27
Aesak Zeikobón Bles Yónürr
Aesak myangan nóma yarilürr, oya ilküp nisa tümün ugón bairri. Wa myamem koke ngabkalórr. Wa tóba ngaen olomdó Isaoka górrganórr. Oyaka bóktanórr wagó, “Kürü olom!”
Isao bóktan yalkomólórr wagó, “Ba, ka inamüla!”
Aesak bóktanórr wagó, “Turrkrru, ka myang kuri baina, akó ka kólba büdül ngürrbóka umul-kókla. Moba bügür kyab yazeb, arrakóm ugó wam panze bwóbdü kürünkü alóng kla byamkünüm. Ma kürünkü morroal misan alo kla tónggapó, ka ne alom ubila, da kürüka sidódke alom. Kürü aloa nóma blakóne, ka kubó marü ugón bles mino. Ka sab solodó nurrótoko.”
Rrebeka arrkrru warilürr, Aesak enezan bóktanórr tóba olomdó Isaoka. Da Isao nóma bupadórr panze bwóbdü arrakóm, Rrebeka tóba olomdó Zeikobka bóktanórr wagó, “Turrkrru, ka marü ab arrkrrua bóktande Isaoka wagó, ‘Ma kürü alóng kla kubó sidódke, akó ma kürünkü morroal misan alo kla tónggapó kürü alom. Kürü aloa nóma blakóne, ka kubó marü ugón bles mino ⌊Lodón⌋ obzek kwata. Ka sab solodó nurrótoko.’ Kürü olom, tai turrkrru, da tónggapó ka kubó marü enezan milo! Ugó wam, mibü ⌊gout⌋ a ⌊sip⌋ negasko, da nis morroal büb baritürrün gout kupo tüdódke kürüka. Ka kubó morroal misan alo kla tónggapono marü abankü, wa ne ngarkwat alom ubi bainürr. 10 Da kubó alo mató idódke moba abdó oya alom, igósüm wa kubó marü bles mine. Wa sab solodó nurrótókes.”
11 A Zeikob tóba aipbóka wagó, “Turrkrru, kürü naretan büb sopae ngüinpüküma, a kürü ma ngüin-koke büb sopaea. 12 Kürü aba aprrapórr kubó nóma kyamurre, wa kubó umul baine wagó, ka oya ilklió aliónüm kaindóla. Da ka kubó kólbaka igósidi amórr bóktan sidüdo, a bles bain bóktan ma koke.”
13 Da oya aipa Rrebeka bóktan yalkomólórr oyaka wagó, “Kürü olom, ene amórr bóktana kürüka ki tam. Wata tónggapó, ka marü ne poko mila. Ugó wam, da ene gout kupo nis tüdódke kürüka.”
14 Zeikob wamórr a ene gout kupo nis nüpadórr, da we tüdódürr tóba aipdü. Wa morroal misan alo kla tónggapónórr, Aesak ne ngarkwat alom ubi bainürr. 15 Da wa ngaen olom Isaon morroalan mórrkenyórr yazebórr, oyaka ene müót kugupidü ne kla koralórr. Solo kupo olom Zeikobón we püti yónürr. 16 Wa oya tang nis akó ngüin-koke gepko gout sopae poko-e ngablaorr. 17 Da wa Zeikobón ekyanórr ene morroal misan alo, akó brred, wa ne kla tónggapónórr.
18 Da Zeikob abdó wamórr da bóktanórr wagó, “Ba!”
Oya aba bóktan yalkomólórr wagó, “Ó, ka inamüla. Ma ia nótókla, kürü olom?”
19 Zeikob bóktan yalkomólórr wagó, “Ka Isao, marü ngaen olom; ka kuri tónggapóna, ma kürü enezan kila. Gyaurka, ugó mórra. Ini alóng kla ugó elóng, ka arrak bwóbdügabi ne kla sidüda marünkü. Ene igósüm ma kürü kubó kókyeno marüka ne bles bain bóktane.”
20 Aesak imtinürr olom wagó, “Kürü olom, ma ini alóng kla büsai ia esena?”
Zeikob bóktan yalkomólórr wagó, “Lod, marü God, kürü kwatódó wató singrine.”
21 Aesak Zeikobka bóktanórr wagó, “Kürü minggüpanan tam, da ka kya marü kóbó myamurrün, kürü olom, igó umul bainüm ma ia amkoman Isaola o koke.”
22 Zeikob tai wamórr kókó tóba aban minggüpanan. Aesak yamurrürr da bóktanórr wagó, “Marü bóktan gyagüp wamaka Zeikobón bóktan bómgóle; a marü tang nis ama Isaon tangzanamli.” 23 Aesak Zeikobón koke emzyatórr, zitülkus oya tang nis ngüinpükü namülnürri Isaon tang niszan. Aesak Zeikobón ene zitülkusdü kari poko bles yónürrma. 24 Wa akó imtinürr wagó, “Ma ia amkoman kürü olomla Isao?”
Zeikob bóktan yalkomólórr wagó, “Ka ta módógla.”
25 Aesak bóktanórr wagó, “Ma ngibürr alóng kla murr ala simarru kürü alóngóm. Ka kya elóngón, da marü kubó ugón bles mino.”
Zeikob ene murr tóba abdó simarrurr, da siliónürr alóngóm. Oya waenpükü ta ekyanórr anónóm. 26 Ene kakóm, Aesak bóktanórr oyaka wagó, “Yao, kürü minggüpanan tam, kürü olom. Da kürü ugó küprük.”
27 Zeikob abdó wamórr, da iprükürr. Aesak Isaon mórrkenyórr ilang nóma apónórr, wa Zeikobón ugón bles yónürr. Wa bóktanórr wagó,
“Kürü oloman morroal ilang
wamaka opopor pala ilangda,
Lod ne kla bles yónürr. Ibrru 11:20
28 Marü God gles mor kwitümgab ki kókya
akó marü ini tüp ki mórrel syó!
Marü God metat ki küliólün abün ⌊wit⌋ küp akó küsil waen.
29 Ini tüpan pamkolpama sab marü zaget pam ki kwarilün,
da i sab marüka wakósingül ki nümgününüm.
Ma sab moba zonaretalab wirri pam ki namüla,
akó marü aipan olmalbobatal wakósingül ki nümgününüm marüka.
Blamana marü nidi mamórrórre, i ta sab bamórrórrón kwarile.
Marü nidi bles mirre, i ta sab bles airrün kwarile.” Bwób Zitül 12:3
Isao Aesakón Wirri Arüngi Yatorr Oya Bles Ainüm
30 Aesakón Zeikobón bles aina nóma blakónórr, Zeikob tóba ab we amgatórr. Büzyón babul, Isao arrak bwóbdügab ugón tübzilürr. 31 Wa ta inzan morroal mis alo kla tónggapónórr, da sidódürr tóba abdó. Da wa oyaka bóktanórr wagó, “Ba, ugó bupa, mórra, kürünüm ngibürr alóng kla alóngóm. Ene igósüm, ma kubó kürü bles kino!”
32 “Ma ia nótó?” Aesak imtinürr.
“Ka Isao, marü ngaen olom,” wa bóktan yalkomólórr.
33 Aesak arrkürrürr, da wirribóka tórrngónóm bainürr, da bóktanórr wagó, “Ene wa nótó yaril, alóng kla emkólea, ama kürüka sidüde? Ka wata errkyadan elónga, da ma ma igó bwób kuri tübzila. Ka kólba bles ain bóktan oya kuri ekyena. Wa ene bles ain bóktan metatómpükü kuri ipüde.”
34 Isao tóba aban bóktan nóma arrkrrurr, wa ngürsilpükü wirri yón taegwarr ipadórr. Tóba abdó bóktanórr wagó, “Ka ta inzan, ba-óe, ma kürü bles kyó!”
35 A Aesak bóktanórr wagó, “Marü zoreta ilklió bülión tonarre tame; marü bles ain bóktan wató kuri ipüde.”
36 Isao bóktanórr wagó, “Oya Zeikob ngi gaoandó ngyesilóp!* Zeikob ngian küp módóga: ilklió bülión. Ini ma nis ngima kürü ilklió aliónüm! Kürü ngaensingül amtómól dümdüm ipadórr, akó errkya ma kürü bles bóktan kuri ipüde!” Wa akó imtinürr wagó, “Ma ia kürünkü darrü bles ain bóktan koke irrmüta?” Bwób Zitül 25:29-34
37 Aesak Isaon bóktan yalkomólórr wagó, “Turrkrru, ka oya marü wirri pamóm kuri ina, akó ka oya blaman zonaretal oya zaget pamóm ninünüma. Ka oya abün wit küp akó küsil waen kuri ilina. Da ka myamem laró tónggapono, kürü olom?”
38 Isao tóba ab wata yatolórr wagó, “Ba, marü wata darrpan bles bóktana? Ba-óe, kürü ta bles kyó!” Wa wirribóka yón sabinürr. Ibrru 12:17
39 Oya aba bóktan yalkomólórr oyaka wagó, Ibrru 11:20
“Turrkrru, marü ngyaben bwób sab alam kan koke yarile
ini tüpan mórreldógab,
ó akó ola sab gles mor babul yarile kwitümgab.
40 Ma sab gazirr turriki gazirr namulo ngyabenóm,
akó ma sab moba zoretan zaget pam namulo.
A ma sab oyaka nóma bóka bamgün namulo,
ma sab oya tangdógab ugón balkomolo; ma sab ul baino oya müp amarrudügab.” 2 King 8:20
41 Isao Zeikobón alzizi amanikürr, zitülkus ibü aba Zeikobón bles yónürr. Wa gyagüpitótók we esenórr wagó, “Kürü aban büdül ngarkwat minggüpanana. Ene kakóm, ka kólba zoret Zeikobón ugón emkolo.”
42 Aip Rrebekan nóma uzazilóp oya ngaen oloma Isao ne poko bóktanórr, wa bóktan zirrapónórr tóba solo kupo olom Zeikobka, da bóktanórr oyaka wagó, “Turrkrru, marü nareta tóba ngürr akyanda marü amkalóm, ma ne kolae tónggapórró oyaka. 43 Taia, kürü olom, tónggapó ka kubó marü enezan milo. Errkyadan ugó buso kürü naretódó Leibanka, Arran bwóbdü. 44 Kya ma bupso ola ngyabenke oyaka, kókó marü naretan ngürsila zao-zao nóma baine 45 akó oya ene pokoa nóma bamrüke, ma ne poko tónggapórró oyaka. Ka marü olgab alkomólóm sab bóktan zirrapono. Kürü ubi kokea kólba siman olom nis darrpan ngürrdü amrüküm.”
Aesak Zeikobón Leibanka Zirrapónórr
46 Rrebeka Aesakka bóktanórr wagó, “Kürü genggorrama kuri küpüde ini arról tonarr ngakande, Isaon mogob kolabbókamde. Zeikob akó sab ne inzan kol ini Et koldógab nóma upude, kürü ngyaben sab morroal koke yarile.”

27:27 Ibrru 11:20

27:29 Bwób Zitül 12:3

*27:36 Zeikob ngian küp módóga: ilklió bülión.

27:36 Bwób Zitül 25:29-34

27:38 Ibrru 12:17

27:39 Ibrru 11:20

27:40 2 King 8:20