2
Una salvación tan grande
Xiꞌí daj ni̱ hua nia̱n si gu̱nun sa̱ꞌ néꞌ nga̱ nuguanꞌ sa̱ꞌ gunun néꞌ sisi̱ si̱ nananj ga̱huin ni̱ni néꞌ rian si-chrej Yanꞌanj mánj. Ni̱ asi̱j ná ni̱ nicaj sun ni nuguanꞌ gaꞌmi ni ángel rian ni ngüi̱. Ni̱ daranꞌ ni ngüi̱ guiꞌyaj gaquinꞌ nun dagahuin ni sij rian Yanꞌanj. Ni̱ gahuin ni sij castigo. Ni̱ da̱j rúnꞌ guiꞌyaj ni sij gaquinꞌ, ni̱ hué daj guiꞌyaj Yanꞌanj castigo ni sij. Xiꞌí daj ni̱ da̱j ga̱ꞌue ga̱nani néꞌ rian castigo sisi̱ si̱ dugumi ꞌueé néꞌ nuguanꞌ sa̱ꞌ xiꞌí si ganacaj Yanꞌanj néꞌ, ruhua á re̱ꞌ níꞌ. Ni̱ hua sini nataꞌ Señor Jesucristo nuguanꞌ sa̱ꞌ daj rian ni ngüi̱. Ni̱ ni tsínj gunun nuguanꞌ sa̱ꞌ gaꞌmi Señor, ni̱ nataꞌ ni sij nuguanꞌ sa̱ꞌ daj gunun néꞌ. Ni̱ gara xina néꞌ nuguanꞌ xa̱ngaꞌ nataꞌ ni sij gunun néꞌ. Ni̱ digyán Yanꞌanj sisi̱ xa̱ngaꞌ si-nu̱guanꞌ ni sij. Daj si guiꞌyaj Yanꞌanj sisi̱ ga̱ꞌue gui̱ꞌyaj ni sij si sa̱ꞌ ꞌna̱ꞌ xataꞌ. Ni̱ ganahuin ni ngüi̱ aꞌnanꞌ, guiꞌyaj ni sij. Ni̱ gara yanꞌanj ruhua ni ngüi̱ ngaa guiniꞌi ni sij nuguanꞌ ꞌueé guiꞌyaj ni sij. Ni̱ gaꞌuiꞌ Yanꞌanj Espíritu Santo rian go̱ꞌngo ni ngüi̱ da̱j rúnꞌ garanꞌ ruhua Yanꞌanj.
El autor de la salvación
Ni̱ nun ga̱ꞌuiꞌ Yanꞌanj sisi̱ gui̱nicaj sun ni ángel rian xungüi̱ ga̱ꞌnaꞌ. Ni̱ xiꞌí xungüi̱ ga̱ꞌnaꞌ daj aꞌmi únj rian án re̱ꞌ. Ni̱ gaꞌmi ꞌngo̱ tsínj rian si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj. Ni̱ gataj síꞌ gunun Yanꞌanj:
Ni̱ u̱n sin huin ni ngüi̱ sisi̱ nanun ruhuá re̱ꞌ niꞌyáj re̱ꞌ ni sij únj.
Ni̱ u̱n sin huin, ni̱ ꞌna̱ꞌ niꞌyáj re̱ꞌ ni daꞌníj ni ngüi̱ únj.
Ni̱ guiꞌyáj re̱ꞌ sisi̱ do̱j gahuin lij ni sij rian ni ángel.
Ni̱ da̱j rúnꞌ ꞌyaj ni tsínj ngaa gutaꞌ ni sij corona chra̱ ꞌngo̱ rey, ni̱ hué daj guiꞌyáj re̱ꞌ nga̱ ni sij.
Ni̱ gahuin ꞌueé ni sij, guiꞌyáj re̱ꞌ.
Ni̱ gaꞌuíꞌ re̱ꞌ sisi̱ gui̱nicaj sun ni sij rian daranꞌ si guiꞌyaj raꞌá re̱ꞌ.
Ni̱ guiꞌyáj re̱ꞌ sisi̱ gui̱nicaj sun ni ngüi̱ rian daranꞌ rasu̱n.
Daj gataj tsínj daj gunun Yanꞌanj.
Ni̱ ngaa hué daj guiꞌyaj Yanꞌanj, ni̱ huin ruhuaj gata sisi̱ ꞌngo̱ da̱gahuin daranꞌanj si-nu̱guanꞌ ni sij. Sani̱ niꞌi néꞌ yya̱j sisi̱ achin da̱gahuin daranꞌanj rian ni sij. Sani̱ niꞌyaj néꞌ Jesús. Ni̱ guiꞌyaj Yanꞌanj sisi̱ do̱j gahuin lij Jesús rian ni ángel. Sani̱ yya̱j ni̱ gahuin ꞌueé ni̱nꞌ sij. Ni̱ gahuin achij ni̱nꞌ sij, guiꞌyaj Yanꞌanj nej. Ni̱ hué daj gahuin guiranꞌ Jesús sayun xiꞌí si gahuiꞌ síꞌ. Ni̱ guiꞌyaj Yanꞌanj sisi̱ gui̱ranꞌ Jesús sayun gahuiꞌ sij xiꞌí daranꞌ néꞌ huin ꞌngo̱ sinduj guiꞌyaj Yanꞌanj xiꞌí néꞌ.
10 Daranꞌ ni rasu̱n ni̱ güenda Yanꞌanj huin. Ni̱ huin ruhua Yanꞌanj sisi̱ daranꞌ ni daꞌni ga̱ne ꞌueé rian hua sa̱ꞌ nne Yanꞌanj. Ni̱ xiꞌí Jesucristo huin sisi̱ nacaj Yanꞌanj ni ngüi̱. Ni̱ gani ruhua Yanꞌanj sisi̱ ga̱huin sa̱ꞌ ni̱nꞌ Jesús xiꞌí sayun guiranꞌ sij. Ni̱ ganacaj Yanꞌanj néꞌ xiꞌí Jesús. 11 Ni̱ uyan hua chrej Jesús nga̱ chrej néꞌ huin néꞌ ni ngüi̱ ganahuin sa̱ꞌ rian Yanꞌanj xiꞌí Jesús. Xiꞌí daj ni̱ nitaj si na̱ꞌaj Jesús ga̱taj sij sisi̱ néꞌ huin jnánj sij nga̱ xicaꞌuij sij. 12 Ni̱ gataj Jesús:
Na̱tāj si-xugüí re̱ꞌ rian ni jnān.
Ni̱ ga̱ꞌmi saꞌāj xiꞌí re̱ꞌ scanij ni ngüi̱ nicoꞌ manꞌán re̱ꞌ huín re̱ꞌ Yanꞌanj.
Hué daj gataj Jesús rian Yanꞌanj. 13 Ni̱ gataj ru̱huaꞌ yún Jesús:
Niquīnj yuꞌuj nan nga̱ ni daꞌnī riqui Yanꞌanj riānj.
Daj gataj Jesús xiꞌí néꞌ.
14 Ni̱ huin néꞌ daꞌníj Yanꞌanj. Ni̱ hua nnee̱ cúj néꞌ nga̱ tun manꞌan néꞌ. Ni̱ hué gue̱ daj gahuin Jesucristo. Ni̱ ga nnee̱ cúj sij nga̱ tun manꞌan sij nej. Ngaa ni̱ gaꞌuej ruhua sij ga̱huiꞌ sij sisi̱ gui̱ꞌyaj gana sij rian sichre. Ni̱ sichre ꞌyaj sisi̱ ahuiꞌ néꞌ. Ni̱ ganahuij si-fuerza sichre, guiꞌyaj Jesús. 15 Hué ducuánj daj, ni̱ gahuin níꞌnij rian daranꞌ ni ngüi̱ xuꞌuiꞌ ga̱huiꞌ, guiꞌyaj Jesús. Daj si yaꞌyoj nani ruhua daranꞌ ni ngüi̱ xiꞌí si ga̱huiꞌ ni sij. 16 Ni̱ nun gaꞌna̱ꞌ Jesús chra̱cuij sij ni ángel mánj. Sani̱ gaꞌna̱ꞌ sij chra̱cuij sij néꞌ huin néꞌ ni daꞌníj Abraham huin tsínj gane asi̱j ná. 17 Xiꞌí daj ni̱ hua nia̱n si ꞌngo̱ ga̱ gue̱ Jesús da̱j rúnꞌ hua ni jnánj sij. Ngaa ni̱ gui̱sij sij ga̱huin sij ꞌngo̱ chrej huin achij rian Yanꞌanj xiꞌí néꞌ. Ni̱ ga̱ꞌue na̱huin yaco ruhua sij ni̱ꞌyaj sij néꞌ. Ni̱ ni̱ganj ꞌyaj sa̱ꞌ sij nga̱ néꞌ. Ni̱ na̱ránj sij rian si-ga̱quinꞌ ni ngüi̱. 18 Ni̱ hué manꞌan Jesús guiranꞌ sayun xiꞌí si gatsij sichre niman sij. Xiꞌí daj ni̱ gahuin nucuaj sij chra̱cuij sij ni munꞌúnꞌ ngaa atsij sichre niman néꞌ.