13
E Sosoenën E Tamaara
Eöm se iu nem a ma meh upöm teꞌ vamanih pa ma kea peöm. A ma paeh sipuura to vaoe voh ne a ma teꞌ va pa ma meh muhin pa ma iuun pee, ko hikta nat va i ne raoe manih pan, eꞌe o ankeroꞌ. Ivëh, köm se vaoe nem a ma teꞌ va pa ma meh muhin manih pa ma koman iuun peöm. Eöm se nat nem o teꞌ varih to teꞌ ne pa iuun nohnoh, vamanih peöm to teꞌ vaꞌpeh me e nem pee. Eöm se nat nem o teꞌ varih no o vakihat pee to nok vahat voh raoe, vamanih peöm to kamis vaꞌpeh me e nem pee.
O vaen peöm se teꞌ totoopin non, ke voe me köövo se matop vavih ne o vaen pee pon. E Sosoenën se kiiki a ma taateꞌ hat po teꞌ varih to teꞌ ne pa taateꞌ rëhrëh. Eöm se koe a iu vörep a moniꞌ, paröm teꞌ vaeö me nem a ma tah nöm to öt nem. Suk e Sosoenën to soe pan,
“Eöꞌ hikta se këh rakah noꞌ oah, ko anoe a oah.” Lo 31:6
Ea to onöt e no pa vaman a soe to teꞌ non koman o Puk Vapenpen to soe non pan,
“E Sunön to vaꞌaus a non neoꞌ,
ivëh, köꞌ hikta se naöp noꞌ ta tah no a teꞌ se nok manih peöꞌ.” Sng 118:6
Eöm se nat nem a ö no a ma teꞌ to vovoh voh ka no neöm, to vavaasis voh ne a soe pe Sosoenën, paröm koman nem a ö nee to teꞌ vavih vavoh nee. Ko suk a ö nee to vaman vavoh ne. E Ieesuꞌ Kristo to vatoe e non nopoen, kuru, me eꞌ se teꞌ tamoaan e non.
Eöm se nat nem pënton a ma meh vavaasis to teꞌ ke ne. Eꞌ to vih rakah pa ma komaara se kon taneꞌ varoe o kikis manih po ururuan pe Sosoenën. A ma komaara hikta se vatet non a taateꞌ va pa ëën a taëën supon, suk a taateꞌ pamëh tomaꞌ rëh ke këh a ra o vaman, ka hikta onöt no a kon vaꞌaus nën. 10 A napan varih o teꞌ ësës heꞌ po Jiuꞌ to vavatet avoeꞌ e ne po vatompoan vamoaan, marën a vasunön e Sosoenën, to hikta onöt ne a kon o vaꞌaus ne Ieesuꞌ to heꞌ a ra pa mët peꞌ.* [... to hikta onöt ne a kon o vaꞌaus ne Ieesuꞌ to heꞌ a ra pa mët peꞌ.] A napan to iu vatet varoe ne o vatompoan vamoaan pa tavus o teꞌ totoopin pa matan e Sosoenën, ee me to hikta onöt ne a kon o vaꞌaus manih pe Kristo. Suk ee to koe ee po heꞌ vëh, pa ö ne Kristo to mët pa kon hah këh raoe a hat pee.
11 A teꞌ Susun po Teꞌ Ësës Heꞌ to teꞌteꞌ ho voh non o eraꞌ va pa vönaꞌ manuh pa ö vasioꞌ to vëknöm ro non a ma hat pa napan to se hik. Ivëhkëk, a sionin o vönaꞌ nee to ësës voh ne manuh sinten a vöön. 12 Keꞌ teꞌ akuk va kov e non pa ö ne Ieesuꞌ to mët voh en maꞌ sinten a vöön, pa vahik a ma hat pa napan po eraꞌ peꞌ. [... pa vahik a ma hat pa napan po eraꞌ peꞌ.] O eraꞌ po vönaꞌ, eꞌ o vëknöm varoe va pa ö no a ma taateꞌ hat se hik. Ivëhkëk, o eraꞌ vëh pe Kristo to teꞌ oah voh e non po vëknöm, o eraꞌ peꞌ to vahik rakah voh en pa ma hat pa napan. 13 Ivëh, ka se nö ee po vakum pe Ieesuꞌ, ko teꞌ vaꞌpeh me no raoe, ko poet vaꞌpeh me eah pa ö neꞌ to mët vavoh. Po poen ne Ieesuꞌ to mët sinten a vöön Jerusalëm, a ma napan to vöknah a ëhnaneah, suk ee to koman ne pan, a teꞌ no a nap vëvënsun to ip vamët sinten a vöön, to nok a taateꞌ hat. Ivëh, ka se poet vaꞌpeh me e Ieesuꞌ, suk ea to kon vaꞌaus pa mët peꞌ. 14 Ee se koe a vatet o vatompoan vamoaan ko vaman varoe no e Ieesuꞌ, suk ataeah, manih po oeh eꞌ hikta teꞌ non pan, eꞌ a ö teꞌteꞌ tamoaan pea. Ivëh, ka se ep amot a vöön teꞌteꞌ tamoaan vöh a vöön va kin.
15 Ivëh, ka se heꞌ vaeö koe no na e Sosoenën manih pe Ieesuꞌ pa ma vaëhëh, na to vaëhëh no na manuh pe Sosoenën. 16 Ea se koe a anoe a nok a taateꞌ vih, me a taateꞌ ururuan, me a taateꞌ vavaꞌaus a ma meh teꞌ pea, suk a ma taateꞌ vaꞌaus, me a ma taateꞌ vih poë varih to heꞌ vaeö ne e Sosoenën.
17 Eöm se vatet nem a ma teꞌ to susun ka no neöm, paröm tënan nem raoe. Suk ee to matop a no neöm, ko toꞌtoꞌ peöm teꞌ totoopin non. Amot ee se heꞌ e Sosoenën o vahutët va pa ma vaꞌaus nee to nok, köm se keh tënan nem raoe, ee se teꞌ me ne o vaeö, pare nok vavih a kiu pee. Ee tomeꞌ nonok me ne o tamak ko hikta se vaꞌaus a no neöm.
18 Eöm se hinhin vatëh ka no möm o teꞌ susun peöm, suk a ma kupu pemöm to haraꞌ vavih e ne ko teꞌ maaka e ne, kemöm iu nok tamoaan e nem pa taateꞌ totoopin. 19 Eöꞌ to hinhin vakis a noꞌ neöm kurus se hinhin nem e Sosoenën, keꞌ se vanö vëhöꞌ hah maꞌ neoꞌ manem peöm.
O Hin Va Pa Vih
20 E Sosoenën to vatoꞌ hah e Ieesuꞌ, ka manih po eraꞌ peꞌ, eꞌ to nok o vatompoan voon teꞌteꞌ tamoaan topniira, me e Sosoenën. Ivëh, keꞌ teꞌ non a teꞌ Sunön to matop a rora vamanih pa teꞌ mamatop sipsip. 21 Ivëh, köꞌ hinhin suk a noꞌ neöm pan, e Sosoenën a kamöꞌ se heꞌ a neöm a ma tah vihvih nöm to iu nem, marën ö nöm se vatet o iu peꞌ. Ka manih pe Sosoenën, ea se heꞌ vaeö koe no eah manih pe Ieesuꞌ Kristo. Ke Kristo, na se kë no a ëhnaneah pa ma tamoaan. Oman!
22 Ivëh, kën kea, eöꞌ to hi vakis a neöm pa tënan, ko teꞌ me nem o kokoman tö, suk a soe vëh nöꞌ to kiun nös se vaeh o vaman peöm, eꞌ hikta teꞌ rë non. 23 Eöꞌ to iu noꞌ neöm se nat nem pan, e kea pea Timotiꞌ to tavus këh en pa iuun nohnoh. E Timotiꞌ se keh nö vëvëhöꞌ en maꞌ, kemöm poꞌ nö em nös pa ep a neöm.
24 Eöm se heꞌ a soe vavihvih pemöm manih po teꞌ to susun ka ne neöm, me manih pa ma napan pe Sosoenën. A ma kën kea varih pa muhin va Italiꞌ to vanö nös a soe vavihvih pee manih peöm.
25 Eöꞌ to hinhin suk a noꞌ neöm pan, o ururuan pe Sosoenën se teꞌ vaꞌpeh me a non neöm kurus.

*13:10: [... to hikta onöt ne a kon o vaꞌaus ne Ieesuꞌ to heꞌ a ra pa mët peꞌ.] A napan to iu vatet varoe ne o vatompoan vamoaan pa tavus o teꞌ totoopin pa matan e Sosoenën, ee me to hikta onöt ne a kon o vaꞌaus manih pe Kristo. Suk ee to koe ee po heꞌ vëh, pa ö ne Kristo to mët pa kon hah këh raoe a hat pee.

13:12: [... pa vahik a ma hat pa napan po eraꞌ peꞌ.] O eraꞌ po vönaꞌ, eꞌ o vëknöm varoe va pa ö no a ma taateꞌ hat se hik. Ivëhkëk, o eraꞌ vëh pe Kristo to teꞌ oah voh e non po vëknöm, o eraꞌ peꞌ to vahik rakah voh en pa ma hat pa napan.

13:13: Po poen ne Ieesuꞌ to mët sinten a vöön Jerusalëm, a ma napan to vöknah a ëhnaneah, suk ee to koman ne pan, a teꞌ no a nap vëvënsun to ip vamët sinten a vöön, to nok a taateꞌ hat. Ivëh, ka se poet vaꞌpeh me e Ieesuꞌ, suk ea to kon vaꞌaus pa mët peꞌ.