PRIMERA EPÍSTOLA UNIVERSAL DE SAN JUAN APÓSTOL
1
La palabra de vida
Hué dan ni̱ ga̱taj snanꞌanj aninꞌ únj nuguanꞌ nan rian ni é re̱ꞌ xiꞌí tsínj gane asi̱j gaxi̱ꞌi daranꞌanj. Ni̱ hua gunun aninꞌ únj si gaꞌmi sij. Ni̱ hua guiniꞌi aninꞌ únj nga̱ rian aninꞌ únj nej. Ni̱ hua guiniꞌyaj sa̱ꞌ aninꞌ únj da̱j hua manꞌan sij nej. Ni̱ hua ganun raꞌa aninꞌ únj sij nej. Ni̱ tsínj daj gaꞌmi nuguanꞌ gunúnꞌ. Ni̱ nuguanꞌ daj ꞌyaj si ga̱ ni̱ꞌnaꞌ néꞌ gui̱man néꞌ ni̱ganj ni̱nꞌ nga̱ Yanꞌanj anj. Ni̱ hua gurugüiꞌ tsínj ꞌyaj si hua ni̱ꞌnoꞌ daj. Ni̱ hua guiniꞌi aninꞌ únj sij. Ni̱ gahuin aninꞌ únj tsínj nataꞌ rian ni ngüi̱ xiꞌí manꞌan sij. Ni̱ nataꞌ aninꞌ únj rian ni é re̱ꞌ xiꞌí tsínj ꞌyaj si hua ni̱ꞌnoꞌ ni̱ganj ni̱nꞌ anj. Ni̱ asi̱j ná gane sij nga̱ Yanꞌanj huin chrej néꞌ. Sani̱ gaꞌna̱ꞌ sij gane sij nga̱ néꞌ. Hué dan ni̱ nataꞌ aninꞌ únj rian ni é re̱ꞌ xiꞌí si guiniꞌi aninꞌ únj nga̱ si gunun aninꞌ únj. Hué daj ꞌyaj aninꞌ únj sisi̱ ga̱ꞌue gui̱nicaj dugüiꞌ ni é re̱ꞌ nga̱ aninꞌ únj. Ni̱ xa̱ngaꞌ yya nicaj dugüiꞌ néꞌ nga̱ chrej néꞌ, ni̱ nga̱ daꞌníj sij huin Jesucristo nej aj. Ni̱ arun aninꞌ únj ni nuguanꞌ nan aꞌníj aninꞌ únj huaj rian ni é re̱ꞌ sisi̱ ga̱ꞌue ga̱ nia̱ꞌ ni̱nꞌ ruhua ni é re̱ꞌ aj.
Dios es luz
Hué nan huin nuguanꞌ digyán Jesucristo rian aninꞌ únj. Ni̱ nataꞌ snanꞌanj aninꞌ únj nuguanꞌ nan rian ni é re̱ꞌ. Da̱j rúnꞌ hua ꞌngo̱ yanꞌa̱n xigui̱n, ni̱ daꞌngaꞌ daj hua Yanꞌanj. Ni̱ a̱ ꞌngo̱ nitaj si hua ru̱miꞌ rian nne manꞌan Yanꞌanj mánj. Ngaa ni̱ sisi̱ chéj néꞌ rian ru̱miꞌ hua ꞌyaj quij néꞌ, ni̱ aꞌmi yya̱ néꞌ ngaa ataj néꞌ sisi̱ nicaj dugüiꞌ néꞌ nga̱ Yanꞌanj anj. Ni̱ nitaj si nicoꞌ néꞌ nuguanꞌ xa̱ngaꞌ mánj. Sani̱ sisi̱ chéj néꞌ rian xigui̱n hua rúnꞌ nne Yanꞌanj rian xigui̱n hua, ngaa ni̱ manꞌan ni dugüiꞌ néꞌ nicaj dugüiꞌ. Ni̱ naꞌninꞌ tun daꞌníj sij Jesucristo daranꞌ si-ga̱quinꞌ néꞌ aj. Ni̱ sisi̱ ga̱taj néꞌ sisi̱ nitaj gaquinꞌ daꞌui néꞌ, ngaa ni̱ digyaꞌ yunꞌunj néꞌ manꞌan néꞌ. Ni̱ nitaj si nu̱n nuguanꞌ xa̱ngaꞌ niman néꞌ mánj. Sani̱ sisi̱ na̱toꞌ gaquinꞌ guiꞌyóꞌ gu̱nun Yanꞌanj, ngaa ni̱ gui̱nicaj sij ꞌngo̱ niman nico xiꞌí si-ga̱quinꞌ. Daj si hua sa̱ꞌ niman Yanꞌanj. Ni̱ hua yya niman sij nej. Ngaa ni̱ na̱ꞌninꞌ sij daranꞌ si quij hua chruhua niman néꞌ aj. 10 Ni̱ sisi̱ ga̱taj néꞌ sisi̱ nitaj gaquinꞌ guiꞌyaj néꞌ, ngaa ni̱ ꞌyaj néꞌ sisi̱ Yanꞌanj huin tsínj digyaꞌ yunꞌunj, ga̱taj néꞌ. Daj si hua gataj Yanꞌanj si daꞌui néꞌ gaquinꞌ. Ngaa ni̱ sisi̱ ga̱taj néꞌ daj, ni̱ nitaj si unun néꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj mánj.