36
Isaon Simanal Olmalbobatal
(1 Krronikol 1:34-37)
Ini Isaon simanal olmalbobatalab ngiko (oya darrü ngi Idom yarilürr).
 
Isao mogob kol nis nümiógürr Keinan tüpdügab: Ada, Elonón óp olom, wa Et zitül pam yarilürr, akó O-olibama, Anan óp olom, Zibionón bobat, wa Ibae zitül pam yarilürr. Wa akó zumiógürr Basematón, Isma-elón* Isma-el Eibrra-amón siman olom yarilürr Agarrkagab, Serran leba zaget kol. Da módóga, Isma-el tóba nungzamón zumiógürr. óp olom, Nebayotón bólbót.
Ada Elipazón ilngumilürr Isaonkü, Basemat Rreuelón ilngumilürr. Akó O-olibama ibü balngónórr: Zeus, Zalam, akó Korra. Ini Isaon simanal olmal kwarilürr, Keinan tüpdü oya aüd kola nibiób balngónóp.
Isao tóba kol yazebórr, tóba simanal olmal, tóba ópal olmal, akó blaman nidi ngyabenónóp wankü, akó oya blaman ngabyón lar, akó blaman elklaza wa ne kla yazebórr Keinan tüpdü, da wa tóba zoret Zeikobkagab barrkyanan kan wamórr darrü tüpdü. Zitülkus módóga, ibü elklaza akó ngabyón lar abün kwarilürr, akó ibü darrpan pokodó ngyaben gaodó koke yarilürr. Tüp gaodó koke yarilürr ibü tangbamtinüm ibü ngabyón lardógab. Da Isao (oya darrü ngi Idom) Seirr Seirr, oya darrü ngi módóga: Idom. podopükü bwóbdü ngyabenóm wamórr.
Isao Idom pam kopoab abbobat yarilürr, nidi ngyabenónóp Seirr podopükü bwóbdü. Ini Isaon simanal olmalbobatalab ngiko.
 
10 Isaon siman olom nisab ngi idi namülnürri:
Elipaz, Adakagab, akó Rreuel, Basematkagab.
11 Elipazón simanal olmalab ngi idi kwarilürr:
Teman, Omarr, Zepo, Gatam, akó Kenaz. 12 Isaon siman olom Elipaz, oya nis ngim kol Timna wató warilürr. Timna Amalekón ilngumilürr. Ini Adan simanal bobatalko, Isaon ngaen kol nótó warilürr.
13 Rreuelón simanal olmalab ngi idi kwarilürr:
Na-at, Zerra, Sama, akó Miza. Ini Basematón simanal bobatalko, Isaon nis ngim kol nótó warilürr.
14 Isaon aüd ngim kol, O-olibama, Anan óp olom, Zibionón óp bobat, oya simanal olmalab ngi idi kwarilürr:
Zeus, Zalam, akó Korra.
15 Isaon olmalbobatalab zitül singüldü balngomól pam idi koralórr:
Isaon ngaen olom Elipaz, oya simanal olmal:
Teman, Omarr, Zepo, Kenaz, 16 Korra, Gatam, akó Amalek. Ini zitül singüldü balngomól pam koralórr Idom tüpdü, Elipazkagab, Adan simanal bobatal, Isaon kol.
17 Isaon siman olom Rreuel, oya simanal olmal:
Na-at, Zerra, Sama, akó Miza. Ini zitül singüldü balngomól pam koralórr Idom tüpdü Rreuelkagab, Basematón simanal bobatal, Isaon kol.
18 Isaon kol O-olibama, oya simanal olmalab ngi idi koralórr:
Zeus, Zalam, akó Korra. Ini zitül singüldü balngomól pam koralórr Isaon kol O-olibamakagab, Anan óp olom.
19 Ini blaman Isaon simanal olmalbobatalko, akó ibü singüldü balngomól pam.
Seirrün Olmalbobatal Ngi
(1 Krronikol 1:38-42)
20 Seirr darrü Orr pam yarilürr. Oya simanal olmalab ngi módógako:
Lotan, Syobal, Zibion, Ana, 21 Disyon, Ezerr, akó Disyan. Ini Orr pamkolpamab zitül singüldü balngomól pam koralórr, ngaen Idom tüpdü nidi ngyabenónóp.
22 Lotanón siman olom nisab ngi idi namülnürri:
Orri akó Eman. Timna Lotanón óp bólbót warilürr.
23 Syobalón simanal olmalab ngi idi koralórr:
Alban, Mana-at, Ebal, Syepo, akó Onam.
24 Zibionón siman olom nisab ngi idi namülnürri:
Aya akó Ana. Ini we Ana-e, urur nae arób nótó nósenóp, tóba aban ⌊donkizan⌋ ngabkalórr ⌊ngüin-koke bwóbdü⌋.
25 Anan olom nisab ngi idi namülnürri:
Disyon akó O-olibama. O-olibama wa Anan óp olom warilürr.
26 Disyonón simanal olmalab ngi idi koralórr:
Emdan, Esban, Itrran, akó Kerran.
27 Ezerrón simanal olmalab ngi idi koralórr:
Bilan, Za-aban, akó Akan.
28 Disyanón siman olom nisab ngi idi namülnürri:
Uz akó Arran.
29-30 Ini Orr pamkolpamab zitül singüldü balngomól pam koralórr Idom tüpdü:
Lotan, Syobal, Zibion, Ana, Disyon, Ezerr, akó Disyan.
Idom Tüpan King
(1 Krronikol 1:43-54)
31 Ngaen, Isrraelón king küsilan nóma kwarilürr, ini pam ugón Idom tüpan king koralórr:
32 Bela, Beorrón siman olom, ngaen-gógópan Idom king wató yarilürr. Oya wirri basirran ngi Din-aba yarilürr.
33 Bela nóma nurrótókórr, Zobab, Zerran siman olom, Bozrra wirri basirrdügab, kingüm bainürr oya pabodó.
34 Zobab nóma nurrótókórr, Usyam, Teman pamkolpamdógab, kingüm bainürr oya pabodó.
35 Usyam nóma nurrótókórr, Adad, Bedadón siman olom, kingüm bainürr oya pabodó. Wa Moab tüpdü wamórr Midian pampükü gazirrüm, da ibü memokan ut-ut ninóp. Oya wirri basirr ngi Abit.
36 Adad nóma nurrótókórr, Samla, Masrreka wirri basirrdügab, kingüm bainürr oya pabodó.
37 Samla nóma nurrótókórr, Syaol kingüm bainürr oya pabodó. Wa Rreobot wirri basirr pam yarilürr, Yuprreitis tobarr kabedó.
38 Syaol nóma nurrótókórr, Ba-al-Anan, Akborrón siman olom, kingüm bainürr oya pabodó.
39 Ba-al-Anan, Akborrón siman oloma nóma nurrótókórr, Adad kingüm bainürr oya pabodó. Oya wirri basirr ngi Pao yarilürr, akó oya kolan ngi Me-etabel warilürr. Wa Matrredón óp olom, Me-Za-abón bobat.
40 Isaon olmalbobatalab zitül singüldü balngomól pamab ngi módógako:
Timna, Alba, Zetet, 41 O-olibama, Ela, Pinon, 42 Kenaz, Teman, Mibzarr, 43 Magdiel, akó Irram. Ini Idom zitül singüldü balngomól pam kwarilürr, ibü ngyaben basirr iazan kwarilürr, i tibiób tüpdü enezan ngyabenónóp.
Isao Idom pamkolpamab abbobat wató yarilürr.

*36:3 Isma-el Eibrra-amón siman olom yarilürr Agarrkagab, Serran leba zaget kol. Da módóga, Isma-el tóba nungzamón zumiógürr.

36:8 Seirr, oya darrü ngi módóga: Idom.