22
God Eibrra-amón Apókórr Aesakónbókamóm
Ngibürr tonarr kakóm, God Eibrra-amón apókórr:* God Eibrra-amón apókórr, wa igó poko bóktanda wagó, God Eibrra-amón wirri müp kla tónggapónóm yalórr, asenóm wagó, ia Eibrra-am oya amkoman angunda. Mórrke-mórrke módóga: tested. Wa ngisilianórr wagó, “Eibrra-am!”
Eibrra-am bóktan yalkomólórr wagó, “Ka inamüla!”
Da God we bóktanórr wagó, “Ma moba siman olom ipa, moba darrpanan olom, ma noaka ubila moboküpdü, Aesak. Da wam, Morria tüpdü. Ola urdü dudu igasilke kürü akyanóm darrü podo kwitüdü, ka marü sab umul mino.”
Da Eibrra-am irrbianande saogórr. Wa tóba ⌊donki⌋ tónggapónórr bupadóm. Wa ibü yazebórr, tóba zaget pam nis akó tóba olom Aesak. Da gaodó ur nóma emótórr, Godón akyan kla aungüm, wa we wamlórr ene pokodó, God nóla tótókóm yalórr. Aüd ngim ngürrdü, Eibrra-am singül kwata nóma yazilürr, ene bwób barrkyanan kandógab esenórr. Da wa tóba zaget pam nisdü we bóktanórr wagó, “E ae namülam, ini donkipükü. Ka kólba olommokurpükü tótókdóla aum, Godón ⌊ótókóm⌋, da ki kubó akó tolkomóli yabüka.”
Eibrra-am ur kur ipadórr akyan kla aungüm, da Aesakón tupodó we emngyelórr. A wa tüób ur setan kla a turrik nüpadórr. Da i nizana darrpan mün aurrnürri. Da Aesak tóba abdó Eibrra-amka bóktanórr wagó, “Ba!”
Eibrra-am bóktan yalkomólórr wagó, “Ia, kürü olom?”
Aesak imtinürr wagó, “Ma turrkrru, mibü ur setan kla akó ur kur asine, a mibü ma ⌊sip⌋ kupo nega aungüm Godón akyanóm?”
Eibrra-am bóktan yalkomólórr wagó, “Mibü kalma God sip kupo tüób tókyene aungüm, kürü olom.” Da i nizana darrpan mün we aurrnürri. Ene bwób nóma emrrarri, God Eibrra-amón ne bwóbüm yalórr, Eibrra-am ⌊alta⌋ ola elórr. Ene kakóm, Eibrra-am ur yazebórr, da dümdüm irrbülürr ene alta kwitüdü. Tóba olom Aesakón nizan tang akó wapór nis sye-i we nómelóp, kwit yónürr da dudu we igasilürr altadó, setan-koke ur kwitüdü. Zeims 2:21 10 Tang adrratórr, da turrik ipadórr Aesakón amkalóm. 11 Lodón anerrua⌋ kwitümgab we ngisilianórr wagó, “Eibrra-am, Eibrra-am!”
Eibrra-am bóktanórr wagó, “Ka inamüla.”
12 Anerrua bóktanórr wagó, “Ma moba tang olomdó angrin-gu! Oyaka darrü poko tónggapón-gu. Ka errkya kuri umul baina, ma Godón gum angóndóla, zitülkus ma moba olom kürü gum-koke yangóna, marü ne darrpanan olome.”
13 Eibrra-am kwit yazilürr, da módóga, siman sip we esenórr banómórrón nugup kopodó, oya gara bongreanórr nugup tizdü. Da Eibrra-am wamórr, ipadórr, alta kwitüdü dudu igasilürr aungüm Godón akyanóm tóba oloman pabodó. 14 Eibrra-am ene bwób ngi we ngyesilürr wagó, “⌊Lod⌋ mibü aliónda.” Da errkya errkya ene tonarrbóka apónda, Bwób Zitül peba ugón wialómóp. ini tonarr, pamkolpama inzan bóktandako wagó, “Lodón podo kwitüdü, wa sab mibü inzan tüliónórre.”
15  Lodón anerrua Eibrra-amka akó nis ngim tóbtanórr kwitümgab 16 wagó, “Lod inzan bóktanda: zitülkus ma ini kla tónggapóna, akó ma moba olom kürü gum-koke yangóna, marü ne darrpanan olome, ka kólbanan ngidü igó ⌊arüng alkamül-koke bóktan⌋ ingrino: 17 ka sab marü amkoman bles mino. Ka marü olmalbobatal sab abün ninünümo ini wimurrzanko kwitüm akó nóreszanko malu kabedó. Marü olmalbobatala sab ibü wirri basirr azeb kwarile, usakü nidi bókrróne. Bwób Zitül 26:3; Ibrru 6:13-14 18 Marü olmalbobataldógab, ini tüpdü blaman bwób-bwób pamkolpama sab morroal ipüdórre, Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü inzan angrirrüna: Blaman bwób-bwób pamkolpama sab kürü kümtinórre ibü bles ainüm, ka marü olmalbobatalzan bles nyónarre, ... zitülkus ma kürü bóktan kuri amiga.” Bwób Zitül 12:3; 28:14; Apostolab Tórrmen 3:25
19 Da i we alkomórri zaget pam nisdü. I blamana we bakolórr ama Berrsyiba. Eibrra-am ola ngyabelórr ene tonarr.
Na-orrón Olmalbobatal
20 Ngibürr tonarr kakóm, Eibrra-amón darrü oloma izazilürr wagó, “Turrkrru! Milka simanal olmal balngónórr Na-orrónkü, marü zoret: 21 Uz, ngaen pam, Buz, oya zoret, Kemuel (Arramón ab), 22 Kesed, Azo, Pildas, Yidlap, akó Betuel.” 23 Betuel Rrebekan ab yarilürr. Milka ini 8 simanal olmal balngónórr Na-orrónkü, Eibrra-amón zoret. 24 Na-orrón solo kol, ngi Rreuma, oyankü ta simanal olmal balngónórr: Teba, Ga-am, Ta-as, akó Ma-aka.

*22:1 God Eibrra-amón apókórr, wa igó poko bóktanda wagó, God Eibrra-amón wirri müp kla tónggapónóm yalórr, asenóm wagó, ia Eibrra-am oya amkoman angunda. Mórrke-mórrke módóga: tested.

22:9 Zeims 2:21

22:14 errkya ene tonarrbóka apónda, Bwób Zitül peba ugón wialómóp.

22:17 Bwób Zitül 26:3; Ibrru 6:13-14

22:18 Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü inzan angrirrüna: Blaman bwób-bwób pamkolpama sab kürü kümtinórre ibü bles ainüm, ka marü olmalbobatalzan bles nyónarre, ...

22:18 Bwób Zitül 12:3; 28:14; Apostolab Tórrmen 3:25