33
Zeikob a Isao Baserri
Zeikob kwit yazilürr, da módóga, Isaon esenórr tótókde tóba 400 pampükü. Da olmal tibiób we nürrgrrütóp: Lian tóba, Rreizel akó nis leba zaget kol nisab go tibiób. Zeikob zaget kol nis tibiób olmalpükü ngaensingül irrbünürr, da Lia akó tóba olmal ibü solkwat atanóm, akó Rreizel a Zosep solo dómdóm idi murrausürri. Wa tüób singül apónórr ibükagab. Wa tóba naret nóma ngorram syónürr, wa tóba singül 7 münüm tüp elkomólólórr oya morroal angónóm.
Isao sibsorr Zeikobka, da tange myangrao apónórr, oya iprükürr. Da i nizana yón namülnürri. Isao kwit nóma yazilürr, wa kol nósenóp tibiób olmalpükü, da Zeikobón imtinürr wagó, “Ini ia nidipako mankü?”
Zeikob bóktan yalkomólórr wagó, “Ini we olmalako, God tóba ⌊gail tonarrdógab⌋ kürü küliónürr.”
Da zaget kol nisa tibiób olmalpükü ngorram sinóp, Isaon obzek kwata wakósingül nümgünóp, singül tüp elókóp. Olgabi ma Lia tóba olmalpükü katókórr, wakósingül nümgünóp, singül tüp elókóp. Dómdóm Zosep a Rreizel ta inzan kairri.
Isao imtinürr wagó, “Ka kwat-kwat ne ngabyón lar yabül tómrrónóma, ibü küp laróga?”
Zeikob bóktan yalkomólórr wagó, “Kürü wirri pam, i gyaur klamako, igósüm ma moba obzek kwata kürüka morroal eseno.”
A Isao bóktanórr wagó, “Kürü zoret, kürü gaodómako. Emorra marü ne klamko mobankü.”
10 Da Zeikob bóktanórr wagó, “Koke, gyaurka! Ma moba obzek kwata kürüka ne morroal nóma seserró, ini gyaur kla kürükagab sazeb. Marü obzek asende, wamaka ka Godón obzek kuri sesena, zitülkus ma kürü errkyadan morroal kuri küpüda. 11 Gyaurka, ini gyaur kla sazeb, ka marünkü ne kla simarrua. God kürüka gail tonarr yarilürr, akó wa kürü abün elklaza küliónürr, ka ne klamóm namülnürrü.” Zeikob Isaon wata arüngi yatolórr, kókó Isao oya ubi ipadórr ene gyaur kla azebóm.
12 Da Isao bóktanórr wagó, “Ugó tómbapó, da nau; mi darrpan mün aurri.”
13 A Zeikob oyaka bóktan yalkomólórr wagó, “Kürü wirri pam, ma umulóla igó poko wa, olmal arüng kokeako, akó ka umul-umul namulo ópal ⌊sip⌋ akó ópal ⌊kau⌋ ngabkanóm, zitülkus ibü kupo ngóm taedómako. Mi ibü ne wirri arüngi nóma amarru kwarilo wata darrpan ngürrüm, blamana kubó nurrbarine. 14 Da kürü wirri pam, ma ngaensingül wamlón kürükagab, marü zaget pam. Ka kubó zaorrón akyalo, ngabyón larab akó olmalab agól ngarkwatódó, kókó ka sab marü memrrono, kürü wirri pam, Seirr bwóbdü, Idom tüpdü.”
15 Da Isao bóktanórr wagó, “Ka ta kubó kólba ngibürr zaget pam marüka módó bimgüta.”
Zeikob bóktan yalkomólórr wagó, “Ma ene poko iade tónggapónóm kaindóla? Kürü wirri pam, ma moba obzek kwata kürüka morroal esena, ene gaodó kuri namüla.”
16 Da ene ngürr Isao bupadórr Seirr bwóbdü alkomólóm. 17 A Zeikob ma Sukot wamórr. Wa ola tóbankü müót elórr akó murr müót balmelórr tóba ngabyón larabkü. Ene basirr ngi igósidi ngyesilóp Sukot.* Sukot ngian küp módóga: murr müót.
18 Zeikob Padan Arram nóma amgatórr, wa Syekem wirri basirrdü morroal tübzilürr, Keinan tüp kugupidü, akó wa darrü marrgu wirri basirran obzek kwata tónggapónórr. 19 Wa tóba palae müót ne balmelórr, ene tüp poko 100 ⌊silba⌋ poko-e amiógürr Amorrón simanal olmaldógab, Syekemón ab. Zosyua 24:32; Zon 4:5 20 Wa ⌊alta⌋ ola elórr ene tüp pokodó, da ngi ngyesilürr wagó, El, El ngi Ibrru bóktan opora. Oya küp módóga: God. Isrraelón Gode.

*33:17 Sukot ngian küp módóga: murr müót.

33:19 Zosyua 24:32; Zon 4:5

33:20 El ngi Ibrru bóktan opora. Oya küp módóga: God.