14
Óe-óe Malu Baurrürr
Izipt kinga igó nóma izazilóp wagó, Isrrael pamkolpama kuri busurre, wató akó oya zaget pama tibiób gyagüpitótók we nalüngóp, da bóktónóp wagó, “Mi ini gonggo poko iade tónggapónóp? Mi ta Isrrael ⌊leba zaget⌋ pamkolpam ok ninóp tótókóm, da i tibiób zaget kuri nümgütrre!” Da wa tóba ⌊osab amorrat kla⌋ we tómbapónórr, da tóba gazirr pam we yazebórr ibü solkwat atanóm. Da wa yazebórr tóbanan 600 morroalan gazirr osab amorrat kla, akó blaman Izipt gazirr osab amorrat kla, tibiób ngabkan wirri gazirr pampükü. Lod⌋ parraoan gyagüp kolaean ngitanórr, Izipt king, da wa igósidi akyanórr Isrrael pamkolpamab solkwat ibü akonóm, nidi ogoblórr gum-koke. Izipt gazirr pam, blaman parraoan ⌊os⌋ akó oya osab amorrat kla akó oya os amarru pama* Ene amarru pama bórrang-bórrang amarru kwarilürr ene osab amorrat kla. zutalórr da nómrrónóp, i ne bamilürr Óe-óe Malu kabedó, Pi Akirrot wirri basirr minggüpanan, Barr Zepon wirri basirr dakla kabedó.
10 Parraoa tóba gazirr pampükü ngorram nóma nyónónóp, Isrrael pamkolpama ugón sazilóp kakota. Da i parrao esenóp tóba gazirr pampükü ibü solkwat akyande, ibü wirri guma yazebórr, da wirribóka we taegwarr apónóp Lodka tibiób tangbamtinüm. 11 I Moseska bóktónóp wagó, “Ma kibü Iziptgabi büdülüm iade simarrua ⌊ngüin-koke bwóbdü⌋? Ia ene zitülkusdü, gapók balüng bwób babula Iziptüm? Ma ia kuri esena, ma kibüka ne kla tónggapórró? Ma kibü iade simarrua Iziptgab? 12 Ki ia marüka ngaen-gógópan koke bóktónóp Iziptüm wagó, inzan pokoa sab aprrapórr tómbapóne mibü amgat kakóm? Ene amkoman: ki marü milóp wa, ‘Ma kibü selók, a ki leba zaget inzan tómbapón ki kwarila Izipt pamkolpamabkü.’ Ene wa kari morroal koke ki yaril leba zagetóm ola, a büdülüm koke, aini ngüin-koke bwóbdü.”
13 Moses ibüka bóktan yalkomólórr wagó, “E gumüm bain-gu. Wata zürük inzan bórrang. E kubó esenane, Lod kubó laró tónggapóne yabü zid bainüm errkya; e sab myamem ini Izipt pam kokean nósenane akó. 14  Lod yabünkü kubó wató gazirr yarile, a e wata piküp kwarilo.”
15 Da Lod Moseska bóktanórr wagó, “Ma kürüka iade górrgandóla tangbamtinüm? Isrrael pamkolpam nilnüm tótókóm singül kwata! 16 Moba tupuru kwit yó, da tang adrrat maludü nae nis ór angónóm. Ene igósüm, Isrrael pamkolpama mólóg tüpana wapórane iade baurre, we malu ór angórrón kandóma. 17 Ka kubó Izipt pamab gyagüp kolaean ngintinünümo, igósüm i kubó zutale ibü solkwat. Ka kólba ngi iade wirri kwit emgnyelo, ka amkoman nóma ekrrono parrao akó oya gazirr pam, oya osab amorrat klampükü, akó oya os amarru pampükü. 18 Ka ne kubó ibü memokan nóma ut-ut ninünümo, ka kólba ngi igósidi wirri kwit emngyelo, da Izipt pamkolpama kubó iade umul bairre wa, ka Lodla!”
19-20 ⌊Godón anerrua⌋, nótó wamlórr Isrrael pamkolpamab singül kwata, ama tolkomólórr ibü kakota, ibü solodó akyanóm. Talkumzan zamngórrón pülpül pokoa ta inzan tolkomólórr singül kwatagab, da ama kakota trramngólórr, Isrrael pamkolpam akó Izipt gazirr pamab aodó. Ene dudu irrüb, pülpül pokoa algón-koke tümün singrinürr Izipt gazirr pamdó, a zyón ma Isrrael pamkolpam nókyenóp. Da ene we zitülkusdü, Isrrael akó Izipt pamkolpama tibiób minggüpanan koke igósidi togobórr obzek basenóm ene dudu irrüb.
21 Moses tóba tang adrratórr maludü, da ene dudu irrüb Lod malu nae ugón nis ór yangónórr wirri arüng zibórr wóri, ama imzazilürr mólóg tüpüm. Da malua ene inzan batülürr. 22 Isrrael pamkolpama we ogoblórr maluana, mólóg tüpdüma, nae aodó ne nürrgrratórr, amaka griamli nizan kwata. 1 Korrint 10:1-2; Ibrru 11:29 23 Izipt gazirr pam, blaman parraoan os, oya osab amorrat kla, akó oya os amarru pama ibü solkwat we zutalórr mólóg tüpdüma, malu aodó ne itilürr. 24 Sisa anin minggüpanan, Lod ugón sazilürr kwitümgab, ene ur ulitpükü talkumzan zamngórrón pülpül pokodógab, Izipt gazirr pamdó, da ibü gyagüpitótók blaman gonggo ninóp. 25 Wa ibü osab amorrat klamab wil barüm-barüman ngintinóp, da ibü busom kari müp koke yarilürr. Izipt gazirr pama bóktónóp wagó, “Lod gazirrda minkü Isrrael pamkolpamab ngidü! Mi ibükagab gum busurre!”
26  Lod Moseska bóktanórr wagó, “Moba tang adrrat maludü, da naea kubó ugón tolkomóle Izipt gazirr pam akó ibü osab amorrat kla akó ibü os amarru pam ngablaom.” 27 Da Moses tóba tang we adrratórr maludü. Sisa nóma tunilürr, naea ugón tolkomólórr tóba gaodó. Izipt gazirr pama enan kainónóp busom naedógab, a Lod ibü maludü büdülümpükü we nae nitóp. 28 Naea tolkomólórr, da nganolop blaman osab amorrat kla, os amarru pam, akó blaman Izipt gazirr pam, nidi zutalórr Isrrael pamkolpamdó maludü. Darrü oloma myamem kokean twadürükürr.
31 Isrrael pamkolpama Lodón wirri arüng nóma esenóp, wa ne tórrmen okaka imzazilürr Izipt gazirr pamdó, i kari gum koke ipüdóp, da i tibiób moboküpi amkoman bangun blamana we irrbünóp Lodka akó tóba zaget pam Moseska.

*14:9 Ene amarru pama bórrang-bórrang amarru kwarilürr ene osab amorrat kla.

14:22 1 Korrint 10:1-2; Ibrru 11:29