3
Kolae Tonarran Zitülkus
Da módóga, gwar*Ene gwar ⌊satani⌋ yarilürr. Satania gwarran buli tamórr (Okaka Amzazirrün Kla 12:7). wa kari ilklió-bülión gyagüpitótóke pam koke yarilürr blaman molpokodó nurr lardógab, ⌊Lod⌋ God ne kla tómbapónórr. Wa kol umtinürr wagó, “God ia amkoman bóktanórr nugup ngórr alogum blaman nugupdügab ini didiburrdü?”Okaka Amzazirrün Kla 12:9; 20:2
Da kola bóktanórr gwardó wagó, “Ki wa eloli blaman nugup ngórr ini didiburrdü. A God igó yarilürr wagó, ‘Didiburr aodó nugupdügab, e sab ngórr alogu, akó amurr ta amurrgu! E ne nóma tónggapóni, e sab nurrótóki.’ ”
Gwara bóktanórr koldó wagó, “E sab kokean nurrótóki! A God umula wagó, e sab nóma elo-i, yabü ilküpa sab babzeli: e sab morroal akó kolae umul baini, God tüóbzane.”
Kola nóma esenórr, ene nugup ngórr morroal kwarilürr alom akó morroal obzek kwarilürr, oya wirrian ubi yarilürr ⌊wirri gyagüpitótók⌋ apadóm, da wa nugup ngórr we aginürr, da ngibürr poko elorr. Wa akó tóba müór ngibürr poko we iliónürr, wankü nótó yarilürr, da wa ta elorr. Ibü nizanab ilküpa babzelórri, da i ugón umul bairri wagó, i kakapuramli. Da i tibiób ngablaom tib ⌊pig⌋ nugup pórngae-e kurr nis nürrgüprri.
Simaman, bwóba güb nóma bainürr, ene pama tóba kolpükü Lod Godón tótók gógóram arrkrrurr, didiburrana nóma agóltagól yarilürr, da i we anikürri didiburr nugup paldó Lod Godón obzekdógab. Da Lod God pamdó we górrganórr wagó, “Ma ia negla?”
10 Pama wagó, “Ka marü tótók gógóram arrkrrua didiburrdü, da ka gum namüla, zitülkus ka kakapurla. Da ka igósidi tünika.”
11 God we bóktanórr wagó, “Marü nótó müzazile igó, ma kakapurla? Ia ma eloa ene nugupdügab, ka marü ne arüng bóktan mókyarró alogum?”
12 Pama we bóktanórr wagó, “Ma ne kol tungrinürr kankü, kürü ngibürr wató küline ene nugup ngórrdügab, da ka we eloa.”
13 Lod God ene kol umtinürr wagó, “Ini ia pokoa? Ma ia larógóm tónggapóna?”
Kola bóktan yalkomólórr wagó, “Kürü gwara ilklió küline, da ka igósidi amkoman kuri eloa!”2 Korrint 11:3; 1 Timoti 2:14
Kolae Tonarran Darrem
14 Da Lod God gwardó bóktanórr wagó, “Zitülkus ma ini poko tónggapóna,
“Ka marü amórrdóla blaman ngabyón lardógabi
akó blaman molpokodó nurr lardógabi;
ma sab bikómi ngain namulo,
akó ma sab tüp buru elolo
blaman ngürrzan moba ngyaben tonarrdó.
15 Ka sab alzizi aman ngyaben sidüdo,
matóka kol,
akó marü küp akó oya küp;
oya küpa sab marü singül emkóle,
akó ma sab oya küpan wakub elóngo.”Okaka Amzazirrün Kla 12:17
16 A koldó Lod God igó bóktanórr wagó,
“Ka marü azid aeng sab wirrian ino bikóm amarrudi
akó olmal balngende;
marü moboküpdü sab metat wirri ubi asi yarile moba müórdü,Ngibürr Ibrru bóktanankwata wirri umul pama igó gyagüpi tótókdako, ini pokoa inzan bóktanda wagó, “... marü moboküpdü sab metat wirri ubi asi yarile moba müór alngomólóm, a wa ma sab metat marü singüldü pam yarile. ”
a wa ma sab metat marü singüldü pam yarile, marü alngomólóm.”
17 Lod God pamdó we bóktanórr wagó, “Zitülkus ma moba kolan bóktan arrkrrua, akó mazan eloa ene nugupdügab, ka marü ne arüng bóktan mókyarró alogum,
“ka tüp errkya amórrdóla marübókamde.
Ma sab moba büb barre enan emkalolo tüp kesu angónde moba alo kla basenóm,
blaman ngürrzan moba ngyaben tonarrdó.
18 Sab tüpa tórezpükü opopor dódórr nyónórre,
akó ma sab apapdó akó molpokodó zid alo namulo.
19 Marü sab gügürüma tópkale
alo kla basenóm,
kókó ma tüpdü alkomolo,
zitülkus ma olgab apadórrónla.
Zitülkus ma tüp burula,
da ma akó sab tüp burum baino.”
20 Módóga, Adam tóba kol ngizwasilürr “Ib”,Ib ngi darrü Ibrru bóktan opor minggüpanana, oya küp módóga: arról ó arról akyan. zitülkus wa blaman arrólab aipbobat warilürr.
21 Lod God lar sopae mórrkenyórr tómbapónórr Adamónkü akó oya kol, da wa ibü we klame püti nyónürr. 22 Da Lod God tóbaka bóktanórr wagó, “Pama errkya mizan kuri baine; morroal a kolae ta wa umula. Wa tóba tang koke ki adrratól nugup ngórr aginüm akó alom, ene ngarkwat-koke arról ne nugupa gaildo. Wa ne nóma elo-e, wa sab metat ngyabele!”Okaka Amzazirrün Kla 22:14 23 Da Lod God pam tóba kolpükü zirrapónórr Iden Didiburrdügab, tüp kesu angónóm oya nólgab tónggapónórr. 24 Da wa ibü Iden Didiburrdügab we kolanókyanórr. Abüsa nólgab banikda, wa wirri arüng anerruzan kla irrbünürr akó darrpan ur ulitpükü gazirr turrik. Ene turrika ongang bapólórr akó balkomentóbalkomen yarilürr ene ngarkwat-koke arról gail nugupan kwat murrausüm.

*3:1 Ene gwar ⌊satani⌋ yarilürr. Satania gwarran buli tamórr (Okaka Amzazirrün Kla 12:7).

3:1 Okaka Amzazirrün Kla 12:9; 20:2

3:13 2 Korrint 11:3; 1 Timoti 2:14

3:15 Okaka Amzazirrün Kla 12:17

3:16 Ngibürr Ibrru bóktanankwata wirri umul pama igó gyagüpi tótókdako, ini pokoa inzan bóktanda wagó, “... marü moboküpdü sab metat wirri ubi asi yarile moba müór alngomólóm, a wa ma sab metat marü singüldü pam yarile.

3:20 Ib ngi darrü Ibrru bóktan opor minggüpanana, oya küp módóga: arról ó arról akyan.

3:22 Okaka Amzazirrün Kla 22:14