7
Kolpam Zaz Bain-gu
(Luk 6:37-38, 41-42)
“Ngibürr kolpam zaz bain-gu, igósüm yabü ta God sab koke zaz nirre. Zitülkus módóga, God ta sab yabü dadanzan zaz nirre, e ngibürr pamkolpamzan zaz baindakla. Ma ne atanin klame atanindóla, ene klame marü sab ngibürra mütanirre. Mak 4:24 Ia ma moba zonaretan ilküpdü püip iade ngakandóla? A marü moba ilküpdü ne nugup poko-e, ma wa koke iade asendóla? Ia ma kubó moba zonaretódó igó iade bóktono wagó, ‘Ka kya marü ilküpdü we püip urruanón,’ marü ilküpdü ne nugup poko nómade? Ma taepurrane bóktan pamla! Ma ngaen-gógópan moba ilküpdü ne nugup poko ugó irrua, da ma sab igósidi tai eseno püip arruanóm moba zonaretan ilküpdügab.
“Godón gyabi elklaza e nurr ume koke nülinane. I yabü sab syórr angónóm kena tübyalüngnüm. E yabiób wirri mani kla ta kyamülab obzek kwata koke amónane. I sab tibiób wapóre ola kena nyólnüm.* Yesu alap-alap igó poko bóktanórr wagó, “E Godón Morroal Bóktan ibüka koke amgolane, ene bóktan arrkrrum akó tórrmendó angrinüm ubi-koke nidipako.”
Yesu Godka Tóreankwata Umul Nyónónóp
(Luk 11:9-13)
“Yatolam Godón, da yabü sab nókyerre. Yamkülam, da e sab esenane. Mamtae alkólam, da God sab yabünkü tapakue. Zitülkus módóga, nótó nóma yatole, sab ipüde. Nótó nóma yamküle, sab esene. Mamtae nótó nóma alkóle, God sab tapakue oyankü. Ia yabü aodó igó pam asine, tóba oloma ne alom nóma bato-e, ia kubó ingülküp ekyene? 10 Ó wa ne wapim nóma bato-e, ia wa kubó büdülngal ekyene? Koke! 11 Enana e kolae tonarr pamakla, e ma umulakla yabiób olmal morroal elklaza gail. Da amkoman, yabü kwitüm Aba sab igósidi ibü abün morroal elklaza gail yarile, oya nidi atodako.
12 “E iazan ubi baindakla, pamkolpama yabü ne tonarr ngarkwatódó bangón kwarile, e ta ibü ene tonarr ngarkwatódó bangón kwarilo. Mosesón Gida Buk akó Prropetab Peba, ibü darrpan küp wata módóga. Luk 6:31
Yesu Nis Kwatbóka Umul Bain Yarilürr
(Luk 13:24)
13 “E suran mamtaeana barrbü, ⌊ngarkwat-koke arróldó⌋ tótókóm, zitülkus ⌊metat bólmyan urdü⌋ tótókóm, mamtae wirri taptapase. Kwat ta popadanase ola tótókóm. Abün pamkolpama barrbündasko ene mamtaedóma. 14 Ngarkwat-koke arróldó tótókóm, mamtae suranato, akó ne kwata tótókdase ola, kari müp kokease. Wata aüdana kuri eserre.
Obae Prropet
(Luk 6:43-44)
15 “E umul-umul kwarilün obae prropetódógab. Yabüka nóma togobe, tumum ngakande, wamaka amkoman ⌊sipako⌋: ibü bóktan tulmil wata morroalako. A ibü auma büb kugupidü büdül tarüka, wamaka amkoman nurr umea, nurr ume, Mórrke-mórrke módóga: wolves. Wolf wa wirri nurr umea. ibü ilklió bülión kari kokea. 16 E sab ibü tibiób tórrmen tulmildügabi nómzyetane, e nugup tibiób ngórrdügabizan bómzyatódakla. Tórez-tórez syepor zidüdügabi, pama ⌊grreip⌋ ngórr koke alküle. Tangel opopordógabi pamkolpama ⌊pig⌋ ngórr koke alküle. 17 Da módóga: morroal nugupa wata morroal küp bapónda. Kolae nugupa wata kolae küp bapónda. 18 Morroal nugup gaodó kokea kolae küp bapónóm. Kolae nugup ta gaodó kokea morroal küp bapónóm. 19 Morroal küp koke ne nugupa bapóndako, ibü singgalgórre da urdü yamserre. 20 Da ene inzana, e sab ene pam tibiób tórrmen tulmildügabi nómzyetane.
Ka Marübóka Umul-kókla
(Luk 13:25-27)
21 “Ngibürra kürü nidi karrasirrdako wagó, ‘⌊Lod⌋, Lod!’ sab Godón Kingzan Balngomóldó koke barrbüne. Wata sab idi barrbüne, kürü kwitüm Aban ubi nidi tómbapóndako. 22 Ene Godón Kot Ngürr sab nóma semrróne, abün pamkolpama sab ugón kürüka bóktanórre wagó, ‘Lod! Lod! Gyaurka, ki ta marü ngidü Godón bóktan büdrrat kwarilnürrü, akó ki ta kolae samu pamkolpamdógab aman kwarilnürrü, akó ki ta aüd ⌊arüng tonarr⌋ koke tómbapónónóp!’ 23 Da ka sab ibü igó nilnünümo igó, ‘Ka yabübóka umul-kókanla! Kürükagabi ugó ogob, e güblang-koke kolaean tonarr tómbapón pamkolpamakla!’ Wórr Peba 6:8
Müót Balmel Pam Nisab Alap-alap Bóktan
(Luk 6:47-49)
24 “Kürü ini bóktan ne pama arrkrruda akó tórrmendó angrinda, wa ⌊wirri gyagüpitótók⌋ pamzana, tóba müót ingülküpdü nótó elórr. 25 Ngupa timilülürr, tobarr naea blaman byamróklórr, akó wóra wirribóka sibsolürr. Müot enan selkalnóp, da kokean tupürr, zitülkus wa ingülküpdü alangórrón yarilürr.
26 “Kürü ini bóktan ne pama arrkrruda, da ama tórrmendó koke angrinda, wa gonggo pamzana, tóba müót popa nóresdó nótó elórr. 27 Ngupa timilülürr, tobarr naea blaman byamróklórr, akó wóra wirribóka sibsolürr. Ene müót selkalnóp, da we tupürr. Da amkoman kolae aup tupürr!”
28 Yesun blaman ene bóktana nóma blakónórr, pamkolpamab ngoroa gübarirr aengóp, wa ne ngarkwatódó umul nyónónóp, 29 zitülkus wa ne balngomól arüngi umul bain yarilürr, wa Mosesón gida umulbain pam nórrgrrótóp. Mak 1:22; Luk 4:32

7:2 Mak 4:24

*7:6 Yesu alap-alap igó poko bóktanórr wagó, “E Godón Morroal Bóktan ibüka koke amgolane, ene bóktan arrkrrum akó tórrmendó angrinüm ubi-koke nidipako.”

7:12 Luk 6:31

7:15 nurr ume, Mórrke-mórrke módóga: wolves. Wolf wa wirri nurr umea.

7:23 Wórr Peba 6:8

7:29 Mak 1:22; Luk 4:32