12
God Eibrramón Ngyaunürr Keinan Tótókóm
Darrpan ngürr ⌊Lod⌋ Eibrramka bóktanórr wagó, “Ma moba bwób, moba pamkolpam, akó moba aban zitül pamkolpam metatómpükü ugó nümgütünüm. Ugó wam, ka marü sab ne bwób mómtyeno.
“Marü ka sab abün olmalbobatal mülino. I tibióban wirri kantrridü ngyaben kwarile.
Ka marü bles mino;
Ka sab marü wirri ngi mókyeno,
ma sab bles-ain ngyaben sidüdo bwób-bwób pamkolpamdó.
Ka sab ibü bles ninünümo, marü nidi bles mirre, Bwób Zitül 28:14; 22:18; Galatia 3:8
akó ka sab ibü nómórrnónómo, marü nidi mómórrórre.
Marükama, ka sab blaman ini tüpdü pamkolpam bles ninünümo.” Bwób Zitül 27:29
Da Eibrram we bupadórr tóba Arran basirrdügab, oya Lod enezan yalórr. Lot wankü wamórr. Eibrram ugón 75 pail yarilürr, wa Arran nóma amgatórr. Eibrram tóba Serrae kolpükü we bupadórr Keinan tótókóm, tóba zoretan olom Lot, tibiób blaman elklaza, i ne kla kwób isunóp, akó ne ⌊leba zaget⌋ pamkolpam, i nibiób bumigóp Arranóm. I Keinan nóma babzilürr, ene bwóbdüma ogoblórr, kókó da i babzilürr Syekem wirri basirr minggüpanan, wirri nugup ne yarilürr Morre* Morre ngian küp módóga Ibrru bóktane: umulbain pam. Ene nugup aprrapórr gyabi nugup yarilürr. bwób pokodó. Ene tonarr ugón Keinan bwób pamkolpama ola ngyaben kwarilürr. Lod Eibrramka ola okaka tübyónürr wagó, “Marü olmalbobatal ka sab ini Keinan tüp nókyenónómo.” Eibrram ⌊alta⌋ igósidi we elórr Lodónkü, Zu pamkolpama ngaen ngabyón lar okrralórr, da murr alta kwitüm bamngulnónóp Godón akyanóm, oya bagürwóman ngitanóm akó ⌊ótókóm⌋. Alta ingülküp poko-e balmelnóp. oyaka nótó okaka tübyónürr. Apostolab Tórrmen 7:5; Galatia 3:16 Wa Syekemgab we wamlórr ama darrü podopükü bwóbdü, wirri basirr Betel minggüpanan, abüsa nólgabi banikda. Wa tóba palae müót Ene palae müót wirri güm mórrkenyórri ngalaorrón yarilürr. we aodó balmelórr, Betel wirri basirr, abüsa nebóna bótaoda, akó Ae wirri basirr, webónada abüsa nólgabi banikda. Wa akó Lodón alta ola elórr, da wa Lodón ngian we ngilialórr oya ⌊ótókóm⌋. Eibrram akó olgab we bupadórr, da ngyabenkü igó wamlórr bwób-bwób, kókó Negeb ⌊ngüin-koke bwóbdübóna⌋, malubarrdóbóna.§ Malubarr, Mórrke-mórrke módóga: South. Isrrael pamkolpam, ibü malu bolmüótüdübóna yarilürr.
Eibrram a Serrae Iziptüm Namülnürri
10 Ene tonarr, Keinan tüpdü ku yarilürr, da Eibrram karianbóka ngyabenóm wamórr Izipt* Izipt darrü wirri kantrri yarilürr, Keinan bao kwatabóna. kantrridü, zitülkus kari kolae ku koke yarilürr. 11 Eibrram tóba kolpampükü Izipt abzil minggüpanan nóma yarilürr, da wa tóba Serrae koldó bóktanórr wagó, “Serrae, ma ngaka! Ka umulóla, ma morroal agurr kolóla. 12 Marü Izipt kolpama kubó nóma móserre, i sab igó bóktórre wagó, ‘Ini oya kolo’, da igósidi sab kürü büdülümpükü kómkólórre. A marü arról wa zid irre. 13 A ma sab igó bóktanke magó, ma kürü bólbótóla. Ene igósüm, i sab kürü morroal ngakan korale marübókamde, akó ene igósüm, ma sab kürü arról zid ino.” Bwób Zitül 20:2; 26:7 14 Eibrram tóba pamkolpampükü Izipt nóma abzilürr, da Izipt kolpama nóma osenóp oya kol, wa wirri agurr kol warilürr. 15 Ngibürr parraoan Izipt pamkolpama tibiób king parraobóka ngilianónóp. Tóbanan ngi koke yarilürr. ngi pama oya nóma osenóp, parrao azazilüm we ogobórr, da oya we ududóp parraoan wirri müótüdü oya kolóm. 16 Da parraoa Eibrramón morroal ngakan yarilürr Serraen zitülkusdü. Da wa oya we kla iliónürr: ⌊sip⌋, simanal ⌊kau⌋ akó ópal kau, siman ⌊donki⌋, ópal a simanal leba zaget kolpam, óp donki, akó ⌊kamel⌋.
17 A Eibrramón kolanbókamde Lod wirri kolaean azid zirrsapónórr parrao, oya olmalkoldó, akó müótüdü nidi zaget kwarilürr. 18 Da parraoa bóktan zirrapónórr Eibrramón ódódóm oyaka. Oya nóma sidüdóp, da bóktanórr wagó, “Ma ia laró tónggapórró kürüka? Ma kürü koke iade küzazilürrü igó, Serrae marü kolo? 19 Ma iade bóktarró igó, ini marü bólbóto? Ka ma oya igósidi upadórró kólba kolóm. Marü kol wóni! Upa da ugó aurram!” 20 Parraoa tóba zaget pam arüng bóktan nókyenóp Eibrramónkwata, da i oya we zirrapónóp tótókóm wa nólgab tamórr, tóba kolpükü, akó oya blaman ne elklaza koralórr.

12:3 Bwób Zitül 28:14; 22:18; Galatia 3:8

12:3 Bwób Zitül 27:29

*12:6 Morre ngian küp módóga Ibrru bóktane: umulbain pam. Ene nugup aprrapórr gyabi nugup yarilürr.

12:7 Zu pamkolpama ngaen ngabyón lar okrralórr, da murr alta kwitüm bamngulnónóp Godón akyanóm, oya bagürwóman ngitanóm akó ⌊ótókóm⌋. Alta ingülküp poko-e balmelnóp.

12:7 Apostolab Tórrmen 7:5; Galatia 3:16

12:8 Ene palae müót wirri güm mórrkenyórri ngalaorrón yarilürr.

§12:9 Malubarr, Mórrke-mórrke módóga: South. Isrrael pamkolpam, ibü malu bolmüótüdübóna yarilürr.

*12:10 Izipt darrü wirri kantrri yarilürr, Keinan bao kwatabóna.

12:13 Bwób Zitül 20:2; 26:7

12:15 Izipt pamkolpama tibiób king parraobóka ngilianónóp. Tóbanan ngi koke yarilürr.