12
Puestos los ojos en Jesús
Hué dan ni̱ xiꞌí si ma̱n nico ni tsínj xuman ruhua niꞌyaj Yanꞌanj, ni̱ daꞌ ganica̱j ni sij xiꞌníj néꞌ niꞌyaj ni sij da̱j ꞌyaj néꞌ, ngaa ni̱ du̱na néꞌ ꞌngo̱ yuꞌuj daranꞌ ni rasu̱n chranꞌ yunꞌunj néꞌ. Ni̱ hué daj du̱na néꞌ daranꞌ ni gaquinꞌ yaꞌi̱ ata néꞌ. Ni̱ da̱j rúnꞌ ꞌyaj ni tsínj unánj ngaa huin ruhua ni sij gui̱ꞌyaj gana ni sij rian dugüiꞌ ni sij, ni̱ hué daj gui̱ꞌyaj fuerza néꞌ si-chrej Yanꞌanj. Sani̱ ga̱huin dinꞌinj néꞌ ga̱che néꞌ chrej daj. Ni̱ ga̱ꞌnij néꞌ rian néꞌ rian nne Jesús. Daj si hué sij guiꞌyaj si guxuman ruhua néꞌ niꞌyaj néꞌ Yanꞌanj. Ni̱ hué sij gui̱ꞌyaj sisi̱ gu̱xuman ni̱ganj ruhua néꞌ ni̱ꞌyaj néꞌ Yanꞌanj. Ni̱ guiranꞌ Jesús sayun ngaa guinicoꞌ sij rian rugutsi̱. Sani̱ nun nahuij ruhua sij gui̱riꞌ sij si-na̱ꞌaj, si hué daj ga̱huiꞌ sij rian rugutsi̱. Daj si hua niꞌi sij sisi̱ ngaa gui̱sij gui̱ranꞌ sij sayun daj, ni̱ ni̱nꞌ ruhua ga̱huin nia̱ꞌ ruhua sij. Ngaa ni̱ ga̱nꞌanj ga̱ne sij ne̱ꞌ chrej raꞌa sa̱ꞌ Yanꞌanj xataꞌ. Ngaa ni̱ ga̱ni ruhua á re̱ꞌ da̱j guiranꞌ Jesús. Daj si guiranꞌ sij nico sayun, guiꞌyaj ni tsínj xi̱ꞌi huin ni tsínj ꞌyaj gaquinꞌ. Xiꞌí daj ni̱ si̱ guinichre ni é re̱ꞌ si-chrej Yanꞌanj. Ni̱ si̱ guininaj niman án re̱ꞌ mánj.
Ni̱ ununꞌ yya ni é re̱ꞌ nga̱ sichre xiꞌí si naꞌuej ruhua á re̱ꞌ gui̱ꞌyaj á re̱ꞌ gaquinꞌ. Sani̱ nun ga̱huin gayanj si-tun manꞌan án re̱ꞌ xiꞌí si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj mánj. Ni̱ guiniꞌyun ruhua ni é re̱ꞌ nga̱ ducuánj digyán Yanꞌanj rian án re̱ꞌ rúnꞌ huaj. Aꞌmi Yanꞌanj rian néꞌ rúnꞌ huin daꞌníj Yanꞌanj huin néꞌ. Ni̱ gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj:
Daꞌnī huín re̱ꞌ.
Ni̱ si̱ gani ruhuá re̱ꞌ si nitaj si níꞌyanj castigo ꞌyaj Señor nga̱ re̱ꞌ.
Ni̱ si̱ guinichre ruhuá re̱ꞌ ngaa digyán Señor si-ga̱quinꞌ re̱ꞌ rián re̱ꞌ mánj.
Daj si aꞌninꞌ Señor chrej rian ni tsínj ꞌi̱ ruhua sij.
Ni̱ daranꞌ ni tsínj nahuin raꞌa Yanꞌanj huin daꞌni, ni̱ huin ni sij castigo, ꞌyaj Señor.
Daj gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj.
Ga̱ꞌninꞌ ruhua á re̱ꞌ nga̱ castigo ꞌyaj Yanꞌanj nga̱ ni é re̱ꞌ. Daj si ꞌyaj Yanꞌanj sisi̱ ni é re̱ꞌ huin daꞌni. Ni̱ daranꞌ ni tsinꞌ ni huin castigo, ꞌyaj ni chre. Ni̱ ꞌyaj Yanꞌanj castigo daranꞌ ni daꞌni. Ngaa ni̱ sisi̱ nitaj si huin ni é re̱ꞌ castigo, ꞌyaj Yanꞌanj, ngaa ni̱ sé si hua yya huin ni é re̱ꞌ daꞌníj Yanꞌanj mánj. Sani̱ huin ín re̱ꞌ ni tsínj nitaj chrej.
Ni̱ ango nuguanꞌ huin sisi̱ ngaa ga lij néꞌ, ni̱ gahuin néꞌ castigo, guiꞌyaj chrej néꞌ. Xiꞌí si guiꞌyaj ni sij daj, ni̱ aꞌmi sa̱ꞌ néꞌ xiꞌí si guiꞌyaj ni sij. Ni̱ sisi̱ hué daj dagahuin néꞌ rian chrej néꞌ ma̱n chruhua xungüi̱ nan, ni̱ u̱n sin huin, ni̱ nun dagahuin sa̱ꞌ néꞌ doj rian chrej niman néꞌ nne xataꞌ únj. Daj si sisi̱ hué daj gui̱ꞌyaj néꞌ, ni̱ ga̱ne ni̱ganj néꞌ nga̱ Yanꞌanj anj. 10 Doj gue̱ güi guiꞌyaj ni chrej néꞌ castigo néꞌ. Ni̱ guiꞌyaj ni sij nga̱ néꞌ da̱j rúnꞌ huin ruhua ni sij. Sani̱ ꞌyaj Yanꞌanj castigo néꞌ güenda si ga̱huin sa̱ꞌ niman néꞌ da̱j rúnꞌ hua sa̱ꞌ niman manꞌan Yanꞌanj. 11 Hué hora ngaa ranꞌ néꞌ castigo, ni̱ nitaj si hua nia̱ꞌ ruhua néꞌ. Maan si nani ruhua néꞌ ꞌyaj. Sani̱ da ru̱cu, ni̱ ga̱huin chru̱n néꞌ, ꞌyaj castigo daj. Ni̱ ga̱ꞌue ga̱che néꞌ ꞌngo̱ chrej ni̱ca. Ni̱ ga̱huin dinꞌinj ruhua néꞌ nej.
Los que rechacen la gracia de Dios
12 Ngaa ni̱ gui̱ꞌyaj ni é re̱ꞌ sisi̱ na̱riꞌ ruhua ni é re̱ꞌ. Ni̱ gui̱ꞌyaj ni é re̱ꞌ sisi̱ gui̱siquiꞌ raꞌa ni é re̱ꞌ. Ni̱ na̱guiꞌyaj ran ni é re̱ꞌ dacój ni é re̱ꞌ sisi̱ ga̱che sa̱ꞌ ni é re̱ꞌ si-chrej Yanꞌanj anj. 13 Ni̱ na̱guiꞌyaj sa̱ꞌ á re̱ꞌ chrej ni̱ca ga̱che ni é re̱ꞌ. Ngaa ni̱ si̱ guduna dacój tsínj yacuan daj ango chrej ga̱che sij mánj. Sani̱ na̱huin dacój sij gui̱ꞌyaj chrej ni̱ca daj, guiꞌyaj á re̱ꞌ.
14 Du̱guꞌnunꞌ a ni é re̱ꞌ si ga̱ dinꞌinj ga̱ne a ni é re̱ꞌ nga̱ daranꞌ ni ngüi̱. Ni̱ du̱guꞌnunꞌ a ni é re̱ꞌ si ga̱huin sa̱ꞌ niman án re̱ꞌ rian Yanꞌanj. Daj si sisi̱ nitaj ga̱ sa̱ꞌ ruhua néꞌ, ni̱ si̱ guiniꞌi néꞌ Señor mánj. 15 Ni̱ ga̱ cuidado ni é re̱ꞌ sisi̱ ni̱ a̱ ꞌngo̱ ni é re̱ꞌ si̱ duna sinduj guiꞌyaj Yanꞌanj xiꞌí néꞌ. Ni̱ ga̱ cuidado ni é re̱ꞌ sisi̱ si̱ guixiraꞌ ꞌngo̱ yaꞌa̱ yai̱ꞌ scanij a ni é re̱ꞌ. Ni̱ yaꞌa̱ yai̱ꞌ daj huin ꞌngo̱ tsínj nanꞌan ruhua niꞌyaj dugüiꞌ sij. Daj si tsínj daj ꞌyaj sisi̱ uyan ga̱ quij niman ni dugüiꞌ sij da̱j rúnꞌ hua manꞌan sij. 16 Ni̱ a̱ ꞌngo̱ ni é re̱ꞌ si̱ gaꞌmi nga̱ squi̱raꞌ mánj. Ni̱ si̱ gani ruhua á re̱ꞌ sisi̱ sé si sa̱ꞌ si ꞌna̱ꞌ rian Yanꞌanj mánj. Daj si hué daj guiꞌyaj tsínj gu̱ꞌnaj Esaú huin sij si xa̱huaꞌ. Sani̱ guruꞌue sij si-sun sij rian jnánj sij Jacob sisi̱ na̱tu síꞌ rian sij ga̱huin síꞌ tsínj huin achij. Ni̱ urin nia̱ gaꞌuiꞌ Jacob xa jnánj sij Esaú. Xiꞌí daj ni̱ gaꞌuej ruhua Esaú sisi̱ ga̱huin Jacob tsínj huin achij. 17 Ni̱ niꞌi a ni é re̱ꞌ da̱j gahuin nga̱ Esaú da ru̱cu. Ni̱ huin ruhua sij na̱huin raꞌa sij sinduj ga̱ꞌuiꞌ chrej sij rian sij. Ni̱ nu̱nj si gaco sij, sani̱ nun gaꞌuiꞌ chrej sij si achínj sij. Daj si nun riꞌ ruhua chrej sij si gui̱ꞌyaj síꞌ si hua guiꞌyaj chrej sij sinduj rian jnánj sij Jacob.
18 Ni̱ sé si guiranꞌ án re̱ꞌ da̱j rúnꞌ guiranꞌ ni xi néꞌ. Daj si gahuin ni̱chrunꞌ ni sij ꞌngo̱ quij rian nagaꞌuiꞌ Yanꞌanj si-ley rian ni sij. Ni̱ quij ri̱an gahuin ni̱chrunꞌ ni sij, ni̱ anun yanꞌa̱n. Ni̱ hua ru̱miꞌ nej. Ni̱ garánj nga maru̱ chra̱ quij daj. Ni̱ gahui ꞌngo̱ nane̱ xxi. 19 Ni̱ nucuaj gaꞌyanj ꞌngo̱ trompeta. Ni̱ gunun ni sij si gaꞌmi Yanꞌanj. Ni̱ gaꞌmi yaco ni tsínj gunun nuguanꞌ daj sisi̱ si̱ gaꞌmi Yanꞌanj nga̱ ni sij ga̱ mánj. 20 Daj si naꞌue gu̱nucuaj ni sij nuguanꞌ gaꞌninꞌ Yanꞌanj sun rian ni sij, ruhua ni sij. Daj si gataj Yanꞌanj gunun ni sij: “Sisi̱ ga̱tu da ꞌngo̱ xucu quij daj, ni̱ da̱gahuiꞌ ni é re̱ꞌ nga̱ yej, asi̱ nga̱ lanza.” Daj gataj Yanꞌanj gunun ni sij. 21 Ni̱ ducu guxuꞌuiꞌ ni sij guiꞌyaj si guiniꞌi ni sij. Xiꞌí daj ni̱ gataj Moisés: “Nagunanj manꞌānj ꞌyaj si xuꞌuīj.” Daj gataj Moisés.
22 Ni̱ sé rian quij daj gahuin ni̱chrunꞌ ni é re̱ꞌ mánj. Sani̱ gahuin ni̱chrunꞌ a ni é re̱ꞌ rian quij gu̱ꞌnaj Sión. Ni̱ yuꞌuj daj huin xánj Yanꞌanj hua ni̱ꞌnaꞌ huin xumanꞌ Jerusalén na̱ca ngaj xataꞌ. Ni̱ ma̱n gaꞌi̱ mí ni ángel nahuin yuꞌ yuꞌuj daj. 23 Ni̱ nahuin yuꞌ a ni é re̱ꞌ nga̱ daranꞌ ni daꞌníj Yanꞌanj. Ni̱ da̱j rúnꞌ tsínj xa̱huaꞌ huin ni sij. Ni̱ ta̱j si-xugüi ni sij chruhua libro táj xataꞌ. Ni̱ gahuin ni̱chrunꞌ ni é re̱ꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ hué Yanꞌanj huin si gui̱ꞌyaj yya rian si-ga̱quinꞌ daranꞌ ni ngüi̱. Ni̱ yuꞌuj daj nne ni níman huin ni tsínj hua ni̱ca niman. Ni̱ Yanꞌanj guiꞌyaj sisi̱ gahuin sa̱ꞌ ni sij. 24 Ni̱ gahuin ni̱chrunꞌ néꞌ rian Jesús huin tsínj guiꞌyaj yya nuguanꞌ na̱ca nga̱ néꞌ. Ni̱ ganahuin sa̱ꞌ niman néꞌ, guiꞌyaj si-tun manꞌan sij. Ni̱ sa̱ꞌ guiꞌyaj si-tun Jesús daj nga̱ si guiꞌyaj si-tun tsínj gu̱ꞌnaj Abel.
25 Ngaa ni̱ ga̱ cuidado ni é re̱ꞌ sisi̱ si̱ danica̱j ni é re̱ꞌ nuguanꞌ gaꞌmi Yanꞌanj. Daj si sisi̱ nun ganani ni tsínj danica̱j nuguanꞌ gaꞌmi Yanꞌanj chruhua xungüi̱ asi̱j ná, ni̱ si̱ gaꞌue ga̱nani néꞌ yya̱j sisi̱ da̱nicaj néꞌ nuguanꞌ aꞌmi Yanꞌanj xataꞌ rian néꞌ. 26 Ni̱ ngaa gaꞌmi Yanꞌanj asi̱j ná, ni̱ nagunanj yoꞌój, guiꞌyaj. Sani̱ yya̱j ni̱ gataj yya Yanꞌanj gunun néꞌ: “Ango rin yu̱n na̱gunanj yoꞌój, gui̱ꞌyā. Ni̱ sé urin yoꞌój na̱gunanꞌ, sani̱ na̱gunanꞌ xataꞌ, gui̱ꞌyā nej.” Daj gataj Yanꞌanj. 27 Ni̱ ngaa gataj Yanꞌanj nuguanꞌ: “Ango rin yu̱n”, ni̱ huin ruhuaj gata sisi̱ ga̱ꞌne Yanꞌanj daranꞌ ni rasu̱n ga̱ꞌue gui̱siquiꞌ huin ni rasu̱n guiꞌyaj Yanꞌanj niꞌyaj néꞌ. Ngaa ni̱ gu̱na ni rasu̱n si̱ gaꞌue gui̱siquiꞌ huin ni rasu̱n nun rugüiꞌ niꞌyaj néꞌ. 28 Ni̱ si̱ gaꞌue gui̱siquiꞌ rian nicaj Yanꞌanj sun. Ni̱ riqui Yanꞌanj si ga̱ne néꞌ yuꞌuj daj. Xiꞌí daj ni̱ ga̱ꞌuiꞌ néꞌ si guruhua Yanꞌanj. Ni̱ gui̱ꞌyaj sun néꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ ga̱ꞌmi sa̱ꞌ néꞌ rian Yanꞌanj. Ni̱ gui̱nun yanꞌanj néꞌ rian Yanꞌanj. Ngaa ni̱ ga̱ranꞌ ruhua Yanꞌanj xiꞌí si ꞌyaj néꞌ. 29 Daj si da̱j rúnꞌ huin ꞌngo̱ yanꞌa̱n nico anun, hué daj huin Yanꞌanj nicoꞌ néꞌ. Ni̱ hué yanꞌa̱n daj gui̱ꞌyaj sisi̱ ga̱ca daranꞌ rasu̱n quij.