48
Zeikobón Dómdóm Bóktan Tóba Bobat Nisdü, Iprra-im akó Manase
Ngibürr tonarr kakóm, Zosepón umulan ngitinóp wagó, “Turrkrru, marü ab azidase.” Da wa tóba siman olom nis we nüpadórr, Manase akó Iprra-im, da i we ogobórr Zeikobón angónóm. Zeikobón nóma izazilóp wagó, “Marü oloma Zosep kuri tame marü angónóm,” wa tóba dómdóm arüng ipadórr, da bupadórr, we mórranórr tóba ut bwóbdü.
Zeikob bóktanórr Zosepka wagó, “Wirrian Arüng God tóba kürüka okaka tübyónürr Luzüm, Keinan tüpdü, ó kürü God ola bles kyónürr. Bwób Zitül 28:13-14 Wa bóktanórr kürüka wagó, ‘Turrkrru, ka sab marü abün olmalbobatal mülino. Marü olmalbobatala sab blaman bwób ayonórre ini Keinan tüpdü; ka sab ini Keinan tüp marü olmalbobatal nókyenónómo metatómpükü.’
“Zosep, marü ne nis siman olom nisamli, Iprra-im akó Manase, kürünamli, wamaka Rruben akó Simion, izanamli. I Izipt kantrridü tómtómórri, ka ma ene solkwat tamórró. Solkwat olmal marü moba korale; ibü tüp akó elklaza sab Iprra-im akó Manase, idi nüliónórre, zitülkus aban pabo idi apadódamli. Ka ini tonarr igósidi tónggapóna, marü aipan zitülkusdügab, Rreizel. Kürü bübdü wirri gyaur yarilürr, wa Keinan tüpdü nóma nurrótókórr, wirri kan babul Eprrat wirri basirrdügab, ka kwat-kwat nóma tolkomólnórró Mesopotamia bwóbdügab. Ka oya we ulungürrü ne kwata tamlórr Eprrat wirri basirrdü, kwat kabedó.” (Eprratón darrü ngi módóga: Betliem.) Bwób Zitül 35:16-19
Zeikob Zosepón olom nis we nósenórr, ó we bóktanórr wagó, “Ini ia noa siman olom nisamli?”
Zosep bóktan yalkomólórr tóba abdó wagó, “Ini kürü olom nisamli, God nibiób kókyanórr aini Iziptüm.” Zeikob bóktanórr wagó, “Ala tüdó, ka kubó ibü bles nino.” 10 Ene tonarrdó, Zeikobón ilküpa tümün bairri, zitülkus wa myangan yarilürr. Oya amzyat nabe yarilürr. Da Zosep siman olom nis aban minggüpanandó nüdódürr, ó Zeikob ene siman olom nis nüpadórr, tóba minggüpanandó tüdódürr, we nüprükürr. 11 Wa Zosepka bóktanórr wagó, “Kürü gyagüpitótók inzan yarilürr, kamaka ma büdüla da ka sab marü myamem kokean móseno. A módóga, ini tonarr ma God kürü wató ok kine marü asenóm akó marü olom nis.” 12 Da Zosep tóba siman olom nis nüpadórr tóba aban ganggópdógab, wakósingül nülkamülürr, singül tüp we elkomólórr. 13 Ene kakóm, Zosep Iprra-imün tóba tutul tange ipadórr, da Zeikobón banól kwata sidódürr. Akó wa Manasen ma tóba banól tange ipadórr, da Zeikobón tutul kwata sidódürr. 14 Zeikobón tang nisa ma simbruatrri ó wa tóba tutul tang ipadórr, Iprra-imün singüldü emngyelórr, wa go zoret yarilürr. Wa tóba banól tang Manasen singüldü emngyelórr, wa go naret yarilürr. 15 Zeikob Zosepón bles yónürr ó bóktanórr wagó,
“God ini olom nis ki bles tyó, kürü abalbobatala Eibrra-am akó Aesak ne Godón yagürnóp.
Wa kürü ⌊sip⌋ ngabkan pamzan ngakanda kürü ini ngyabende, kürü amtómól ngürrdügabi kókó ini ngürr.
16 ⌊Godón anerrua⌋ ini olom nis ki bles tyó, kürü nótó zid kyónürr blaman kolaedógab!
I sab kürü ngi ki idódlam, akó kürü abalbobatalab ngi, Eibrra-am akó Aesak.
Ibü sab abün olmalbobatala ki tóbabótólón ini tüpdü!”
17 Zosep tóba ab nóma esenórr tóba tutul tang Iprra-imün singüldü angrirrün, oya ene ubi-koke poko yarilürr. Da wa tóba aban tang ipadórr, Manasen singüldü amngyelóm. 18 Zosep tóba abdó bóktanórr wagó, “Ba, inzan koke! Manase wa ngaen oloma. Ma moba tutul tang oya singüldü ki emngyela.”
19 Aba badólórr ó we bóktanórr wagó, “Ka umulóla, kürü olom, ka umulóla. Manase ta sab wirri baine akó oya ne olmalbobatal kwarile. Oya zoretan ma sab amkoman abün olmalbobatal kwarile, akó oya ne olmalbobatal kwarile, i ugórr abün kantrri tómbapórre.”
20 Da ibü Zeikob we bles nyónürr ene ngürr ó we bóktanórr wagó,
“Isrrael pamkolpama sab yabü ngidü bles bain kwarile. I sab bóktanórre wagó,
‘Marü sab God igó ki mangó, wamaka Iprra-im akó Manase.’ ”
Ini tonarre, Zeikob Iprra-imün singül kwata ingrinürr Manasekagab. Ibrru 11:21
21 Da Zeikob we bóktanórr Zosepka wagó, “Turrkrru, ka büdül kari pokola. God sab marüka asi yarile akó marü sab malkomóle moba abalbobatalab tüpdü. 22 Syekem morroal tüp poko, ka gazirr turriki akó bügür kyabe ne kla amiógrrü Amorr pamkolpamdógab, errkya marüne, a marü zonaretalab ma koke.”

48:3 Bwób Zitül 28:13-14

48:7 Bwób Zitül 35:16-19

48:20 Ibrru 11:21