2
Yesun Amkoman Angun Pamkolpama Ia Ki Tóre Koralón
We ngarkwatódó, ka marü arüngi ayaldóla, ola amkoman bangun pamkolpamdó bóktanóm magó, tóre kari wirri kla kokea ngibürr elklazadógab. E Godón amtin kwarilün blaman ia-ia pamkolpam ngyaben elklaza gailüm. Blaman pamkolpamabkü tóre, akó Godón eso akyan kwarilün, wa ne kla tómbapónórr pamkolpamabkü. E inzan tóre kwarilo king akó ngibürr gabaman ngi pamabkü. Ene igósüm, God ibü nóma tangbamtin yarile balngomólóm morroal, mi sab gaodó kwarilo paud akó piküp ngyabenóm. Blaman tonarr mi Godón iade ⌊ótók⌋ koralo, oya ubi ngarkwatódó ngyaben koralo, akó morroal dümdüm ngyaben koralo pamkolpamab obzek kwata. Wa morroala, mi inzan nóma tóre kwarilo pamkolpamabkü, akó God, mibü Zidbain Pam, bagürwómdü yarile. Tóre wa morroala akó Godón bagürwóman ngitanda, zitülkus Godón ubi blaman pamkolpam zid bainüma akó amkoman bóktan Kerrisonkwata umul bainüma. Mi umulakla wa, ka ne poko bóktóna singül kwata, wa amkomana, zitülkus ene wata darrpan Goda blaman pamkolpamabkü. Akó ene wata darrpan oloma aodó paud nótó tónggapónda God akó pamkolpam. Ene olom módóga, Kerriso Yesu. Wa tóba arról nókyenóp blaman pamkolpamabkü darrem akyanóm, ibü arról akonóm kolae tonarrdógab.* Ini poko aprrapórr bóktanbarr yarilürr, amkoman bangun pamkolpama nóma kwób bazenórr darrpan pokodó Godón ótókóm. God ini poko mibüka okaka simzazilürr tóba angrirrün ngürrdü. Akó ini zitülkusdü, God kürü küngrinürr ⌊apostolóm⌋, oya amkoman bóktan büdrratóm akó umul bainüm amkoman bangunankwata ibüka, Zu-koke nidipko. Ka amkoman poko büdrratdóla, ka obae koke tizla. 2 Timoti 1:11
Pam a akó Kola Ia Tórrmen Tulmil Tómbapónórre, Amkoman Bangun Pamkolpama Nóma Kwób Bazele
Da kürü wirri ubia pama blaman tóre pokodóma tóre korale, nibiób tórrmen Godón ubi ngarkwatódó kwarile. I ngürsil koke korale akó ibü ongyaltongyala blakóne. Da i tibiób tang igósidi gaodó kwit nirre tóre akom.
Kürü akó wirri ubia kola mórrkenyórr morroal püti bain korale. Mórrkenyórra ibü büb morroal ngablo-e, da pama kolae gyagüpitótók koke yazebrre ibüka. Akó abün-abün tulmili órrngóen koke balmel korale, akó i koke püti bain korale ⌊gold⌋ akó pel pel, Mórrke-mórrke módóga: pearl. Oya kak mirria. Ene pela mirrian kak kugupidü dódórr bainda, küp nólama. tómbapórrón elklaza-e akó wirri darrem mórrkenyórri. Polón ngyaben tonarrdó, kola inzan nidi püti bain koralórr, aprrapórr pamóm agül kol koralórr. Ó i aprrapórr mórrel kol kwarilürr, nibiób ubi yarilürr tibiób mórrel pupainüm. 1 Pita 3:3 10 A kola morroal elklaza ki tómbapón koralón ngibürr pamkolpamabkü; inzande wamaka i morroal püti baindako. Ene wa dümdüm klama kola tómbapónóm, nidi bóktandako i Godón ótókdako.
11 Sos alngomól pama nóma umul baindako wa, Godón bóktanan küp larógako, kola wata ugón piküpan barrkrrule akó ibü bóktan morroal dümdüm azeb korale metat. 12 Ka koke ubi baindóla, kola pam koke umulbain korale Godónbóka, ó pam koke balngomól korale wirri arüngpükü. I wata piküp korale. 13 Zitülkus módóga, God ngaen-gógópan pam tónggapónórr, ngi Adam, solkwat ma kol, ngi Ib.§ God Adamón tüp buru-i tónggapónórr akó wa Adamón tutul tangdóbóna nólkak kus aginürr Ibün tónggapónóm. (Bwób Zitül 2:7, 21-22) 14 Akó satania Ibün ilklió uliónürr, a Adamón ma koke. Ib wa Godón gida bóktan poko alkamülürr. Bwób Zitül 3:1-6, 13 15 A kolab gaodóma olmal basenóm akó ngabkanóm, akó God ibü sab zid nirre,* God kol sab zid nirre, ibü kolaedó koke imarrue kolae tonarr tómbapóndógab. i Yesun ne metat amkoman nóma angundako, ibü ne ⌊moboküpdü ubi⌋ asi nóma yarile ngibürr pamkolpamdó, akó i ne ngyaben nóma kwarile Godón ubi ngarkwatódó. I inzan ki tómbapón koralón inzan kwate, i tibiób wirri kwitüm koke bainórre.

*2:6 Ini poko aprrapórr bóktanbarr yarilürr, amkoman bangun pamkolpama nóma kwób bazenórr darrpan pokodó Godón ótókóm.

2:7 2 Timoti 1:11

2:9 pel, Mórrke-mórrke módóga: pearl. Oya kak mirria. Ene pela mirrian kak kugupidü dódórr bainda, küp nólama.

2:9 Polón ngyaben tonarrdó, kola inzan nidi püti bain koralórr, aprrapórr pamóm agül kol koralórr. Ó i aprrapórr mórrel kol kwarilürr, nibiób ubi yarilürr tibiób mórrel pupainüm.

2:9 1 Pita 3:3

§2:13 God Adamón tüp buru-i tónggapónórr akó wa Adamón tutul tangdóbóna nólkak kus aginürr Ibün tónggapónóm. (Bwób Zitül 2:7, 21-22)

2:14 Bwób Zitül 3:1-6, 13

*2:15 God kol sab zid nirre, ibü kolaedó koke imarrue kolae tonarr tómbapóndógab.