35
God Zeikobón Nis Ngim Bles Yónürr Betelóm
God Zeikobka bóktanórr wagó, “Bupa, da ugó wam Betel, kya ola ngyabelamke. Godónkü ⌊alta⌋ ola elke, wa marüka nóla okaka tübyónürr, ma moba naretan Isaon gum nóma busonürrü.” Bwób Zitül 28:11-17
Da Zeikob tóba müót kolpamdó akó wankü nidi kwarilürr, ibüka bóktanórr wagó, “E kubó amalamke blaman mogob godab dandang yabüka ne klamko, ó e yabiób bübpükü ta bagulamke mibü gida ngarkwatódó, akó dólóng mórrkenyórr bamelamke. Yao, ugó bazeb, mi Betel tótókdakla, ka sab alta nóla elo Godka, kürü tóre nótó arrkrrurr ka müpdü nóma namülnürrü, akó kankü wa ta asi yarilürr ka negama wamnórró.” Da i blamana tibiób mogob godab dandang kla Zeikobón ilinóp, akó i güblangdó ne rring bamelóp. Da módóga, Zeikob tüp kugupi apónórr, blaman ene elklaza ola nodóp kugupidü, wirri ouk* ouk Mórrkean wirri nugupa. Mórrke-mórrke módóga: oak. nugup murrdü Syekem wirri basirr minggüpanandó.
I we bazebórr, da minggüpanan wirri basirr pamkolpam Godónbókamde guma yazebórr, da i Zeikobón koke igósidi kolakyanónóp.
Da módóga, Zeikob tóba pamkolpampükü Luz basirrdü we abzilürr Keinan tüpdü. Errkya errkya ene tonarrbóka apónda, Bwób Zitül peba ugón wialómóp. ene basirr ngi igó ngiliandako, Betel. Betel ngian küp módóga: Godón Müót. Wa alta ola elórr, ó wa ene tüp poko ngi we ngyesilürr wagó, El Betel,§ El Betel ngian küp módóga: Betel tüp pokoan God. zitülkus God tóba we okaka tübyónürr Zeikobka, wa tóba naretan Isaon gum nóma tupsolürr.
I Betelóm nóma ngyabenónóp, Deborra ugón nurrótókórr, Rrebekan zaget kol, oya ngóyón aip. I oya ouk nugup murrdü we ulungóp Betel basirr malubarrdóbóna.* malubarr, Mórrke-mórrke módóga: south. Isrrael pamkolpam, ibü malu bolmüótüdübóna yarilürr. Da Zeikob ene poko ngi we ngyesilürr Alon Bakut. Alon Bakut ngian küp módóga: yón-gyaur ouk nugup.
Zeikob Padan Arramgabi nóma tolkomólórr, God akó nis ngim oyaka we okaka tübyónürr. Da wa oya bles yónürr. 10 God oyaka bóktanórr wagó, “Marü ngi wa Zeikobe, a marü ma sab Zeikobbóka myamem koke ngimlianórre; marü ngi ma errkya módóga, Isrrael.” Da ngi we ekyanórr, Isrrael. Isrrael ngian küp módóga: i Godódi bumiógtumióg namülnürri. Bwób Zitül 32:28 11 God akó Zeikobka bóktanórr wagó, “Ka Wirrian Arüng Godla. Sab küppükü bailamke akó marü pamkolpama sab abün ki bainünüm! Marükagab sab kantrri, anda, abün kantrria tómbapónórre, ó marü olmalbobataldógabi sab ngibürra kingüm idi bairre. Bwób Zitül 17:4-8 12 Ka Eibrra-am a Aesak ibü ne tüp nókyarró, ka akó marü akyandóla. Akó ka sab ini tüp marü olmalbobatal nókyenónómo marü büdül kakóm.” 13 Da God kwitüdü we kasilürr ene pokodógab, wa oyaka ne bóktanórr.
14 Olgabi Zeikob kokrrapan ingülküp alaninürr§ Zeikob ene kokrrap ingülküp Godón bóktan gyagüpi amaniküm alaninürr. ene pokodó, God oyaka ne tóbtanórr. Zeikob anón gyaur kla akó ⌊olib⌋ oel ekanórr ene ingülküp kwitüm Godón ⌊ótókóm⌋. Bwób Zitül 28:18-19 15 Da módóga, God Zeikobka ne tüp pokodó bóktanórr, Zeikob ene tüp poko ngi we ngyesilürr Betel.
Rreizelón Büdül
16 Zeikob tóba pamkolpampükü Betelgab we bupadórr Eprrat* Eprrat, oya darrü ngi módóga: Betliem. tótókóm. I ngibürr kan ngarkwat nóma kwarilürr Eprrat amrranóm, Rreizelón ugón twarrpinürr. Oya mórran müp yarilürr. 17 Rreizelón büba tai wirribóka azidüm nóma bainürr, oloma ugón tómtómólórr. Oya marrna ain kola we wyalórr wagó, “Ma gumgu, marü akó darrü siman oloma.” 18 Oya arróla nóma blakólórrma, Rreizel tóba dómdóm ngóni olom ngi we ngyesilürr Ben-Oni. Ben-Oni ngian küp módóga: ka wirri azid aengrró ini olomanbókamde. Oya aba ma Benzamin ngi Benzamin ngian küp módóga: kürü tutul tangdó olom. ngyesilürr.
19 Rreizel nugu uroatórr, da nurrótókórr. Oya Eprrat kwat kabedó we ulungóp. Eprrat errkya Betliembóka ngiliandako. 20 Zeikob kokrrap ingülküp we alaninürr Rreizelón gapókdó. Errkya ene ingülküp zamngólórrón duduase, Rreizelón gapókdó timamzan.
21 Da módóga, Zeikob§ Zeikob: Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü, Zeikobón Isrraelbóka ngilianda. we bupadórr tóba pamkolpampükü, da wa tóba palae müót we balmelórr Migdal Ederr* Migdal Ederr ngian küp módóga: barrkyanan kwit azil müót, ⌊sip⌋ a ⌊gout⌋ ngabkanóm. kakota.
Zeikobón Simanal Olmal
(1 Krronikol 2:1-2)
22 Zeikob ene bwóbdü nóma ngyaben yarilürr, Rruben Bilan palae müótüdü bangrinürr, da usadi we umturri, aban aüd ngim koldó. Solodó Zeikob tüób arrkrrurr ne pokoa tómbapónórr.
Zeikobón 12 simanal olmal kwarilürr.
23 Lian we simanal olmal kwarilürr:
Rruben, Zeikobón ngaen siman olom,
Simion, Libae, Zuda, Isakarr, akó Zebulun.
24 Rreizelón nis siman olom nis namülnürri:
Zosep akó Benzamin.
25 Rreizelón ⌊leba zaget⌋ koldógab, ngi Bila, oya nis siman olom nis namülnürri:
Dan akó Naptali.
26 Lian leba zaget koldógab, ngi Zilpa, oya nis siman olom nis namülnürri:
Gad akó Asyerr.
Ini blaman Zeikobón simanal olmalko, oyakagab nidi tóbabótórr Padan Arramóm.
Aesakón Büdül
27 Da módóga, Zeikob tóba olmalkolpükü we tolkomólórr tóba abdó Aesakka, Mamrre basirrdü, Kirriat Arrba wirri basirr minggüpanandó. Ene basirr ngi errkya módóga, Ibrron, Eibrra-am a Aesak ne ngyabenórri. Bwób Zitül 13:18 28 Aesak 180 pailüm ngyabelórr. 29 Wa dómdóm ngón we semanórr, da nurrótókórr wirri kokrrap ngyaben kakóm, oya ne abün morroal pail kwarilürr. Da wa tóba abalbobatal nómrrónóp, ngaen nidi nurrbarinóp. Oya olom nisa Isao a Zeikob gapókdó we ingrirri.

35:1 Bwób Zitül 28:11-17

*35:4 ouk Mórrkean wirri nugupa. Mórrke-mórrke módóga: oak.

35:6 errkya ene tonarrbóka apónda, Bwób Zitül peba ugón wialómóp.

35:6 Betel ngian küp módóga: Godón Müót.

§35:7 El Betel ngian küp módóga: Betel tüp pokoan God.

*35:8 malubarr, Mórrke-mórrke módóga: south. Isrrael pamkolpam, ibü malu bolmüótüdübóna yarilürr.

35:8 Alon Bakut ngian küp módóga: yón-gyaur ouk nugup.

35:10 Isrrael ngian küp módóga: i Godódi bumiógtumióg namülnürri.

35:10 Bwób Zitül 32:28

35:11 Bwób Zitül 17:4-8

§35:14 Zeikob ene kokrrap ingülküp Godón bóktan gyagüpi amaniküm alaninürr.

35:14 Bwób Zitül 28:18-19

*35:16 Eprrat, oya darrü ngi módóga: Betliem.

35:18 Ben-Oni ngian küp módóga: ka wirri azid aengrró ini olomanbókamde.

35:18 Benzamin ngian küp módóga: kürü tutul tangdó olom.

§35:21 Zeikob: Ngibürr Mórrke-mórrke Godón Bukdü, Zeikobón Isrraelbóka ngilianda.

*35:21 Migdal Ederr ngian küp módóga: barrkyanan kwit azil müót, ⌊sip⌋ a ⌊gout⌋ ngabkanóm.

35:27 Bwób Zitül 13:18