4
Wirri Darrem Kla Samuan Ngarkwatódó Mariti Tónggapórrón Beledó
We ngarkwatódó, ki kokean piküp bairre ini zaget tónggapónóm, zitülkus God tóba gyaurdügab kibü ini zaget tókyenóp tónggapónóm. A ki ma kibiób kak nómtyenóp anikürrün tórrmendó, büódan ne elklazako; ki pamkolpam koke ilklió bülióndakla akó ki Godón bóktan obae koke azazindakla. A ki amkoman bóktan amgoldakla. Olgabi ki Godón obzek kwata amtyandakla blaman pamkolpamdó igó, ki morroal pamakla. Da zitülkus babula kibükwata bóktanóm igó, ki kolae pamakla. Anda, ene inzan nómada, wamaka ⌊Morroal Bóktan⌋ ngalaorróna mórrkenyórr poko-e, ki ne poko amgoldakla, ene ngalaorrón ibükama, bamrükürrün nidipko.* bamrükürrün nidipko, ibü ngarkwat-koke arról babula, a i ma sab ⌊metat bólmyan urdü⌋ ogobe. Satania, ini tüp nótó alngomólda godzan, amkoman bangun-koke pamkolpamab gyagüpitótók murrnausóp, da i ilküküp murrbausürrün pamkolpamzanóm bainóp. Ene igósüm, i gaodó kokeako ene zyón asenóm, ne klama tótókda Morroal Bóktandógabi, Kerrison ⌊wirri kómal zyónankwata⌋ ne Bóktane. Akó Kerriso Godón dandanga. Ki kibióbkwata bóktan koke amgoldakla, a ki ene bóktan amgoldakla igó, Yesu Kerriso wa ⌊Lode⌋, akó igó, ki kib yabü ⌊leba zaget⌋ pamakla Yesunme. Zitülkus módóga, God, ngaen nótó bóktanórr wagó, “Tümün kwatódógabi zyóna ki ongang bapón,” Bwób Zitül 1:3 wa tóba zyón ongang sapónórr mibü moboküpdü. Ini bóktanan küp módóga: God mibü gaodó tinóp Morroal Bóktanan ⌊küp tai apadóm⌋. Ene igósüm, mibü umul akyanóm Godón wirri kómal zyónankwata, Kerriso ne zyón okaka amzazilda.
A ene wirri darrem kla kibü moboküpdüma, ki inzan nidipakla, wamaka mariti tónggapórrón beleakla. Ene igósüm, amtyanóm ene wirrian arüng Godkagabia akó kibükagabi kokea, wirrian ne arünge blaman ngibürr klamab arüng arrgrratóda. Abün-abün müpa kibü myangrao apóndako, a i kibü kokean ⌊ut-ut baindako⌋. Ki ngibürr tonarr tai umul-kókakla laró tónggapónóm müp tonarrdó, a ki kokean piküp bairre ngambangólóm Godka. Pamkolpama kibü wirri müp alióndako, a God kibü kibióban kokean alókda. Pamkolpama kibü sekrrónóp akó ki tüp tóbalókórró, a ki kokean kolae bainóp. 10 Ki nubóbóna tótókdakla, ki azid aengdakla akó metat umulakla igó, zitülkus pamkolpama Yesun emkólóp, i ta mibü kena sekrrónónóm. A ki büdül kórzyóndakla akó koke piküp baindakla Godón bóktan amgolóm, igósüm pamkolpama eserre kibü ngyabendó wagó, Yesu arróla. 11 Anda, ki, arról nidipakla, blaman tonarr umulakla igó, kolpama mibü kena sekrrónónóm Yesunme, igósüm pamkolpama eserre kibü ngyabendó igó, Yesu arróla. Ene ngyabena sab blakóne, ki nóma nurrbarino. 12 Da módóga, ki kena nurrbarinün, a ⌊ngarkwat-koke arróla⌋ yabü ngyabendó okaka bainda, zitülkus ki Morroal Bóktan Yesunkwata amgol kwarilnürrü yabüka.
13 Igó wialómórróna Wórr Pebadó wagó, “Ka Godón amkoman angun namülnürrü, da igósidi ka bóktarró.” Wórr Peba 116:10 Ene dadan amkoman bangundügabi ki ta metat bóktanórre Morroal Bóktan amgolkü, zitülkus ki Godón amkoman angundakla. 14 Akó ki metat bóktanórre, zitülkus ki umulakla igó, Lod Yesun nótó irsümülürr büdüldügabi, wa ta sab kibü sirsine kibü Yesuka dabyónüm akó kibü amarrum oya obzek kwata bórrangóm yenkü. 15 Blaman ini elklaza we pokodómako yabü morroalóm, igósüm, Godón ⌊gail tonarrazan⌋ bayoda abün pamkolpamdó akó olgabi ngibürr abün pamkolpamdó, i sab ngaru bapón-koke eso iade ekyanórre. Da i Godón ngi igósidi wirri kwitüm emngyelnórre.
Amkoman Bangundügabi Ngyaben
16 We zitülkusdü, ki kokean piküp bairre Godón bóktan amgolóm. Enana kibü büb praka akó arüng-koke baindako, God kibü samu küsilzan ainda blaman ngürrzan. 17 Zitülkus módóga, ki ne kari müp aengdakla karibóka, sab ngarkwat-koke wirri kómal zyón sidüde kibüka. Ini zyóna ene müp wirribóka arrgrratóda. 18 Da ki igó elklazadó koke azildakla, pamkolpama ne elklaza basendako, a ki igó elklazadó azildakla, pamkolpama koke ne elklaza basendako. Zitülkus módóga, pamkolpama ne elklaza basendako, ini elklaza wata sab karianbóka asi kwarile bupso, a pamkolpama koke ne elklaza basendako, ini elklaza sab metatómpükü asi kwarile.

*4:3 bamrükürrün nidipko, ibü ngarkwat-koke arról babula, a i ma sab ⌊metat bólmyan urdü⌋ ogobe.

4:6 Bwób Zitül 1:3

4:6 Ini bóktanan küp módóga: God mibü gaodó tinóp Morroal Bóktanan ⌊küp tai apadóm⌋.

4:13 Wórr Peba 116:10