3
Predicación de Juan el Bautista
Ni̱ ngaa daj, ni̱ gaꞌna̱ꞌ Juan quij quiꞌyanj naco̱ huin estado Judea. Ni̱ nataꞌ sij si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj rian ni ngüi̱. Ni̱ gataj sij:
―Ga̱nani ruhua ni é re̱ꞌ xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni é re̱ꞌ. Daj si ꞌna̱ꞌ ga̱huin ni̱chrunꞌ güi gui̱nicaj sun Yanꞌanj xa̱ngaꞌ rian ni ngüi̱ aj. ―Daj gataj Juan gunun ni ngüi̱.
Ni̱ asi̱j ná gaꞌmi Isaías tsínj gaꞌmi si-nu̱guanꞌ Yanꞌanj xiꞌí Juan. Ni̱ gataj síꞌ:
Unun néꞌ si-nane̱ ꞌngo̱ tsínj aꞌmi nucuaj riqui quij quiꞌyanj naco̱ aj.
Ni̱ ataj síꞌ sisi̱ gui̱ꞌyaj xugüi néꞌ si-chrej manꞌan Señor.
Daj si da̱j rúnꞌ naguiꞌyaj sa̱ꞌ néꞌ chrej ga̱ꞌnaꞌ ꞌngo̱ tsínj huin achij nico, ni̱ daꞌngaꞌ daj na̱guiꞌyaj néꞌ niman néꞌ aj.
Hué daj gataj Isaías asij ná.
Ni̱ si-ganꞌ Juan huin to xucu gu̱ꞌnaj camello. Ni̱ nnij cinchru ꞌni̱j gatin sij. Ni̱ si xa sij huin xiriquíj nga̱ gatsiꞌ ma̱n riqui quij. Ni̱ gahui ni ngüi̱ ma̱n xumanꞌ Jerusalén nga̱ ni ngüi̱ ꞌna̱ꞌ ni̱nꞌ ga̱chraꞌ estado Judea nga̱ ni ngüi̱ ꞌna̱ꞌ nu̱ngüej duꞌua xinéj nnee gu̱ꞌnaj Jordán ꞌna̱ꞌ ni sij rian nne Juan. Ni̱ duguataꞌ nne Juan ni sij chruhua xinéj nnee daj. Ni̱ nataꞌ ni sij si-ga̱quinꞌ ni sij. Ngaa ni̱ gataꞌ nnee ni sij.
Sani̱ ngaa guiniꞌi Juan sisi̱ ꞌna̱ꞌ nico ni tsínj fariseo nga̱ ni tsínj saduceo ga̱taꞌ nnee ni sij, ruhua ni sij, ni̱ gataj sij gunun ni síꞌ:
―Daꞌníj xucuáj huin ni é re̱ꞌ aj. Ni̱ u̱n tsínj gataj chru̱n rian ni é re̱ꞌ sisi̱ ga̱nani ni é re̱ꞌ rian castigo nico gui̱ꞌyaj Yanꞌanj únj. Ga̱ ꞌueé gui̱ꞌyaj ni é re̱ꞌ aj. Hué dan ni̱ ga̱ꞌue gui̱niꞌi ni ngüi̱ sisi̱ hua yya nani ruhua ni é re̱ꞌ xiꞌí si-ga̱quinꞌ ni é re̱ꞌ aj. Ni̱ si̱ gani ruhua manꞌan ni é re̱ꞌ: “Daꞌníj Abraham huin ni únj.” Sé daj ga̱ni ruhua ni é re̱ꞌ mánj. Daj si atā gu̱nun a ni é re̱ꞌ sisi̱ yej ngaj nan, ni̱ ga̱ꞌue gui̱ꞌyaj Yanꞌanj daꞌníj Abraham.
10 ’Ni̱ a̱ hua chru̱n gagaꞌ hacha ga̱ꞌnij yaꞌa̱ siu̱ ni chrun. Ni̱ da̱j rúnꞌ ꞌyaj ꞌngo̱ tsínj nga̱ gagaꞌ hacha, ni̱ daꞌngaꞌ daj gui̱ꞌyaj Yanꞌanj nga̱ daranꞌ chrun nitaj si ayu chruj sa̱ꞌ chra̱. Ni̱ ga̱ꞌnij Yanꞌanj ni chrun daj ga̱ca-áꞌ rian yanꞌa̱n anj. Ni̱ da̱j rúnꞌ ꞌyaj ni chrun daj, ni daꞌngaꞌ daj ꞌyaj ni tsínj nun unun rian Yanꞌanj anj.
11 ’Xa̱ngaꞌ yya duguataꞌ nnee manꞌānj nga̱ nnee a ni é re̱ꞌ aj. Daj si nani ruhua ni é re̱ꞌ xiꞌí si-ga̱quinꞌ a ni é re̱ꞌ. Sani̱ ne̱ꞌ rucūj ga̱ꞌnaꞌ ꞌngo̱ tsínj nucuaj daj nga̱ manꞌānj. Ni̱ na̱ꞌaj yānj nicā ga̱nꞌān dacánj síꞌ aj. Daj si huin achij síꞌ daj nga̱ manꞌānj. Ni̱ du̱guataꞌ nnee síꞌ a ni é re̱ꞌ nga̱ Espíritu Santo nga̱ yanꞌa̱n nej. 12 Ni̱ hua guidaꞌa tsínj daj si-pala sij si na̱guiꞌyaj sa̱ꞌ sij riqui strigo. Ni̱ ga̱hui coj riqui strigo daj. Ni̱ na̱ra sa̱ꞌ sij strigo chruhua guru̱. Sani̱ ga̱ri yanꞌa̱n sij coj gahui riqui strigo ga̱ca-áꞌ ni̱ganj ni̱nꞌ. Ni̱ da̱j rúnꞌ hua strigo hua ni tsínj unun si ataj Yanꞌanj. Ni̱ da̱j rúnꞌ hua coj hua ni tsínj nun unun rian Yanꞌanj anj. ―Daj gataj Juan gunun ni sij.
El bautismo de Jesús
13 Hué dan ni̱ gahui Jesús estado Galilea ganꞌanj sij duꞌua xinéj nnee gu̱ꞌnaj Jordán rian nne Juan. Ni̱ huin ruhua sij sisi̱ du̱guataꞌ nnee Juan manꞌan sij. 14 Sani̱ naꞌuej ruhua Juan, ni̱ gataj síꞌ:
―Hua nia̱n sisi̱ du̱guataꞌ nnee manꞌán re̱ꞌ manꞌānj. Ni̱ sé si sa̱ꞌ si du̱guataꞌ nnēj manꞌán re̱ꞌ mánj. ―Daj gataj Juan gunun Jesús.
15 Sani̱ gataj Jesús gunun Juan:
―Ga̱ꞌninꞌ ruhuá re̱ꞌ yya̱j aj. Daj si hua nia̱n si ga̱huin yya daranꞌ nuguanꞌ ni̱ca gaꞌninꞌ Yanꞌanj sun riunꞌ. ―Daj gataj Jesús.
Ngaa ni̱ garáj xina̱ Juan.
16 Ni̱ ngaa guisíj gataꞌ nnee Jesús, ni̱ ꞌngo̱ hora gahui sij chruhua nnee. Hué dan ni̱ naxiꞌni̱j xataꞌ. Ni̱ guiniꞌi Jesús sisi̱ ꞌna̱ꞌ guinij Espíritu Santo rian sij. Ni̱ da̱j rúnꞌ hua ꞌngo̱ xuꞌma̱n hua Espíritu Santo gaꞌna̱ꞌ rian sij. 17 Ni̱ gunun ni ngüi̱ ꞌngo̱ nane̱ ꞌna̱ꞌ xataꞌ gataj manꞌan Yanꞌanj xa̱ngaꞌ:
―Nan huin daꞌnī ꞌi̱ ruhuāj. Ni̱ hua nia̱ꞌ ruhuāj niꞌyā sij aj. ―Daj gataj Yanꞌanj gunun ni sij.