^
FƗLIMON
Nəfakiən rəha Pol
Nətapuəhiən rəha Pol
Naunun nəghatiən rəha Pol