^
JUT
Jut təmən təwɨr kəm ilat
Nolən mɨn rəha netəm kotəuhlin məntaalat e Uhgɨn
Nəghatən o nəhgaiirən elat
Nəfakən o nənwiwiən Uhgɨn