11
Pol akó Obae ⌊Apostol⌋
Ene obae umulbain pama tibióbankwata ikub bagürdako gonggo pamzan, a e ma ibü bóktan arrkrrudakla. We ngarkwatódó, ka ubila, e kürü ok kirre kólbakwata karibóka ikub bagürüm gonggo pamzan. Anda, kürü ok kinam! Kürü gyagüp kolaea amkalda yabükwata, wata Godónzan, zitülkus e obae umulbain pamab bóktan mamoandakla. E arrearrón ngul olomzanakla wata darrpan pam amiógüm. Ka ⌊alkamül-koke bóktan⌋ ingrirrü yabü Kerrison amtyanóm darrü pampükü ut-koke ngul olomzan. A ka wa gumla igó pokodó, yabü darrü pama sab apól kwat nómtyerre yabü gyagüpitótókdó, da e myamem Kerrison koke mamoanórre amkoman akó ⌊kolkal⌋ moboküppükü, wata ene gwarazan Ibün ilklió uliónürr obae tizdi. Bwób Zitül 3:1-6, 13 Zitülkus módóga: ki Yesunkwata bóktan amgoldakla. A darrü pama nóma tótókda yabüka akó darrü Yesunkwata bóktan nóma amgolda, da e ene pam ok aindakla. E kibükagab Godón Samu ipüdarre. A e darrü-darrü samu nóma apadódakla, e ene samu barnginwómpükü apadódakla. E kibükagab Yesunkwata Morroal Bóktan ipüdarre. A e darrü-darrü morroal bóktan nóma apadódakla, e ene bóktan barnginwómpükü apadódakla. Kürü ok kinam kólbakwata ikub bagürüm, zitülkus ka koke gyagüpi tótókdóla kagó, ka kari ngi pamla ibükagab, inzan tórrmen tulmil nidi tómbapóndako, wamaka i wirri apostolako ngibürr apostoldógabi. Enana ka umul koke ipadórró morroal bóktanóm, ka Godónbóka umulóla. Ki yabü nómtyenóp igó, ki Godónbóka umulakla, blaman kwata akó blaman elklazadó.
Ka mani koke yazebnórró yabükagab, ka Godón Morroal Bóktan nóma amgol namülnürrü yabüka.* Polón ngyaben tonarrdó, pamkolpama ibü umulbain pam darrem kla niliónónóp. Inzan kwata ka kólba ngi tüp elkomólórró, tange zagetóde kólba ngyaben elklazam, yabü kwit bainüm samuan ngarkwatódó. Ini kla tónggapónde, ia ka kolae tonarr tónggapón namülnürrü? Koke! Ka yabü aodó nóma zaget namülnürrü, ka mani yazebnórró ngibürr sos pamkolpamdógabi ngibürr bwóbdüma. Ene inzan yarilürr, wamaka ka ibükagab gómól namülnürrü yabünkü zagetóm. Akó ka yabüka asi nóma namülnürrü ó kürü mani babul nóma yarilürr ngyaben elklaza bumiógüm, ka yabü darrpan-darrpan müp koke gail namülnürrü. Zitülkus módóga, ⌊zonaretala⌋ Masedonia prrobinsdügab nidi togobórr, kürü kókyenóp, kürü babul ne kla yarilürr. Blaman elklazadó ka yabü müp koke nókyenarre yabükagab manim batom akó ka sab yabü müp kokean nülinünümo. 10 Wata amkomanzana Kerrison amkoman bóktan kürü büb kugupidüma, ene ta amkomana, darrü olom gaodó kokea kürü piküp ainüm ikub bagürgum ola Akaya prrobinsdü wagó, ka yabü müp koke akyandóla. 11 Ka yabü müp koke larógóm nülinarre? Ia zitülkus igósidi, kürü ⌊moboküpdü ubi⌋ babula yabüka? Koke. God umula wagó, kürü moboküpdü ubi yabükamóma.
12 Ngibürr pam asiko yabü aodó, ikub nidi bagürdako wagó, i apostolab zaget tómbapóndako kizan. Akó ibü ubia, e ibü nómzyetórre igó, i darrpan ngarkwatódómako kinkü. We ngarkwatódó, ka metat tónggapolo, ka errkya ne kla tónggapóndóla: ka mani myamem koke yazebo. Ene igósüm, ibü zitülkus babul yarile ikub bagürüm. 13 Ene pam obae apostolako. I ilklió bülión zaget pamako. I obae buli zagetódako, wamaka i Kerrison apostolako. 14 Ka wa koke arrkürrdóla, zitülkus satania tüób obae buli pupo bainda, wamaka wa zyónpükü ⌊anerrua⌋! 15 Da módóga, arrkürrgu, oya zaget pama obae buli nóma tótókdako, wamaka i ⌊dümdüm tonarrab⌋ zaget pamako. Ibü dómdóm ngürrdü God ibü sab ⌊kolaean darrem⌋ nókyerre tibiób tórrmen ngarkwatódó.
Polón Azid Aeng Apostolzan
16 Ka akó bóktandóla: darrü oloma koke ki gyagüpi wam igó, ka gonggola. A e ne nóma gyagüpi tótókdakla igó, ka gonggola, kürü küpüdam gonggo pamzan, igósüm ka ta karianbóka ikub bagüro, izan. 17 Kürü ubi darrü poko bóktanóma kólba ikub bagürankwata: ka kubó koke bóktono, Lod iazan ki bóktóne. A ka inzan bóktono, gonggo bairrün pamzan. 18 Zitülkus abüna inzan ikub bagürdako, tüpan pamkolpamazan tómbapóndako, ka ta kubó inzan ikub bagür namulo. 19 E gyagüpi tótókdakla e amkoman ⌊wirri gyagüpitótók⌋ isakla, a e barnginwómpükü gonggo pam ok baindakla! 20 Anda, e kolpam ok baindakla yabü byalóm ibü ubi tómbapónóm. Akó e ibü ok baindakla yabü mani azebóm tibióbkü, yabü ilklió büliónüm ibü mamoanóm, tibiób kwit bainüm yabükagab, ó yabü obzek akrranóm tang o-e. Ma darrü oloman obzek nóma amkaldóla tang o-e, ma oya samu amkaldóla akó wa kubó büód aeng yarile. E kolpam ok bain-gu ene elklaza tómbapónóm! 21 Ki arüng-koke kwarilnürrü ene elklaza tómbapónóm! Ka büód ki aenga tómbapónóm!
A darrü pama ne gum-koke nóma ikub bagür yarile darrü klamankwata - ka gonggo pamzan bóktandóla - ka ta gum-koke namulo ene klamankwata ikub bagürüm. 22 Ia i ikub bagürdako igó, i Ibrru Ibrru ne ngie, Zu pamkolpamab darrü ngia. pamako? Kótó, ka ta inzan. Ia i ikub bagürdako igó, i Isrrael pamako? Kótó, ka ta inzan. Ia i ikub bagürdako igó, i Eibrra-amón olmalbobatalko? Kótó, ka ta inzan. 23 Ia i ikub bagürdako igó, i Kerrison zaget pamako? Ka morroal zaget pamla ibükagab. (Ka inzan bóktandóla, wamaka ka gonggoanla.) Ka wirri arüngi zaget namülnürrü ibükagab. Ka tümün müótüdü abün münüm namülnürrü ibükagab, zitülkus ka bóktan amgolnórró Kerrisonkwata. Kürü wirrianbóka kómkalnóp ibükagab, zitülkus ka Kerrison mamoandóla. Akó ka kari poko nurrótókórróma abün tonarrdó ibükagab, kazan zaget namülnürrü Kerrisonkü. 24 5 Münüm Zu balngomól pama kürü kyólnóp sye-i 39 münüm.§ 39 münüm: Mosesón gidadó wialómórróna wagó, gaodóma darrü gida amgün pam sye-i ailüm 40 münüm a 41 münüm koke (Duterronomi 25:1-3). Zu balngomól pama Polón wata 39 münüm ailóp, zitülkus i gum kwarilürr kle-kle atangóm. 25 Aüd münüm Rrom balngomól pama kürü kyólnóp bidame. Darrpan mün kolpama kürü büdülümpükü ingülküpi amkalóm kain kwarilürr. Aüd münüm ka ne buti wamnórró, kolae bainürr, da nae baitürr. Darrpan mün ka udarük namülnürrü malu naedó darrpan dudu irrüb akó ngürrüm. Kürü we solkwat zid kinóp. 26 Ka abün münüm agóltagól namülnürrü abün-abün bwóbdü akó ka enezan agól namülnürrü, ka ngibürr tonarr kólba arról kari poko imrükürrüma. Ngibürr tonarr ka büdül kari poko aroatórró, tobarr banikdi ó tobarrdó agólde. Ngibürr tonarr ka büdül kari poko aroatórró, agóltagólde gazirr-gazirr gómól pam asi ne bwóbdü kwarilürr. Ngibürr tonarr ka büdül kari poko aroatórró, zitülkus kólbanan bwób pama kürüka anin kwarilürr, ó ngibürr tonarr Zu-koke pama kürüka anin kwarilürr. Ngibürr tonarr ka büdül kari poko aroatórró, ka wirri basirrdü nóma namülnürrü, ngibürr tonarr ka ⌊ngüin-koke bwóbdü⌋ nóma namülnürrü, ngibürr tonarr ka buti nóma agóltagól namülnürrü maludü. Ngibürr tonarr ka büdül kari poko aroatórró ene pamabme, obae buli nidi pupo bainónóp, wamaka i zonaretal kwarilürr Yesun ngidü. 27 Zitülkus ka wirri arüngi zaget namülnürrü kólba bübdügab ne arüng yarilürr, ka abün tonarr koke ut namülnürrü. Ngibürr tonarr ka alom akó naem namülnürrü. Ka abün pokodó alo bütóklürrü. Ngibürr tonarr ka güb namülnürrü, zitülkus kürü gaodó mórrkenyórr koke koralórr bamelóm. 28 Akó ngibürr elklaza tumum, ka blaman ngürrzan müp ódóddóla blaman sos ngabkanóm. 29 Darrü olom arüng-koke nómada, da ka ta inzan gyaur aengdóla oyaka. Darrü olom kolae tonarrdó ódódórrón nómada, kürü kari ngürsila koke amiógda.
30 E kürü nóma zirratakdakla ikub bagürüm, da ka igó elklazabkwata ikub bagür namulo, ne klama amtyandako igó, ka arüng-kokela. 31 Lod Yesu, oya God ó Ab nótóke, pamkolpama metat noan ki agür kwarilün, wa tüób umula wagó, ka koke tizdóla. 32 Ngaen, ka Damaskus wirri basirrdü nóma namülnürrü, king Erritasón gabena myelam pam irrbünürr ene basirran barrbün mamtaedó kürü arümüm. 33 A kürü gómdamala kürü küdüdóp ene wirri basirran ingülküpi akólórrón kaldó. Da i kürü, sye-i amelórrón, wirri alópe kabinóp kalkuma pokar mamtaeana. Da ka ene inzan kórzyórrü gabenan tangdógabi.* Ma dandang ngakanke atang opor Apostolab Tórrmen 9:23-25.

11:3 Bwób Zitül 3:1-6, 13

*11:7 Polón ngyaben tonarrdó, pamkolpama ibü umulbain pam darrem kla niliónónóp.

11:20 Ma darrü oloman obzek nóma amkaldóla tang o-e, ma oya samu amkaldóla akó wa kubó büód aeng yarile.

11:22 Ibrru ne ngie, Zu pamkolpamab darrü ngia.

§11:24 39 münüm: Mosesón gidadó wialómórróna wagó, gaodóma darrü gida amgün pam sye-i ailüm 40 münüm a 41 münüm koke (Duterronomi 25:1-3). Zu balngomól pama Polón wata 39 münüm ailóp, zitülkus i gum kwarilürr kle-kle atangóm.

*11:33 Ma dandang ngakanke atang opor Apostolab Tórrmen 9:23-25.