4
Ea Se Nat No Nonok No A Taateꞌ Teꞌteꞌvaasiꞌ
Kën kea, me ra kën vamen, emöm to vataare voh em peöm pa ma taateꞌ ne eöm se suksuk nem, paröm vavatet nem o iu pe Sosoenën. Eöm to vatet vahik voh em pa ma taateꞌ poë varih. Ivëhkëk kuru, emöm to ihi e nem peöm, pamöm kehkeh vaeh nem a ma kokoman peöm manih pa ëhnan e Sunön pea Ieesuꞌ. Ivëh, köm se makat rakah nem pa nok vavih a ma taateꞌ poë varih. Eöm to nat vahik voh em pa ma moeh tah kurus, nemöm to soe voh ka neöm a nok, manih po kikis pe Sunön pea Ieesuꞌ Kristo. O iu pe Sosoenën manih peöm to teꞌ va non manih pan, eöm se heꞌ a ma toꞌtoꞌ peöm manih peꞌ. Paröm tavus o teꞌ vivihan, ko vaniu këh a taateꞌ rëhrëh, me a taateꞌ teꞌteꞌvaasiꞌ. Eꞌ to iu non a ma papaeh peöm se vaasis vavih a matop a taateꞌ vaen. Ko vatet a taateꞌ vivihan va po vaen manih pa sionineöm, me eöm se vavatet nem a ma taateꞌ vih. Peꞌ to hat non pa ö no a ma kokoman, me a ma iu hat poë varih se rëh koe va ka neöm manuh pa nok a taateꞌ rëhrëh, vamanih pa ö no teꞌ varih to hikta nat ne pe Sosoenën to nonok va ne sih. Eöm me, se koe a nok o pöh vu taateꞌ hat pamëh manih pa kën kea, me ma vameneöm varih, a napan pe Kristo, paröm piuk raoe ko nok em pa taateꞌ hat pamëh manih pee. Moaan voh nemöm to soe vakis rakah ke voh em peöm pan, e Sunön se vakmis rakah en pa napan varih, to nonok ne a ma taateꞌ hat to matan va ne nën. E Sosoenën to vaoe voh a ra, pan ea se teꞌ vivihan no, para vavatet no a taateꞌ vih. Pareꞌ hikta iu a rora se teꞌ no pa taateꞌ hat. Ivëh, ka ta pah teꞌ se keh pënton varo o vavaasis peöꞌ, eꞌ a teꞌ pamëh to hikta pënton varo varoe non o vavaasis peöꞌ. Ahik. Eꞌ to pënton varo me en po teꞌ vavaasis pe Sosoenën. O vavaasis pamëh to hikta teꞌ non pan o vavaasis pa teꞌ. Ahik. E Sosoenën koman, eꞌ a Teꞌ pamëh to heꞌ me en pea pa Tuvuh Vasioꞌ peꞌ.
A hikta tah hah söꞌ kiun suk ka nös neöm, ta soe va pa taateꞌ iu teꞌ peöm manih po upöm peöm. Suk ataeah, e Sosoenën to soe vahik ke voh en peöm, pa taateꞌ iu o upöm peöm. 10 Oman, eöm to heꞌ voh em pa ma iu peöm manih pa ma kea varih to teꞌ me ne o vaman manih pa muhin vëh Mësadoniaꞌ. Ivëhkëk, kën kea me ra kën vamen, emöm to hinhin vakis avoeꞌ e nem peöm pa vakikis a ma kokoman peöm, pan eöm se vataare oah rakah a taateꞌ iu teꞌ peöm manih pa napan poë varih.
11 Eöm se kiu vëhvaꞌ rakah pa nok a ihoꞌ vih vakamöꞌ peöm. Eöm se kiu pa ma koreneöm, paröm nok a ma kiu koman peöm, marën a vaꞌaus koman hah ëm. Vamanih pa ö nemöm to soe vavoh ka neöm. 12 Eöm se keh nonok va nem nën, eöm hikta antoen nem a kökööt ta pah tah. Ivëh, ka napan varih to hikta teꞌ me ne o vaman, ee se ta e ne peöm. Köm hikta antoen nem a han hah manih po upöm teꞌ, pa ma taneah nöm to iu nem.
E Sunön Se Hah Maꞌ, Pareꞌ Ununun A Ra
13 Kën kea me ra kën vamen, emöm to iu nem a ö nöm se nat vavih pataeah se tavus amot manih pa napan pe Kristo varih to mët voh ee. Ivëh, keꞌ hat non peöm tomeꞌ tamak vamanih po teꞌ varih to hikta teꞌ ne to vaman manih pe Sosoenën. Pare hikta teꞌ vamatop anoeh ne a sun taneꞌ hah pea manih po vapeepe. 14 Ea to vaman no e Ieesuꞌ to mët voh en, pareꞌ sun taneꞌ hah en pa nap mët. Ivëh, ka nat e no po kikis pe Ieesuꞌ ne Sosoenën se kuin hah en po teꞌ pe Kristo varih to mët voh ee. Kee pët hah me ee maꞌ peꞌ.
15 Emöm se soe va ka neöm manih pa soe pe Sunön. O poen ne Sunön se hah maꞌ, ke ea a napan varih to teꞌ toꞌtoꞌ no manih po oeh, ea to hikta onöt no a vovoh ke ra napan varih to mët momoaan voh. 16 E Sunön se to vakis rakah en maꞌ, ke susun po ankeroꞌ se vakoko maꞌ, ka suvin pe Sosoenën tanih en maꞌ, ke Sunön kunah këh en maꞌ pa vöön va kin, Ka nap mët varih to vaman ne e Ieesuꞌ. Ee a napan poë varih se kon o toꞌtoꞌ, pare sun momoaan hah ee. 17 Manih po poen pamëh ne ea varih a napan to teꞌ toꞌtoꞌ avoeꞌ no, e Sunön se ununun a ra, pareꞌ me peah vaꞌpeh en pea manuh akis me ra napan varih to mët voh ee. Ka vatatan me ee pe Sunön, para teꞌ vaꞌpeh tamoaan me e no peꞌ. 18 Ivëh, köm se sun vakis, paröm vatvus ke ra ma napan pe Sosoenën a soe pamëh, ka soe pamëh sih vakikis a ma kokoman pee.