^
2 TIMOTEO
Pablo tzo'knuni'lh Timoteo
Līchihuīna'nca ixpālacata Cristo
Huan xatzey ixtropa Jesucristo
A'ntī xa'nca scuja
A'ntū nala a'xni'ca' nasputkō' quilhtamacuj
Pablo līmāmacū'lh Timoteo a'ntū ā'xmān
Pablo squi'ni'lh talakalhu'mān huan Timoteo
Saludos lā' ā'xmān līsicua'lanālīn