2
Tüp a pülpül tómbapóna inzan blakónórr, akó blaman elklaza, ne kla koralórr ibü kugupidü.
7 Ngim ngürr nóma semrranórr, Godón zaget ugón blakórrón yarilürr, wa ne kla tómbapón yarilürr. Da ene ngürr, wa ngón ngagónórr tóba blaman zagetódógab, wa ne kla tómbapón yarilürr. Ibrru 4:4, 10 God 7 ngim ngürr bles yónürr, da tebe-tebe amaikürr, zitülkus wa ene ngürrdü ngón ngagónórr tóba blaman zagetódógab, wa ne kla tómbapón yarilürr. Bazeb Tonarr 20:11 Tüp a pülpül tónggapón póepa ae blakónda.
God Didiburr Tónggapónórr Idenóm
Lod⌋ God tüp a pülpül nóma tónzapónórr, ugón tüpdü elklaza zid babul kwarilürr akó küpa koke bamkenóp, zitülkus Lod God darrü ngup koke zirrsapónórr tüpdü. Akó pam babul yarilürr tüp kesu angónóm. Nae godeata* nae godeat: Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü inzan angrirrüna: gles. tüpdügab tumkulnóp, da i blaman tumum tüp nangnóp.
Da Lod God tüp buru-i pam we tónggapónórr, da wa arról ngón we semanórr oya syók tótórr nisdü. Ene pam ama arról pamakanóm bainürr.
Lod God didiburr we irtümülürr Iden Iden ngian küp módóga: barnginwóm. bwóbdü, abüsa nólgabi banikda, da ne pam tónggapónórr ola ingrinürr. Da Lod God abün-abün obzek nugup dódórr ninóp tüpdügab, morroal ne kla koralórr basenóm akó alom. Didiburr aodó nis nugup namülnürri, ⌊ngarkwat-koke arról⌋ gail nugup asi yarilürr, akó umul gail nugup asi yarilürr, morroal a kolae nega. Okaka Amzazirrün Kla 2:7; 22:2, 14
10 Tobarra Iden bwóbdügab olmealórr ene didiburr nae angóm, da didiburr kalkuma, tokom il we bangónórr. 11 Ngaen-gógópan tobarr ngi módóga, Pison; wa blaman Abila kantrri myangrao apónda, ⌊gold⌋ nólamase. 12 (Ene kantrrian gold morroala, akó morroal ilang móeg móeg, Mórrke-mórrke módóga: bdellium. akó kómal wirri darrem ingülküp, ngi oniks, ta ola asisko.) 13 Nis ngim tobarr ngi módóga, Gion; wa blaman Kas kantrri myangrao apónda. 14 Aüd ngim tobarr ngi módóga, Taegrris. Wa olmeanda Asirria kantrri kabeana, abüsa nólgabi banikda. Tokom ngim tobarr ngi módóga, Yuprreitis.
Adam a Ib
15  Lod God pam ipadórr, da we ingrinürr didiburrdü Idenóm, tüp kesu angónóm akó morroal ngakanóm. 16 Akó Lod God pam arüng bóktan we ekyanórr wagó, “Marü taia blaman ini nugupdügab alom didiburr kugupidü, 17 a ma sab ini nugupdügab alogu, ne nugupa umul gailda, morroal a kolae nega. Zitülkus módóga, ma ne sab nóma elo-o, ma amkoman nurrótoko.”
18  Lod God bóktanórr wagó, “Ini go morroal kokea; pam tebe püóran koke yarile, a ka morroal tangamtin gódam tonzapono oyankü.” 19  Lod God ne blaman molpokodó nurr lar akó kwitüm póyae tómbapónórr tüpdügab, wa ibü ugón simarrurr pamdó oya basenóm, wa ia nadü ngi ki ngibasil yarile. Wa nadü ngi ngibasile, ene wata ibü ngi módó korale. 20 Da pama ngi we ngibasilürr ngabyón lar, kwitüm póyae, akó blaman molpokodó nurr lar. A paman ma darrü morroal tangamtin gódam babul yarilürr.
21  Lod God pam büdül ut iminürr, da wa nóma umtulürr, wa darrpan nólkak kus irruanórr, da ene gao akó murrausürr tóba murri. 22  Lod God kol tónzapónórr ene nólkak kusdügab, wa ne kla irruanórr pamdógab, da we tudódürr ama pamdó. 23 Da pama bóktanórr wagó,
“Dómdóm:
Ini kus kürü kusdügabia,
akó murr kürü murrdügabia;
oya sab ngi ngizwasilórre: ‘kol’,
zitülkus oya pamdógab urrunóp.”§ Ma pam akó kol Ibrru bóktane nóma ngilino, ibü gyagüp minggüpananamli: ish akó isha.
24 Da ini zitülkusdü pama tóba aipab nis nümgüte, ama tóba koldó dabine, da i ama darrpan bübüm baini.
25 Pam a kol nizan kakapur namülnürri, a i büód ta koke aengrri.

2:2 Ibrru 4:4, 10

2:3 Bazeb Tonarr 20:11

*2:6 nae godeat: Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü inzan angrirrüna: gles.

2:8 Iden ngian küp módóga: barnginwóm.

2:9 Okaka Amzazirrün Kla 2:7; 22:2, 14

2:12 móeg, Mórrke-mórrke módóga: bdellium.

§2:23 Ma pam akó kol Ibrru bóktane nóma ngilino, ibü gyagüp minggüpananamli: ish akó isha.