4
Hué dan ni̱ hua gue̱ ataj Yanꞌanj gunun néꞌ sisi̱ ga̱ꞌue ga̱tu néꞌ rian naránj ruhua Yanꞌanj. Ngaa ni̱ ga̱ cuidado go̱ꞌngo ni é re̱ꞌ nun sa̱ꞌ nun si̱ guiriꞌ ni é re̱ꞌ ga̱tu a ni é re̱ꞌ yuꞌuj da mánj. Daj si da̱j rúnꞌ gunun ni xi néꞌ nuguanꞌ sa̱ꞌ, ni̱ hué daj gunun néꞌ nuguanꞌ daj, guiꞌyaj Yanꞌanj. Sani̱ gunun yu̱n ni xi néꞌ si nun gu̱xuman ruhua ni sij nuguanꞌ daj. Sani̱ ga̱ꞌue ga̱tu néꞌ rian naránj ruhua Yanꞌanj xiꞌí si xuman ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Jesús. Ni̱ hua gaꞌmi Yanꞌanj xiꞌí ni xi néꞌ. Ni̱ gataj Yanꞌanj:
Hué dan ni̱ gaꞌman ruhuāj.
Ni̱ ꞌngo̱ gataj nicāj gunun ni sij sisi̱ si̱ gatuj ni sij rian naránj ruhuāj mánj.
Hué daj gataj Yanꞌanj xiꞌí ni sij.
Sani̱ hua guisíj ganahuij guiꞌyaj sun Yanꞌanj asi̱j ngaa guiꞌya xungüi̱ aj. Ni̱ hua ꞌngo̱ yuꞌuj gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj xiꞌí güi chij: “Naránj ruhua Yanꞌanj güi chij ngaa guisíj guiꞌyaj sun Yanꞌanj daranꞌ si-sunj.” Hué daj gataj nuguanꞌ daj. Ni̱ gataj ru̱huaꞌ yún yuꞌuj daj: “Ni̱ si̱ gatuj ni sij rian naránj ruhuāj mánj.” Daj gataj Yanꞌanj xiꞌí ni xi néꞌ.
Hué dan ni̱ achin si ga̱tu daꞌaj ni ngüi̱ rian naránj ruhua Yanꞌanj. Sani̱ nun ga̱tu ni tsínj gunun sini nuguanꞌ sa̱ꞌ daj xiꞌí si nun dagahuin ni sij si gataj nuguanꞌ daj. Hué dan ni̱ gani ru̱huaꞌ yún Yanꞌanj ꞌngo̱ güi ga̱ꞌue ga̱tu néꞌ yuꞌuj daj huin güi yya̱j. Daj si ngaa hua gachin nico yoꞌ, ni̱ guiꞌyaj Yanꞌanj sisi̱ ga̱ꞌmi tsínj gu̱ꞌnaj David nuguanꞌ hua garūnj daj. Ni̱ gataj nuguanꞌ daj:
Sisi̱ gunun yya á re̱ꞌ si aꞌmi Yanꞌanj yya̱j,
ngaa ni̱ si̱ gahuin soꞌo ni é re̱ꞌ xiꞌí nuguanꞌ da mánj.
Hué daj gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj.
Ni̱ xiꞌí si nun ga̱tu ni tsínj israelita rian naránj ruhua Yanꞌanj, guiꞌyaj tsínj gu̱ꞌnaj Josué, ngaa ni̱ aꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj xiꞌí ango güi na̱ranj ruhua néꞌ. Ngaa ni̱ niꞌi néꞌ sisi̱ ga̱ꞌue ga̱tu néꞌ rian naránj ruhua Yanꞌanj huin néꞌ ni ngüi̱ nicoꞌ Yanꞌanj xa̱ngaꞌ. 10 Ni̱ tsínj ga̱tu rian naránj ruhua Yanꞌanj, ni̱ ga̱ꞌue na̱ranj ruhua ni sij nga̱ si-sun ni sij da̱j rúnꞌ naránj ruhua Yanꞌanj nga̱ si-sunj. 11 Hué dan ni̱ na̱naꞌuiꞌ néꞌ da̱j ga̱tu néꞌ rian naránj ruhua Yanꞌanj. Ngaa ni̱ si̱ guiꞌyaj ni̱ a̱ ꞌngo̱ néꞌ da̱j rúnꞌ guiꞌyaj ni xi néꞌ nun dagahuin daj asi̱j ná.
12 Daj si hua ni̱ꞌnaꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj. Ni̱ nucuaj nuguanꞌ daj. Ni̱ da̱j rúnꞌ hua̱ rianj ꞌngo̱ espada, ni̱ hué daj hua̱ rian si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj. Ni̱ hua̱ rianj daj nga̱ daranꞌ espada hua hui̱j rian. Daj si ga̱ꞌue ga̱tu sa̱ꞌ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj chruhua niman néꞌ. Ni̱ da̱j rúnꞌ ꞌyaj ꞌngo̱ espada ngaa atu rian naranꞌ dugüiꞌ cúj rian nu̱n laquinj, ni̱ hué daj ꞌyaj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj ngaa atu chruhua niman néꞌ. Ni̱ rugüiꞌ si ani ruhua néꞌ nga̱ si huin ruhua néꞌ, ꞌyaj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj nej. 13 Ni̱ a̱ ꞌngo̱ ni rasu̱n guiꞌyaj Yanꞌanj si̱ gaꞌue gui̱xi hui̱ rian manꞌan Yanꞌanj mánj. Daj si rugüiꞌ sa̱ꞌ daranꞌanj rian Yanꞌanj. Ni̱ rian Yanꞌanj huin si na̱gaꞌuiꞌ néꞌ cuenta.
Jesús el gran sumo sacerdote
14 Ni̱ Jesús huin daꞌníj Yanꞌanj. Ni̱ huin sij ꞌngo̱ chrej huin achij ni̱nꞌ ruhua. Ni̱ nun xi̱ꞌi sij xiꞌí néꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ hua guisíj sij da ni xataꞌ nne sij. Xiꞌí daj ni̱ ga̱ ni̱ca ruhua néꞌ nga̱ si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj huin nuguanꞌ nataꞌ néꞌ rian ni ngüi̱. 15 Hué Jesús huin ꞌngo̱ chrej aꞌninꞌ xiꞌí néꞌ. Sani̱ ga̱ꞌue na̱ni ꞌi̱ ruhua sij ni̱ꞌyaj sij néꞌ ngaa naꞌue xa̱caj sa̱ꞌ néꞌ cuenta ꞌngo̱ chrej sa̱ꞌ. Daj si da̱j rúnꞌ atsij sichre niman néꞌ, ni̱ hué daj gatsij sichre niman Jesús. Sani̱ nitaj gaquinꞌ guiꞌyaj sij mánj. 16 Hué dan ni̱ ga̱huin ni̱chrunꞌ néꞌ rian Cristo huin tsínj huin chrej sa̱ꞌ daj. Ni̱ si̱ guiriun ruhua néꞌ ga̱nꞌanj néꞌ rian nne Yanꞌanj mánj. Ngaa ni̱ na̱huin yaco ruhua Yanꞌanj ni̱ꞌya néꞌ. Ni̱ güi gui̱ranꞌ néꞌ sayun, ni̱ gui̱ꞌyaj Yanꞌanj sinduj rian néꞌ.