5
Ea Se Anoeh Vavih No O Poen Ne Sunön Se Hah Maꞌ
Kën kea me ra kën vamen, emöm to hikta onöt nem a kiun to kiun to soe vanat a neöm o poen, me a aoaꞌ poanheh, no a tah pamëh se tavus maꞌ. Eöm to nat vavih e nem po Poen ne Sunön se hah maꞌ manih po oeh vëh, eꞌ se vöhkak rakah a neöm. Eꞌ se nö va maꞌ manih pa ö no a teꞌ kakaveo to pön va maꞌ pa popoen. A napan se vavasoe e ne pan, “Kuru eꞌ o poen teꞌ vavih pea, na se teꞌ vakamöꞌ no.” Ivëhkëk varuꞌ rakah va ko manih, no a tah vëh se miröꞌ raoe, se tavus vëhöꞌ en pee. Keꞌ teꞌ va e non manih po kamis apuh vëh to tatavus non pe köövo to kehkeh vahuh non e koaꞌ. A napan poë varih to hikta antoen ne a vaniu këh a tah pamëh.
Ivëhkëk, kën kea me ra kën vamen, eöm to hikta teꞌ nem pa popoen. Ivëh, no Poen hah pe Sunön to hikta se vatoksean suk a no neöm, köm töhkak va em manih pa ö no a teꞌ to ep in a teꞌ kakaveo to nö maꞌ. Eöm kurus rakah a napan va po maaka me pa potan. Ea to hikta teꞌ no pan, ea a napan va pa popoen. Ivëh, ka se nat no teꞌ va nö manih po upöm teꞌ varih to koroh ne sih. Ivëhpëhkëk, ea se teꞌ vamatop tamoaan no, para opoep no, ko teꞌ me no o kokoman maaka. Ea to nat vavih e no pa napan varih to koroh ne sih, ee to koroh ne sih pa popoen. Ko teꞌ varih to kakaak ne sih, ee to kakaak ne sih pa popoen. Ivëhkëk, ea a napan va pa potan. Ea se teꞌ natsean no, para matop hah a no. Ea se kon rakah a taateꞌ vaman, me a taateꞌ iu teꞌ, kee teꞌ va ne manih po këproꞌ to sunpip a rora, ko matop e ne pea. Ea me se kon a taateꞌ anoeh vamanih pa ö ne Sosoenën to kon hah voh en pea këh a hat. Ka taateꞌ pe Sosoenën pamëh, se teꞌ va non manih po uvan eh vavapus me, ne ea to uvan no. E Sosoenën to hikta kon voh a ra marën a vakmis a ra. Ahik. Eꞌ to kon koe hah voh a ra manih pa mët pe Ieesuꞌ Kristo. 10 Suk ataeah, e Ieesuꞌ to mët voh, marën a vaꞌaus a ra. Ivëh, ka se pët teꞌ vaꞌpeh me no eah po poen na to teꞌ toꞌtoꞌ no, keꞌ, ea se mët, po poen neꞌ se hah maꞌ. 11 Ivëh, ke eöm papaeh se heꞌ a ma soe vih, marën a vakikis a ma meh peöm. Vamanih pa ö nöm to nonok va nem manih kuru.
E Sosoenën To Antoen E Non Pa Vaꞌaus A Napan Pe Kristo, Kee Kon A Ma Taateꞌ Vih Oah
12 Kën kea me ra kën vamen, kuru nemöm to ihi e nem peöm pan, eöm se ta nem a napan varih to kiu ne topnineöm. Kee vovoh ka neöm manuh pe Sunön, ko vavaasis a neöm pa taateꞌ pa napan to vaman ne e Kristo. 13 Eöm se ta nem raoe, ko kë nem a ëhnëëre manih pa taateꞌ iu peöm, suk a ma kiu nee to nonok ne. Paröm vapöh kokoman nem topnineöm.
14 Kën kea me ra kën vamen, emöm to ihi e nem peöm pan, eöm se soe vanatsean ke ro teꞌ varih o karauh. Paröm kunkuin o kokoman po teꞌ varih o nanaöp. Ko vaꞌaus o teꞌ varih o sunë. Paröm kunah, ko teꞌ me nem a taateꞌ tö manih pa napan kurus.
15 Eöm se teꞌ vamatop nem, paröm nat va nem manih pan, eꞌ to hikta vih non pa piun a hat no a meh teꞌ to nok manih peöm. Ivëhkëk, eöm se sun vakis nem pa nok ataeah to vih non po epep po upöm peöm, me a napan kurus.
16 Eöm se teꞌ vaeö tamoaan nem, 17 paröm hinhin tamoaan nem pa ma poen kurus. 18 Ka ma taneah ro to tavus ne manih peöm, eöm se soe vavihvih ke na e Sosoenën. Ke Sosoenën koman to iu a no neöm a napan varih to vatös me voh e Ieesuꞌ Kristo, pan eöm se nonok nem a ma taateꞌ poë varih.
19 O poen no a Tuvuh Vasioꞌ se keh kuin o kokoman peöm pa nok a kiu peꞌ, eöm se nat nem sunpip a soe peꞌ. 20 Paröm nat nem pënton varo a soe vanënën. 21 Ivëhkëk, eöm se iniinan vavih pa ma soe, me a ma taateꞌ varih no o teꞌ vanënën soe to soe ka neöm. Paröm öt vakis a soe me a ma taateꞌ vih varoe. 22 Ko vaniu këh nem a ma vu taateꞌ hat.
23 Eöꞌ to hinhin noꞌ e Sosoenën koman, pan eꞌ se heꞌ a neöm a taateꞌ moomo peꞌ. Eꞌ to nok a neöm, köm heꞌ kurus em pa ma toꞌtoꞌ peöm manih peꞌ, ko tavus em o teꞌ vivihan. Eꞌ me se matop vavih e non pa tuvuh peöm, me o apen, me a ma sionineöm no ahikta hat to teꞌ ne manih pee. Kee teꞌ vavih e ne, ko antoen po Poen ne Sunön pea Ieesuꞌ Kristo se hah maꞌ. 24 Eöm se vaman rakah nem a teꞌ vëh to vaoe voh a neöm, ivëh, e Sosoenën. Eꞌ se nok ken peöm pa ma moeh tah kurus, kee tavus ee manih peöm. Suk eꞌ to vavatet non a soe man peꞌ.
25 Kën kea me ra kën vamen, eöm se hinhin vaꞌaus a no maꞌ möm.
26 Manih pa taateꞌ pea a napan pe Sosoenën, a ma papaeh peöm se heꞌ a soe vavihvih vivihan peꞌ manih pa ma upöm peöm, pa ö nöm to vatötönun.
27 Eöꞌ to soe vakis rakah ka neöm, manih pa ëhnan e Sunön pea, Ieesuꞌ Kristo, eöm se ëhëh rakah nem o kiun vaꞌih manih po teꞌ kurus varih to teꞌ me ne o vaman.
28 Eöꞌ to hinhin noꞌ pan, o ururuan pe Sunön pea Ieesuꞌ Kristo se teꞌ tamoaan me a no neöm.