4
Tentación de Jesús
Hué dan ni̱ nicaj Espíritu Santo Jesús ganꞌanj-ánꞌ riqui quij quiꞌyanj na̱co sisi̱ gui̱ꞌyaj fuerza sichre Satanás si gui̱ꞌyaj Jesús gaquinꞌ. Ni̱ daꞌ guisíj hui̱j xia güi, ni̱ nun xa Jesús nugüi ni̱ganꞌ. Ni̱ ngaa guisíj daj achin xiꞌna̱ riqui sij. Ngaa ni̱ gaꞌna̱ꞌ sichre Satanás di̱gyaꞌ yunꞌunj-únꞌ manꞌan Jesús. Ni̱ gataj sichre:
―Sisi̱ xa̱ngaꞌ re̱ꞌ huín re̱ꞌ daꞌníj Yanꞌanj, ngaa ni̱ na̱guiꞌyaj so̱ꞌ si ga̱nahuin yej ngaj nan chrachrúnj xa̱ so̱ꞌ stoj. ―Daj gataj sichre gunun Jesús.
Sani̱ gataj Jesús:
―Gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj: “Sé urin chrachrúnj gui̱ꞌyaj si ga̱ ni̱ꞌnaꞌ ni ngüi̱ mánj. Sani̱ ga̱ ni̱ꞌnaꞌ xa̱ngaꞌ ni ngüi̱ gui̱ꞌyaj daranꞌ ni nuguanꞌ ꞌna̱ꞌ rian Yanꞌanj anj.” Daj gataj Yanꞌanj. ―Daj gataj Jesús gunun sichre.
Ngaa ni̱ nicaj sichre Satanás Jesús ganꞌanj-ánꞌ xumanꞌ hua sa̱ꞌ gu̱ꞌnaj Jerusalén. Ni̱ gahui Jesús chra̱ nuhui nico, guiꞌyaj sichre. Ngaa ni̱ gataj sichre gunun Jesús:
―Sisi̱ yya huín re̱ꞌ daꞌníj Yanꞌanj, ngaa ni̱ güe̱j re̱ꞌ ni̱caꞌ nánj. Daj si gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj:
Ga̱ꞌninꞌ Yanꞌanj sun rian ni ángel sisi̱ ga̱ꞌnaꞌ du̱gumi ni síꞌ manꞌán so̱ꞌ aj.
Ngaa ni̱ gui̱nij so̱ꞌ rian raꞌa ni ángel sisi̱ si̱ garij so̱ꞌ dacój so̱ꞌ gui̱ꞌyaj yej mánj.
Daꞌngaꞌ daj gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj anj. ―Gataj sichre gunun Jesús.
Ngaa ni̱ gataj Jesús gunun sichre:
―Ni̱ hué daj hua ni̱ca si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj nej: “Si̱ xacaj so̱ꞌ cuenta sisi̱ xa̱ngaꞌ si-nu̱guanꞌ Señor huin Danꞌanj so̱ꞌ mánj.” Hué daj gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj anj. ―Daj gataj Jesús gunun sichre.
Hué dan ni̱ nicaj sichre Satanás Jesús ganꞌanj-ánꞌ ꞌngo̱ quij xa̱can. Ni̱ digyán sichre daranꞌ xumanꞌ ma̱n chruhua xungüi̱ rian Jesús. Ni̱ digyán sichre da̱j hua ꞌueé daranꞌanj. Ngaa ni̱ gataj sichre gunun Jesús:
―Ri̱quīj daranꞌ nan rián re̱ꞌ sisi̱ gui̱niquinꞌ ráj da̱coj re̱ꞌ riānj. Ni̱ ga̱ꞌmi sa̱ꞌ re̱ꞌ riānj anj. ―Daj gataj sichre gunun Jesús.
10 Ngaa ni̱ gataj ru̱huaꞌ yún Jesús gunun sichre Satanás:
―Gu̱xun so̱ꞌ manꞌán so̱ꞌ riānj huin so̱ꞌ Satanás. Daj si gataj si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj: “Ga̱niquinꞌ ráj da̱coj néꞌ rian Señor huin Danꞌanj néꞌ. Ni̱ da̱gahuin néꞌ rian urin Yanꞌanj anj.” Hué daj gataj Yanꞌanj. ―Daj gataj Jesús gunun sichre.
11 Ngaa ni̱ gahuin anéj sichre rian Jesús. Ni̱ gaꞌna̱ꞌ chraquij yunꞌunj ni ángel Jesús.
Jesús principia su ministerio
12 Ni̱ ngaa gunun Jesús sisi̱ garij ni sij ducuagaꞌ Juan, ngaa ni̱ na̱nꞌ sij estado Galilea. 13 Ngaa ni̱ gahui sij xumanꞌ Nazaret ganꞌanj sij ga̱ne sij xumanꞌ Capernaum huin ꞌngo̱ xumanꞌ ngaj duꞌua laguna huin doꞌój ni da̱ꞌnij nu̱ngüej tsínj gu̱ꞌnaj Zabulón nga̱ Neftalí.
14 Ni̱ hué daj guiꞌyaj Jesús sisi̱ ga̱huin yya da̱j rúnꞌ gaꞌmi Isaías huin síꞌ tsínj gaꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj asi̱j ná. 15 Ni̱ gataj síꞌ:
Nan huin doꞌój Zabulón nga̱ doꞌój Neftalí.
Ni̱ hué yuꞌuj nan ga̱che néꞌ gui̱sij néꞌ duꞌua laguna xxi.
Ni̱ yuꞌuj nan huin anéj chrej duꞌua xinéj nnee gu̱ꞌnaj Jordán.
Ni̱ gu̱ꞌnaj yuꞌuj nan estado Galilea rian ma̱n ni ngüi̱ ꞌna̱ꞌ anéj chrej aj.
16 Ni̱ ngüi̱ ma̱n rian hua ru̱miꞌ, ni̱ guiniꞌi ni sij ꞌngo̱ yanꞌa̱n xxi.
Ni̱ guixigui̱n yanꞌa̱n daj rian ni ngüi̱ ruhua ga̱huiꞌ, guiꞌyaj Yanꞌanj.
Hué daj garun Isaías asi̱j ná.
17 Ni̱ asi̱j güi daj, ni̱ gaxi̱ꞌi Jesús gaꞌmi sij rian ni ngüi̱. Ni̱ gataj sij:
―Ga̱nani ruhua a ni é re̱ꞌ xiꞌí si-ga̱quinꞌ a ni é re̱ꞌ. Daj si ꞌna̱ꞌ ga̱huin ni̱chrunꞌ güi gui̱nicaj sun Yanꞌanj nne xataꞌ rian án re̱ꞌ. ―Daj gataj Jesús gunun ni sij.
18 Ni̱ ngaa gachéj Jesús duꞌua laguna xxi gu̱ꞌnaj Galilea, ni̱ guiniꞌi sij nu̱ngüej jna̱nj tsínj daj. Ni̱ ꞌngo̱ tsínj daj gu̱ꞌnaj Simón. Ni̱ hué daj gu̱ꞌnaj sij Pedro nej. Ni̱ jnánj sij gu̱ꞌnaj Andrés. Ni̱ aꞌníj nu̱ngüej sij nnánj chruhua nnee. Daj si tsínj riꞌ xucuaj huin nu̱ngüej sij. 19 Ni̱ gataj Jesús gunun nu̱ngüej sij:
―Gui̱nicoꞌ nu̱ngüej é re̱ꞌ manꞌānj anj. Ngaa ni̱ da̱j rúnꞌ gui̱ꞌyā sisi̱ riꞌ ni é re̱ꞌ xucuaj, daꞌngaꞌ daj gui̱riꞌ a ni é re̱ꞌ ni tsínj gu̱xuman ruhua ni̱ꞌyaj manꞌānj. ―Daj gataj Jesús gunun nu̱ngüej sij.
20 Hué dan ni̱ ꞌngo̱ hora, ni̱ duna nu̱ngüej sij xinánj sij. Ni̱ guinicoꞌ nu̱ngüej sij Jesús.
21 Ni̱ ngaa huaj Jesús do̱j, ni̱ guiniꞌi sij yahuij jna̱nj tsínj daj. Ni̱ ꞌngo̱ sij huin Jacobo daꞌníj Zebedeo. Ni̱ jnánj sij huin Juan. Ni̱ ma̱n aninꞌ da̱ꞌnij Zebedeo chruhua ꞌngo̱ rio̱ achéj rian nnee. Ni̱ naguiꞌyaj sa̱ꞌ aninꞌ sij nnánj ri xucuaj. Ngaa ni̱ gaquínj Jesús ga̱ꞌnaꞌ nu̱ngüej jna̱nj sij. 22 Ngaa ni̱ ꞌngo̱ hora, ni̱ duna nu̱ngüej sij rio̱ nga̱ chrej nu̱ngüej sij. Ni̱ guinicoꞌ nu̱ngüej sij Jesús ganꞌanj nu̱ngüej sij.
23 Hué dan ni̱ gachéj Jesús ni̱nꞌ ga̱chraꞌ estado Galilea. Ni̱ digyán sij nuguanꞌ sa̱ꞌ chruhua si-nuhui ni tsínj ma̱n ni xumanꞌ daj. Ni̱ gaꞌmi sij nuguanꞌ sa̱ꞌ xiꞌí si nicaj sun Yanꞌanj rian néꞌ. Ni̱ guiꞌyaj sij sisi̱ ga̱nahuin daranꞌ ni ngüi̱ ranꞌ xiꞌi̱ nga̱ ni ngüi̱ aꞌnanꞌ nej. 24 Ngaa ni̱ ni̱nꞌ ga̱chraꞌ estado Siria gaꞌmi ni ngüi̱ xiꞌí si guiꞌyaj Jesús. Ngaa ni̱ nicaj ni sij daranꞌ ni ngüi̱ aꞌnanꞌ gaꞌi̱ rian xiꞌi̱ gaꞌna̱ꞌ ni sij rian Jesús. Ni̱ gaꞌna̱ꞌ ni ngüi̱ aꞌngaj nga̱ ni ngüi̱ nu̱n sichre niman nej, ni ngüi̱ sinúnj nej nga̱ ni ngüi̱ nareꞌ dacój nej. Ni̱ nahuin daranꞌ ni sij, guiꞌyaj Jesús. 25 Ni̱ nico ni ngüi̱ ꞌna̱ꞌ estado Galilea nga̱ ni ngüi̱ ꞌna̱ꞌ estado Decápolis nej, ni ngüi̱ ma̱n xumanꞌ Jerusalén nga̱ ni ngüi̱ ꞌna̱ꞌ estado Judea nej, ni ngüi̱ ꞌna̱ꞌ anéj chrej xinéj nnee gu̱ꞌnaj Jordán nicoꞌ ni sij Jesús gaꞌna̱ꞌ ni sij.