3
E Pöl To Vanö E Timotiꞌ Manuh Pa Vöön Va Tesaronaëkaꞌ, Marën A Vakikis O Vaman Pa Napan Va Pa Vöön Pamëh
Emöm to pah kokoman vörep e nem peöm, pamöm hikta onöt nem a anoeh varë. Emöm koman to nok em po kokoman, pan eꞌ to vih non pemöm poꞌ Saëlas se teꞌ nem manih pa vöön vëh Atëns. Emöm to vanö ka nös neöm e kea pea Timotiꞌ. Suk eꞌ a teꞌ pamëh to kiu vaꞌpeh me a no möm. Kemöm nonok nem a kiu pe Sosoenën. Eꞌ me se vavaꞌaus a no möm pa vatvus a Soe Vih to soe suk non e Kristo. Emöm to vanö nös eah, marën a vakikis me a vaꞌaus o vaman peöm. Peꞌ to hat non pa ö no a punis me kamis vëh, nöm to tataum nem tomeꞌ nok a neöm ka ma upöm peöm kokoman vatëh e ne pa ma tah poë varih. Eöm koman to nat e nem, pea se taum a ma vu punis poë varih. Ko poen nemöm to teꞌ me voh a no neöm, emöm to soe vanat voh em peöm pan, ea kurus se taum ee pa ma vu kamis to teꞌ va ne manih. Eöm to nat e nem, kuru vaꞌih no a ma kamis poë varih to tavus vateeraꞌ ee manih pea. Eꞌ a pusun in a ö nöꞌ to hikta se anoeh varë suk noꞌ. Ivëh, nöꞌ to vanö suk nös e Timotiꞌ manem peöm, pan eꞌ se inan po vaman peöm, pareꞌ soe vanat hah a maꞌ neoꞌ. Peöꞌ to nanaöp noꞌ pan, e susun po oraꞌ hat tomeꞌ punöꞌ a neöm, köm vaman eah, ka ma kiu kurus nemöm to nok manih peöm, ro akuk ee.
E Pöl To Soe Vavihvih E Sosoenën, Suk E Timotiꞌ To Soe Vanat Poan A Vih Pa Napan Va Tesaronaëkaꞌ
Ivëhkëk, e Timotiꞌ to taneꞌ hah maꞌ manem peöm, ka kuru vaꞌih, neꞌ to tavus en maꞌ pemöm, pareꞌ teꞌ taneꞌ hah maꞌ a soe vih manih peöm, pareꞌ vatvus kamöm, pareꞌ soe pan, eöm to öt vakis avoeꞌ rakah e nem po vaman peöm me a taateꞌ iu teꞌ. E Timotiꞌ me to soe kamöm pan, a ma tamoaan nöm to kokoman a no möm, paröm kehkeh ep a no möm. Vamanih pa ö nemöm to kehkeh ep me va ka no neöm. Ivëh, kën kea, me ra kën vamen, emöm to pënton em, peöm to vaman vakis rakah e nem. Eꞌ a tah pamëh to vakikis rakah en po kokoman pemöm manih pa ma punis, me a ma kamis varih nemöm to teꞌteꞌ nem. O toꞌtoꞌ pemöm se puh rakah po vaeö pa ö nemöm se nat ka no neöm to sun vakis nem po vaman peöm, paröm vatös me nem e Sunön. Emöm to teꞌ rakah me nem o vaeö apuh manih pa matan e Sosoenën pea, suk eöm. Emöm to hikta onöt nem a soe vavihvih va antoen eah, suk a ma vaeö varih nemöm to haraꞌ nem. 10 A ma potan kurus, me a ma popoen kurus, nemöm to hinhin nem manih pa ma kupu pemöm, pan e Sosoenën se vaonöt ka möm, kemöm nö nös ko ep ka neöm. Pamöm heꞌ a neöm a ma taneah nöm to iu nem, marën a vakikis o vaman peöm.
E Pöl To Iu Ep Hah Non A Napan Va Tesaronaëkaꞌ
11 Kuru nemöm to iu rakah nem, pan e Sosoenën e Tamaara, pen Sunön pea Ieesuꞌ Kristo se vamatop ka möm ta hanan, kemöm nö nös manem peöm. 12 Emöm to iu nem e Sunön pea Ieesuꞌ Kristo se nok a taateꞌ iu teꞌ peꞌ, keꞌ pu momoaan manih peöm, ko pahan poꞌ na manuh po upöm teꞌ, me manih pa napan kurus. Ivëh, köm sih iu nem ro upöm teꞌ, vamanih pa ö nemöm to iu vavoh ka no neöm. 13 Manih pa taateꞌ pamëh ne Sosoenën to vakikis en pa ma kokoman peöm. Ko poen ne Sunön pea Ieesuꞌ Kristo se hah me maꞌ a nap vivihan peꞌ, eꞌ se ep a neöm o vivihan, no a ma taateꞌ peöm to totoopin, ka hikta hat to teꞌ non manih peöm pa matan e Sosoenën, e Tamaara.