2
E Pöl To Soe Tavus A Kiu Neꞌ To Nok Voh Manuh Tesaronaëkaꞌ
Kën kea me ra kën vamen, eöm to nat koman e nem pa kiu nemöm to nok voh pa ö nemöm to vavih voh nös manem peöm, to hikta se ro akuk non. Po vamomoaan nemöm to kehkeh nö nem nös peöm manem Tesaronaëkaꞌ. Emöm to teꞌ nem manih pa vöön vëh Filipaë, pamöm taum o kamis nën. A napan va pa vöön pamëh to hinën kamöm. Ivëh, köm nat e nem, a nap peo rakah to heꞌ tonun ka möm, pare vapikpiuk a möm. Ivëhkëk, e Sosoenën pea to vaꞌaus e non pemöm. Kemöm sun vakis e nem pa vatvus a Soe Vih peꞌ manih peöm. A hin pemöm manih peöm pa vaman e Ieesuꞌ to hikta teꞌ non pan o piuk. Emöm to hikta kokoaan nem a ma kokoman pemöm manih peöm, keꞌ, emöm to kehkeh piuk ka no neöm. Ahik. E Sosoenën to punöꞌ voh en pemöm. Ko vaman e non pemöm, pareꞌ heꞌ en pemöm pa kiu va pa vatvus a Soe Vih. Ko poen nemöm to vavaato nem, emöm to hikta iu nem a vamanman a napan, pan ee se vaeö in a kiu pemöm. Ivëhkëk, e Sosoenën koman to kiiki non a ma kokoman pemöm, ivëh, nemöm koman to iu suk nem eah, se vaeö in a kiu pemöm. Eöm to nat e nem, emöm to hikta iu panih nem a ma kokoman peöm, pa ö nemöm se nok ta ma soe vihvih, marën a rëh a ma teꞌ kokoman peöm. E Sosoenën to nat e non pa tah pamëh, a man. Emöm me to hikta se koaan ka non neöm po kokoman pemöm, suk emöm to hikta teꞌ me nem a taateꞌ amun. Pamöm hikta se vamanman a no neöm, ko öt këh a neöm a ma moniꞌ peöm. Emöm to hikta kehkeh kon nem to ëhnan apuh manih peöm, me ro upöm teꞌ. Oman, emöm to teꞌ e nem o aposol pe Kristo, ivëh, kemöm se keh iu voh nem, emöm to antoen e nem pa soe ka neöm, köm vaꞌaus voh em pemöm. Ivëhkëk, o poen nemöm to teꞌ vaꞌpeh me voh a no neöm, emöm to teꞌ me nem a taateꞌ tö vamanih pe köövo to matop non e koaꞌ soneꞌ peꞌ. Suk ataeah, emöm to vaeö me e nem peöm, pamöm iu vi rakah e nem peöm. Emöm to kehkeh vaꞌaus e nem peöm pa Soe Vih pe Sosoenën, pareꞌ hikta teꞌ non pan, eꞌ a soe varoe ko pamëh, emöm to vamatop me e nem pa mët, marën a vaꞌaus a neöm. Suk ataeah, eöm to tavus em a ma meh teꞌ pemöm, pa ö nemöm to iu va nem.
Kën kea me ra kën vamen, eöꞌ to nat e noꞌ peöm to kokoman hah e nem pa ma kiu hivaꞌ, me a ma teꞌ a vöꞌparean nemöm to nonok voh nem manih topnineöm. Emöm to kiu vëhvaꞌ rakah e nem manih peöm pa vavaasis a neöm a Soe Vih pe Sosoenën, pa ma popoen, me pa ma potan. Emöm to hikta antoen nem a heꞌ punis a neöm pa matop a möm pa taëën.
10 Eöm to nat e nem, e Sosoenën me to nat vahik voh en pa taateꞌ nemöm to nok voh manih peöm, a napan varih to vaman voh e Ieesuꞌ Kristo. Emöm to nok voh a ma taateꞌ totoopin varih, to teꞌ vih ne manih pa matan e Sosoenën, pamöm hikta nok ta hat. 11 Eöm to inan e nem, pa ö nemöm to matop va ka no neöm, vamanih pa ö ne taman to matop va non a ma koaꞌ peꞌ. 12 Emöm to vavaasis a no neöm a soe vaꞌih, marën a kunkuin a ma kokoman peöm. Pamöm vakikis a neöm pa soe pemöm pan, eöm se suk vakis rakah a taateꞌ vih to onöt non a taateꞌ pe Sosoenën. E Sosoenën to vaoe voh a neöm, pan eöm se hop manih pa Matop Vih peꞌ, ko kon a ö ihihoꞌ vih, kuru me amot manuh pa vöön va kin.
A Ta Tesaronaëkaꞌ To Vaman Vakis Rakah, Ee Pare Teꞌ Ee Pa Ma Punis
13 Ka meh tah ivëh, emöm to sosoe vavihvih tamoaan ke nem na e Sosoenën, suk eöm to kon a soe peꞌ, nöm to tënan manih pemöm. A soe pamëh nöm to hikta kon va in eah manih pa soe pa teꞌ. Ahik. Eöm to kon va em peꞌ manih pa soe koman pe Sosoenën. Ka soe pamëh eꞌ a soe koman peꞌ to kiu non manih pa ma kokoman peöm, a napan varih to vaman voh e Sosoenën. 14 Kën kea, me ra kën vamen, eöm to tavus vatoe me voh em pa ma kum teꞌ varih to vaman voh e Sosoenën, pare teꞌ ne manih pa muhin vëh, Jiutiaꞌ. A napan poë varih to vatös me voh ee pe Ieesuꞌ Kristo. Ka ma punis nöm to taum, ee a ma punis no a napan koman va pa muhin peöm to heꞌ a neöm. Ka ma punis poë varih to vatoe akuk va e ne manih, pa ma teꞌ punis no a nap kiu pe Sosoenën to taum me voh manih pa koreero Jiuꞌ. 15 O Jiuꞌ, ee a napan poë varih, to ip vamët voh e Sunön pea Ieesuꞌ Kristo, me ro teꞌ vanënën soe, pare veo vavah ka möm pan emöm se këh a muhin pee, suk ataeah, e Sosoenën to hikta vaeö me non raoe. Ee to rës me e ne po upöm teꞌ. 16 Pare pupunöꞌ rakah e ne pa soepip a möm pa vavaasis a soe pe Ieesuꞌ Kristo, manih po teꞌ varih to hikta teꞌ ne pan ee ro Jiuꞌ. Suk ataeah, ee to hikta iu ne a ö ne Sosoenën se kon hah a napan poë varih. Ee to nonok va ne manih, ivëh, no a ma hat pee se tatavus vapeo suk ne pa ma poen kurus, ko onöt non po poen no heve pe Sosoenën se taum raoe.
E Pöl To Iu Ep Hah Non A Ta Tesaronaëkaꞌ
17 Kën kea me ra kën vamen, a napan to nok voh a ra, ka vakëh ee pa ma siꞌ poen. Kemöm haraꞌ rakah va nem manih pa ö no e voe to teꞌ ke non a ma koaꞌ peꞌ pa ma siꞌ poen. Emöm to hikta ep hah ka neöm. Ivëhkëk, o kokoman pemöm to teꞌ avoeꞌ e non manih peöm. Ivëh, kemöm eh rakah e nem pa taum këh ta hanan, nemöm se koe ke nös pa ep a neöm. Suk emöm to iu vi rakah e nem peöm. 18 Emöm to iu itoeꞌ rakah e nem pa nö nös peöm. Keöꞌ koman e Pöl to pupunöꞌ vakis tamoaan rakah e noꞌ pa ep këh ta hanan, nöꞌ se koe nös, paröꞌ ep a neöm. Ivëhkëk, e susun po oraꞌ hat to susunpip e non pemöm pa nö nös peöm. 19 O poen ne Sunön pea Ieesuꞌ Kristo se hah maꞌ, kataeah se nok a ra ka sun vakis me o vaeö manih pa mataneah? Emöm se kon ataeah to vataare non, a ö nemöm to nonok nem a ma kiu vih poë varih? Emöm se vaeö varoe suk a no neöm a napan va Tesaronaëkaꞌ. 20 Oman rakah, eöm o maaka pemöm. Ke eöm koman to vavaeö a no möm sih.