21
Serra Aesakón Ilngumilürr
Lod⌋ Serraka ⌊gail tonarr⌋ yarilürr, wa enezan bóktanórr. Wa oyankü tónggapónórr, wa ne ⌊alkamül-koke bóktan⌋ okyanórr. Serra bikóm ipadórr, da siman olom we ilngumilürr Eibrra-amón myangande, tai we ngarkwatódó, God ne ngarkwat ngilianórr oya amtómólóm. Ibrru 11:11; Bwób Zitül 18:10, 14 Eibrra-am tóba siman olom, Serra noan ilngumilürr oyankü, ngi we ngyesilürr Aesak.* Aesak ngian küp módóga: wa ngüóng apónda. Bwób Zitül 17:17, 19; 19:12-15 Da oya God ne tulmil ekyanórr tónggapónóm, da wa Aesakón ⌊gyabi sopae ugón singgapinürr⌋, wa 8 ngürr nóma yarilürr. Bwób Zitül 17:12; Apostolab Tórrmen 7:8 Eibrra-am 100 pail nóma yarilürr, Aesak ugón tómtómólórr oyankü. Serra we bóktanórr wagó, “God kürü ngüóngan ngigütanórr barnginwómpükü. Sab blamana nidi barrkrrue ini poko, i ta ngüóng korale kankü. Ia nótó ki bóktóne Eibrra-amka wagó, ia Serra sab amkoman olom ngayóne?
“Darrü olom umul babul yarilürr Eibrra-amón azazilüm wagó, Serra sab olom ngayóne. A errkya, ka ma oyankü olom kuri ilngumila, enana wa myangana!”
Eibrra-am Zirrnapónórr Agarrón akó Isma-el
Aesak morroal dódórr bailürr, kókó aipa ngómdügab ne ngürr amanikürr. Da ene ngürr Eibrra-am ugón wirri garrirr tóre tónggapónórr. A Serra Isma-elón esenórr, Izipt leba zaget kol Agarr ne olom ilngumilürr Eibrra-amónkü, tóba olom Aesakón ngüóng angyalde. Aesakón ngüóng angyalde: Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü inzan angrirrüna: Aesakdi barngindi. 10 Da Eibrra-amón we yalórr wagó, “Ugó zirrzwapó ini leba zaget kol tóba olompükü! Zitülkus módóga, kürü olom Aesak marü elklaza marü büdül kakóm koke ki arrgrrüte ini leba zaget kolan olompükü!” Galatia 4:29-30 11 Módóga, ini bóktana Eibrra-amón wirri müp ekyanórr, zitülkus Isma-el ta oya olom yarilürr. 12 A God Eibrra-amka we bóktanórr wagó, “Ma müp apadgu moba olomankwata akó moba leba zaget kolankwata! Tónggapó marü Serra ne poko mile, zitülkus wata sab Aesakón olmalbobatal marü olmalbobatalbóka ngiblianórre. 13 A ka ta sab Isma-elón abün olmalbobatal ilino akó i tibióban kantrridü ngyaben kwarile, zitülkus wa ta marü küpe.”
14 Irrbianande darrü ngürr Eibrra-am türsümülürr, Agarrón ngibürr alo kla uliónürr, akó naepükü lar sopae bele, oya tupodó emelórr, da we zirrzwapónórr tóba siman olompükü. Agarr a Isma-el we bupadürri, da ⌊ngüin-koke bwóbdü⌋ we apól namülnürri. Ene ngüin-koke bwób Berrsyiba wirri basirr minggüpanan yarilürr. 15 Ene lar sopae beledó naea nóma blakónórr, Agarr tóba siman olom kari tugupanan tiz bórean-bórean nugup murrdü ingrinürr. 16 Agarr tebe natókórr, da barrkyanan kan barrkyanan kan: Wirri pama bügüri kyab nóma amaike, ne ngarkwat aupe, Agarr tóba olomdógab inzan kan mórran-mórran bainürr. we mórran-mórran bainürr. Wa tóbaka bóktanórr wagó, “Ka kokela kólba olom asenóm nurrótókde.” Módóga, yarrmurrande yónüm we bainürr, wa enezan mórran warilürr.§ Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü inzan angrirrüna: oloma yarrmurrande yónüm we bainürr.
17 God ene siman olom bóktan bómgól arrkrrurr, da ⌊Godón anerrua⌋ kwitümgab Agarrka we tóbtanórr wagó, “Agarr! Ia laró müpa? Ma gumgu! God marü oloman bóktan bómgól kuri arrkrrue wa utürrün nege. 18 Ugó bupa, olom zamngól-zamngólan ngita, da tangdó emoa zao-zao ainüm, zitülkus ka sab oya abün olmalbobatal ilino akó i tibióban wirri kantrridü ngyaben kwarile.”
19 Da God oya ilküp nis we nóbzelórr, da wa nae badu we esenórr. Wa ola natókórr, lar sopae bele errngamórr, tóba olom we emyanórr.
20 Isma-el nóma dódórr bainürr, God oyaka asi yarilürr. Wa ngüin-koke bwóbdüzan ngyaben yarilürr, wa bügür pamóm we bainürr. 21 Wa Parran ngüin-koke bwóbdüzan ngyaben yarilürr, aipa oya kol kwat we tónggapónórr Izipt kantrri kol amiógüm. Da wa we zumiógürr.
Eibrra-am Alkamül-koke Ngyaben Bóktan Ingrinürr Gerrarr Kingpükü
22 Ene tonarrdó, Abimelek akó tóba gazirr pamab singüldü wirri ngi pam, ngi Paekol, Eibrra-amka bóktarri wagó, “God mankü asine ma blaman ne poko tómbapóndóla. 23 Da ma ⌊arüng alkamül-koke bóktan⌋ ugó tónggapó Godón obzek kwata. Ma sab kürü myamem ilklió alión-gu kólba olmal akó olmalbobatalpükü. Ma kürü morroal kyó ma ne kantrridü ngyabendóla mogob pamzan, ka marükazan namülnürrü morroal tonarr.”
24 Da Eibrra-am bóktanórr wagó, “Ka arüng alkamül-koke bóktan igó tónggapóndóla!”
25 Eibrra-am murrkurr bóktan sidódürr Abimelekka tóba darrü nae baduankwata, Abimelekón zaget pama arüngi ne kla arrbainóp. 26 Da Abimelek we bóktanórr wagó, “Ka umul-kókla, ene poko nótó tónggapóne! Ma kürü ngaen-gógópan koke küzazilürrü, a ka wata errkya arrkrrua.” 27 Módóga, Eibrra-am Abimelekón ngibürr ⌊sip⌋, ⌊gout⌋, akó ⌊kau⌋ iliónürr, da ene kakóm, i nizana ⌊alkamül-koke tónggapórrón bóktan⌋ we ingrirri. 28 Eibrra-am akó 7 sip kupo tibi-tibi irrbünürr. 29 Abimelek Eibrra-amón imtinürr wagó, “Küp ia laróga, ma ene 7 sip kupo tibi-tibi iade amóna?”
30 Eibrra-am bóktan we yalkomólórr wagó, “Ini 7 sip kupo yazeb kürü tangdógab, kürü amkoman angunüm ma kubó abino wagó, ini nae badu kótó ilüngürrü.” 31 Ene bwób ngi igósidi ngyesilóp Berrsyiba,* Berrsyiba ngian aprrapórr nis küp módógamli: badu, arüng alkamül-koke bóktan ne tónggapórri, ó badu 7dógab. zitülkus ene pam nisa arüng alkamül-koke tónggapórrón bóktan ola ingrirri.
32 Alkamül-koke tónggapórrón bóktan angrina nóma blakónórr Berrsyibam, Abimelek akó Paekol, tóba gazirr pamab singüldü wirri ngi pampükü, we alkomórri ama Pilistia bwóbdü. 33 Ene kakóm, Eibrra-am darrü tamarrisk tamarrisk kari pórngae nugupa, murrüm arit kwarilürr. Eibrra-am ene nugup irtümülürr pamkolpam amtyanóm ene Godón ⌊ótók⌋ bwób yarilürr. nugup zid we irtümülürr Berrsyibam. Eibrra-am ene pokodó Lodón ngian we ngilialórr oya ótókóm, ⌊Ngarkwat-koke Arról⌋ God. 34 Eibrra-am Pilistia isab kantrridü mogob pama ngyaben yarilürr wirri kokrrap ngarkwatóm.

21:2 Ibrru 11:11; Bwób Zitül 18:10, 14

*21:3 Aesak ngian küp módóga: wa ngüóng apónda.

21:3 Bwób Zitül 17:17, 19; 19:12-15

21:4 Bwób Zitül 17:12; Apostolab Tórrmen 7:8

21:9 Aesakón ngüóng angyalde: Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü inzan angrirrüna: Aesakdi barngindi.

21:10 Galatia 4:29-30

21:16 barrkyanan kan: Wirri pama bügüri kyab nóma amaike, ne ngarkwat aupe, Agarr tóba olomdógab inzan kan mórran-mórran bainürr.

§21:16 Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü inzan angrirrüna: oloma yarrmurrande yónüm we bainürr.

*21:31 Berrsyiba ngian aprrapórr nis küp módógamli: badu, arüng alkamül-koke bóktan ne tónggapórri, ó badu 7dógab.

21:33 tamarrisk kari pórngae nugupa, murrüm arit kwarilürr. Eibrra-am ene nugup irtümülürr pamkolpam amtyanóm ene Godón ⌊ótók⌋ bwób yarilürr.