^
3 JON
Nətuəuiniən nəghatiən
Kaeəs təmol uək təuvɨr
Tiotrefes mɨne Temetrius
Naunun nəghatiən