LA EPÍSTOLA UNIVERSAL DE SANTIAGO
1
Salutación
Huēj huin Santiago tsínj ꞌyaj sun rian Yanꞌanj nga̱ rian Señor Jesucristo nej. Ni̱ aꞌnī yanj carta nan huaj rian án re̱ꞌ huin ni é re̱ꞌ xu̱huij ni xiꞌninꞌ ni tsínj israelita. Sani̱ gaxaꞌni̱ a ni é re̱ꞌ chruhua xungüi̱ nan: Ga̱ sa̱ꞌ nne ni̱ é re̱ꞌ aj.
La sabiduría que viene de Dios
Ni̱ hua nia̱n si ni̱nꞌ ruhua ga̱huin nia̱ꞌ ruhua á re̱ꞌ ngaa da̱j hua sayun ranꞌ ni é re̱ꞌ huin ni é re̱ꞌ jnān nga̱ xicaꞌuī. Ni̱ hua niꞌi ni é re̱ꞌ sisi̱ ngaa ga̱ꞌnaꞌ sayun rian án re̱ꞌ xiꞌí si xuman ruhua ni é re̱ꞌ niꞌyaj á re̱ꞌ Yanꞌanj, ni̱ ga̱huin nucuaj doj niman ni é re̱ꞌ, gui̱ꞌyaj sayun daj. Sani̱ gui̱ꞌyaj fuerza ni é re̱ꞌ sisi̱ ga̱ dinꞌinj chruhua niman ni é re̱ꞌ rian sayun. Ngaa ni̱ ga̱ꞌue gui̱sij ni̱nꞌ ni é re̱ꞌ da̱gahuin ni é re̱ꞌ daranꞌ nuguanꞌ sa̱ꞌ. Ni̱ si̱ gachin ni̱ a̱ ꞌngo̱ nuguanꞌ chruhua niman án re̱ꞌ mánj.
Ni̱ sisi̱ hua ꞌngo̱ ni é re̱ꞌ achin ga̱huin chru̱n, ni̱ ga̱chinj síꞌ rian Yanꞌanj sisi̱ ga̱huin chru̱n síꞌ. Ngaa ni̱ ri̱qui Yanꞌanj ga̱huin chru̱n síꞌ. Daj si aꞌuiꞌ ꞌueé Yanꞌanj ni rasu̱n sa̱ꞌ rian daranꞌ ni ngüi̱. Ni̱ nitaj si chranꞌ yunꞌunj Yanꞌanj néꞌ xiꞌí si achínj néꞌ mánj. Sani̱ ngaa achínj jniꞌyaj tsínj daj rian Yanꞌanj, ni̱ hua nia̱n si gu̱xuman yya ruhua sij ni̱ꞌyaj sij Yanꞌanj. Ni̱ si̱ gani hui̱j ruhua sij mánj. Daj si da̱j rúnꞌ nicaj nane̱ che naxu̱man rian nnee yanꞌanj, ni̱ daꞌngaꞌ daj huin tsínj naꞌue gu̱xuman sa̱ꞌ ruhua ni̱ꞌyaj Yanꞌanj anj. Tsínj ani hui̱j ruhua daj, ni̱ si̱ gani ruhua sij sisi̱ na̱huin raꞌa sij nuguanꞌ achínj sij rian Señor mánj. Daj si tsínj ani hui̱j ruhua, ni̱ nitaj a̱man ga̱ꞌue ꞌngo̱ gui̱ꞌyaj sun sij sun sa̱ꞌ mánj.
Ni̱ ꞌngo̱ tsínj niqui, sani̱ ga̱huin nia̱ꞌ ruhua sij xiꞌí si ga̱hui sa̱ꞌ sij, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj anj. 10 Ni̱ ꞌngo̱ tsínj xuruꞌue, ni̱ ga̱huin nia̱ꞌ ruhua sij sisi̱ ga̱huin niqui sij, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj. Daj si da̱j rúnꞌ huin yaj ngaa anij do̱j gue̱ güi, ni̱ hué daj ga̱huin gui̱ranꞌ ꞌngo̱ tsínj xuruꞌue aj. 11 Daj si ngaa síj güi, ni̱ huin ya̱nꞌan, ꞌyaj nnán. Ngaa ni̱ naco̱ coj ꞌyaj nnán. Ni̱ ayu yaj raꞌa coj. Ni̱ na̱ꞌaj rian yaj daj. Ni̱ da̱j rúnꞌ ranꞌ ni yaj, ni̱ hué daj ga̱huin gui̱ranꞌ xuruꞌue daj scanij ni rasu̱n huin siꞌyaj sij.
Soportando las pruebas
12 Hua ꞌueé rian tsínj gu̱nucuaj sa̱ꞌ sayun gui̱ranꞌ sij. Daj si ngaa gu̱nucuaj sij ga̱chin sij sayun daj, ni̱ ga̱ꞌue ga̱ne ni̱ganj sij nga̱ Yanꞌanj. Daj si hua gataj yya Yanꞌanj sisi̱ hué daj gui̱ꞌya sinduj rian ni tsínj ꞌi̱ ruhua niꞌyaj manꞌan Yanꞌanj anj.
13 Ni̱ ngaa huin ruhua néꞌ gui̱ꞌyaj néꞌ gaquinꞌ, ni̱ si̱ gaꞌue ga̱taj néꞌ sisi̱ Yanꞌanj ꞌyaj, ni̱ huin ruhua néꞌ gui̱ꞌyaj néꞌ gaquinꞌ mánj. Daj si ni̱ a̱ ꞌngo̱ xicoꞌ naꞌuej ruhua Yanꞌanj guiꞌya gaquinꞌ mánj. Ni̱ sé Yanꞌanj atsij si gui̱ꞌyaj xi̱ꞌi ni̱ a̱ ꞌngo̱ ni ngüi̱ mánj. 14 Sani̱ ngaa huin ruhua néꞌ gui̱ꞌyaj xi̱ꞌi néꞌ, ni̱ hué manꞌan niman néꞌ huin si digyaꞌ yunꞌunj manꞌan néꞌ si gui̱ꞌyaj xi̱ꞌi néꞌ aj. 15 Ni̱ ngaa dagahuin néꞌ si huin quij ruhua néꞌ, ni̱ gaquinꞌ huin si ꞌyaj néꞌ. Ni̱ ngaa ga̱huin nico gaquinꞌ ꞌyaj néꞌ, ni̱ gue̱reꞌ niman néꞌ ga̱huiꞌ néꞌ aj.
16 Ni̱ si̱ guxuman ruhua a ni é re̱ꞌ ꞌngo̱ nuguanꞌ digyaꞌ yunꞌunj huin ni é re̱ꞌ jnān nga̱ xicaꞌuī ꞌi̱ ruhuāj. 17 Daj si daranꞌ rasu̱n sa̱ꞌ nga̱ daranꞌ nuguanꞌ ꞌueé ꞌna̱ꞌ xataꞌ riqui chrej néꞌ Yanꞌanj rian néꞌ. Ni̱ Yanꞌanj guiꞌyaj daranꞌ si xigui̱n mán xataꞌ. Ni̱ nitaj si naduna si ani ruhua Yanꞌanj mánj. Daj si ꞌngo̱ hua ruhuaj. 18 Ni̱ garanꞌ ruhua Yanꞌanj si na̱huin na̱ca niman néꞌ gui̱ꞌyaj nuguanꞌ xa̱ngaꞌ. Ni̱ gahuin néꞌ daꞌníj Yanꞌanj anj. Ni̱ da̱j rúnꞌ huin sixa̱huaꞌ scanij daranꞌ si guiꞌyaj Yanꞌanj, hué daj gahuin néꞌ, guiꞌyaj Yanꞌanj anj.
Hacedores de la palabra
19 Na̱nun ruhua ni é re̱ꞌ nuguanꞌ nan huin ni é re̱ꞌ jnān nga̱ xicaꞌuī ꞌi̱ ruhuāj. Gui̱ꞌyaj fuerza ni é re̱ꞌ sisi̱ gu̱nun sa̱ꞌ ni é re̱ꞌ si aꞌmi ni dugüiꞌ ni é re̱ꞌ. Ni̱ ga̱ꞌmi na̱naj ni é re̱ꞌ nej. Ni̱ si̱ gaꞌman yoo̱ ruhua ni é re̱ꞌ nej mánj. 20 Daj si ngaa aꞌman ruhua néꞌ, ni̱ si̱ gaꞌue gui̱ꞌyaj sa̱ꞌ néꞌ da̱j rúnꞌ huin ruhua Yanꞌanj si gui̱ꞌyaj néꞌ mánj. 21 Hué dan ni̱ du̱na ni é re̱ꞌ daranꞌ ni nuguanꞌ nitaj si sa̱ꞌ hua nga̱ ni nuguanꞌ quij hua nej. Ni̱ na̱guiꞌyaj lij ni é re̱ꞌ manꞌan ni é re̱ꞌ xiꞌí si ga̱ꞌue ga̱ra xina̱ ni é re̱ꞌ nga̱ nuguanꞌ riqui Yanꞌanj nu̱n chruhua niman ni é re̱ꞌ. Daj si ga̱ꞌue ga̱nani ni é re̱ꞌ, gui̱ꞌyaj nuguanꞌ da aj. 22 Ni̱ hua nia̱n si da̱gahuin néꞌ si ataj nuguanꞌ daj. Ni̱ si̱ gunun yu̱n néꞌ mánj. Daj si ngaa unun yu̱n néꞌ, ni̱ digyaꞌ yunꞌunj néꞌ manꞌan néꞌ aj. 23 Ni̱ da̱j rúnꞌ huin ꞌngo̱ nnee guꞌndiꞌ, ni̱ hué daj huin si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj. Ni̱ tsínj unun yu̱n si ataj nuguanꞌ daj, ni̱ naꞌue da̱gahuin sij, ngaa ni̱ ꞌyaj si da̱j rúnꞌ ꞌyaj ꞌngo̱ tsínj ngaa niꞌyaj síꞌ rian síꞌ rian ꞌngo̱ nnee guꞌndiꞌ. 24 Ni̱ niꞌyaj sij rian sij. Sani̱ ngaa nanica̱j sij ganꞌanj sij, ni̱ ꞌngo̱ guiniꞌyun ruhua sij da̱j hua rian sij. 25 Sani̱ tsínj dagahuin sisi̱ ataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj, ni̱ hua nia̱ꞌ ruhua sij nga̱ si-chrej sij, gui̱ꞌyaj Yanꞌanj. Daj si niꞌyaj sa̱ꞌ sij si ataj ni̱ca ley sa̱ꞌ da aj. Ni̱ gahuin ni̱ca ruhua sij nga̱ nuguanꞌ daj. Ni̱ sé si gunun yu̱n sij nga̱ nuguanꞌ da mánj. Ni̱ nun guiniꞌyun ruhua sij mánj. Sani̱ dagahuin sij si ataj nuguanꞌ daj. Ni̱ nuguanꞌ daj huin ley ꞌyaj si ga̱huin níꞌnij rian néꞌ.
26 Ngaa ani ruhua ꞌngo̱ tsínj daj sisi̱ nicoꞌ sij Yanꞌanj ngaa nitaj si hua cuidado sij nga̱ si aꞌmi sij rian dugüiꞌ sij, ni̱ aꞌmi yu̱n sij sisi̱ nicoꞌ sij Yanꞌanj anj. Ni̱ digyaꞌ yunꞌunj sij manꞌan sij aj. 27 Ni̱ sisi̱ huin ruhua néꞌ gui̱nicoꞌ yya néꞌ Yanꞌanj huin chrej néꞌ, ni̱ hua nia̱n sisi̱ chra̱cuij néꞌ ni tsinꞌ niqui nga̱ ni ngüi̱ mmij ranꞌ sayun. Ni̱ si̱ gani ruhua néꞌ nga̱ gaquinꞌ ma̱n chruhua xungüi̱ nan mánj.