo usia r̃ilangi isana mara, “Venatuku rihirihi, i sopo tuai i pa mate. O mai o tau na limam hinia matan vara i mele r̃uhu ale i mauri.”
24 Ale Iesu mo usuria. Ale vao tavera matea la lo usuria la lo tiatia hinira. 25 Ale har̃ai matea mo lo toho hin vao atu. Ale mo rojo na rojoa nona har̃ai mata tauni mo sangavulu r̃omana mo rua moiso. 26 Mo jalahi na mania tavera isana doctor matuvana moiso, ale la doctor atu la sopo er̃i tuenia, la sopo vaia i r̃uhu pani mo mele sati jea. 27 Mo rongo na tamlohi la lo sorahi Iesu ale mo mai na har̃in Iesu hin vao atu mo tikeli na pingopingo nona ruru. 28 Matan r̃omina mara, “Vara a er̃i tikeli purongoi na nona ruru, noku rojoa i pa tihai!” 29 Ale vahatea purongo r̃ae atu sei mo lo maro mo mamasa, ale mo rongovosahia na epena vara nona rojoa mo tihai.
30 Ale Iesu sohena mo rongovosahia vara suiha mo malue hinia, ale mo posi vahatea isan vao atu ale mara, “Hare mo tikeli na noku ruru?”
31 Nona tamlohi usuri la verea lara, “Ko pa usia vara hare mo tikeliho sohena sava, ko sopo hitea vara vao nike la lo tiatia isam?”
32 Ale Iesu mo kilau r̃alihira vara i vileia vara hare natu, mo tikelia. 33 Pani har̃ai atu sei mo levosahi na sava mo lo masese isana mo mai isan Iesu na matahu, mo popovitoho na palona ale mo verea na hinau tari. 34 Iesu mo verea isana mara, “Venatuku, nom rasua mo vaiho ko mele r̃uhu. O vano na tamata ale nom rojoa i pa tihai jejeu.”
35 Iesu mo pa lo retireti isana har̃ai atu, tamlohi hai la tai na iman Jairus la mai la verea isan Jairus lara, “Venatum mo mate moiso, o sopo mele usi tamlohi vujangi vara i mai.”
36 Pani Iesu mara mo rongo na sava la lo verea mo verea isan Jairus mara, “O sopo matahu! O rasuau!” 37 Ale Iesu mo sopo tinar̃ihia vara tea i usuria pani Peter enia James peresi John tasin James. 38 La vano la pala na iman tamlohi tavera mata ima lotu nona Jew atu, ale Iesu mo hite na tamlohi la lo tangtangi, la lo tangi aulu, la lo vai na vavaore tavera. 39 Ale Iesu mara mo unu mo verea isara mara, “Mata sava ka lo vai na vavaore tavera, ale ka lo tangtangi? Har̃arihi nike mo sopo mate, mo juruvi r̃omaliho purongo.”
40 Ale tamlohi la manaluluhi Iesu, pani mo r̃ulera enira mo isoiso la malue. Ale mo lavi taman har̃arihi atu peresi tinana peresi na nona tamlohi usuri la unu sivo na jara har̃arihi atu mo lo toho ea. 41 Iesu mo tauri na liman har̃arihi atu mo verea mara, “Talitha kumi!” Ale r̃aramin reti nike enia ‘Venatuku, o turu!’ 42 Ale vahatea purongo har̃arihi atu sei taunina mo sangavulu r̃omana mo rua mo mele turu ale mo tapulo hahau. Ale mar̃urahi tavera mo sohoni tamana peresi tinana peresi na nona tamlohi usuri. 43 Iesu mo verea isara mo isoiso vara la sopo mele sorahia isan tea, ale mo verea isara vara la silea hin te hinau i hania.